Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 26. НАУКА ТА ОСВІТА НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ

1. Роль освіти та науки в суспільстві

Обговоріть у парі

Яку роль відіграють освіта і наука в суспільстві?

Освіта і наука відігравали велику роль в розвитку суспільства в усі історичні періоди. Через освіту суспільство передає свою культурну спадщину (накопичені знання, цінності, навички) від одного покоління іншому. Відповідно до своїх здібностей та зусиль у навчанні людина отримує певний фах, професію. Таким чином, освіта допомагає людині реалізувати свої здібності та бажання.

Важливим чинником розвитку суспільства є наука. Наукова діяльність спрямована на здобуття нових знань про природу та суспільство. Без науки неможливий розвиток різних галузей промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства, сфери послуг. Завдяки відкриттям у науці ми можемо користуватися такими звичними речами, без яких важко уявити сучасне життя, як комп’ютер, телефон, телебачення, фотографія тощо. Наукові здобутки в медицині дають змогу успішно лікувати різноманітні хвороби, що раніше важко піддавалися лікуванню чи були невиліковними. І цей перелік щодо важливості науки в житті людини і суспільства можна продовжувати нескінченно.

Видатний біолог Ілля Мечников за роботою (лауреат Нобелівської премії, випускник Харківського університету і завідувач кафедри зоології Одеського університету)

2. Як розвивалися освіта та наука в княжі часи?

Активний розвиток освіти і науки на Русі-Україні розпочався після запровадження християнства. При церквах та монастирях почали відкриватися школи, де навчали читати, писати, рахувати, співати церковних пісень.

Поміркуйте

Чим був зумовлений розвиток освіти та науки в княжі часи?

Ольга Гальчинська. Бібліотека Ярослава Мудрого

Про поширення наукових знань та освіти дбав князь Ярослав Мудрий. За його наказом до країни завозили книжки з інших держав із різних питань пізнання світу. У «Повісті минулих літ» зазначається:

«Любив Ярослав книги... Зібрав скорописців багато, і перекладали вони із грецької на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються вірні люди і насолоджуються плодами глибокої мудрості...».

Значного розвитку на Русі набули також знання з географії, медицини, хімії, математики. Це було зумовлено практичною діяльністю людини. Так під час зведення будівель застосовувалися знання з математики. При виготовленні скла, мозаїк, фрескових розписів храмів потрібно було знати хімічні властивості різних матеріалів.

3. Які навчальні заклади виникали на українських землях у XVI ст. — XVIII ст.?

Поява та поширення книгодрукування на українських землях позитивно вплинуло на розвиток освіти та науки. У ХVІ ст. на українських землях відкривається чимало шкіл. Практично в кожному великому селі, у містечках і містах були школи. Оскільки навчання було безкоштовним, діти всіх верств могли вчитися, зокрема і сироти. Як стверджував мандрівник Павло Алеппський (у 1654 р.) серед українців у державі Богдана Хмельницького «всі або майже всі вміють читати і знають порядок молитов і співів, навіть більшість їхніх жінок і дочок».

У 1576 р. князь Василь-Костянтин Острозький заснував в Острозі першу науково-освітню установу на українських землях — Острозьку академію. Для роботи в ній було запрошено фахівців із кількох європейських країн.

Визначною подією в розвитку освіти та науки на українських землях стало заснування в 1632 р. Києво-Могилянської колегії (Києво-Могилянської академії). З часом вона стане великим науково-освітнім центром України, випускниками якої буде чимало вчених. До академії могли вступити всі бажаючі, незалежно від походження. Навчання в ній тривало 12 років.

У 1661 р. був заснований Львівський університет, який готував священників, чиновників для суду, прокуратури та державних установ, шкільних вчителів, лікарів.

Старий корпус Києво-Могилянської академії

Князь Василь-Костянтин Острозький

4. Якими були особливості розвитку освіти та науки в ХІХ столітті?

ХІХ століття характеризується подальшим розвитком освіти та науки. Розвиток промисловості та сільського господарства вимагав освічених людей, які б володіли певним фахом. У великих містах відкриваються нові навчальні заклади — ліцеї, гімназії, професійні школи, реальні та промислові училища, які готували спеціалістів у певній галузі. Зокрема, біля Харкова було відкрито землеробську школу, на Чернігівщині — школу бджільництва, в Одесі — садівничу, у Єлисаветграді — медичну школу, у Києві — фельдшерське училище, у Миколаєві — артилерійське і штурманське та ін.

У 1805 р. відкривається Харківський університет, при якому діяли лабораторії, клініки, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, бібліотека, ветеринарна школа, яка згодом стала самостійним інститутом. Університет відіграв помітну роль в українському національному відродженні — тут велися дослідження народного побуту, історії та мови, розгорталася літературна діяльність, формувався україномовний театр.

У 1834 р. було засновано університет у Києві. Чимало його випускників стали видатними педагогами та вченими, літераторами і громадськими діячами. У 1859-1870-х рр. при університеті діяв аматорський театр, у якому працював видатний етнограф Павло Чубинський.

Поміркуйте

На основі тексту встановіть які навчальні заклади відкривалися на українських землях у ХІХ ст. Чим це було зумовлено?

Запам'ятайте

Університет — вищий навчальний та науковий заклад, який здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації з різних напрямів та спеціальностей різної спрямованості. Також в університетах проводяться наукові дослідження.

Університет Святого Володимира (поштівка початку 1910-х років)

У другій половині ХІХ ст. на українських землях було засновано ще два університети — в Одесі та Чернівцях. Утім, прискорений розвиток економіки потребував дедалі більше висококваліфікованих працівників. Це зумовило виникнення цілої мережі вищих спеціалізованих навчальних закладів, зокрема були засновані Київський політехнічний інститут, Вище гірниче училище в Катеринославі, Харківський ветеринарний інститут, Глухівський учительський інститут та інші.

5. Які винаходи були зроблені завдяки українським вченим у ХХ столітті?

Українські вчені зробили вагомий внесок у скарбницю світової науки. Чимало їхніх розробок використовувалися в промисловості, сільському господарству, медицині, авіації, ядерній енергетиці, транспортній та космічній галузях. Наведемо лише кілька прикладів.

Київський авіаконструктор, який емігрував до США, Ігор Сікорський є винахідником гелікоптеру. Уродженець Житомира Сергій Корольов вважається засновником космонавтики. Під його керівництвом було запущено перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини у відкритий космос. Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 «Мрія» був спроектований і побудований у Києві. За праці про імунітет Ілля Мечников (спільно з німецьким лікарем та вченим Паулем Ерліхом) у 1908 році став лауреатом Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. Значний внесок у лікування хвороб серця зробив Микола Амосов.

Обговоріть у класі

Як взаємопов’язані освіта та наука? Чи можливими б були винаходи українських науковців без розвитку освіти?

Ігор Сікорський під час випробувального польоту на гелікоптері (1941 р.)

Сергій Корольов — засновник космонавтики

Микола Амосов — український хірург-кардіолог

У 1951 р. в Україні під керівництвом Сергія Лебедєва був створений перший у континентальній Європі комп'ютер, який називався — Малою електронною лічильною машиною.

Перше дітище Сергія Лебедєва — Мала електронна лічильна машина

Незважаючи на назву ця електронна лічильна машина займала велику площу і мала 6000 радіоламп. Одночасно над розробленням обчислювальних машин працювали науковці з інших країн. Саме ці дослідження визначили подальше спрямування розвитку комп’ютерної техніки в усьому світі й поклали початок в 1960-х роках комп’ютеризації — масовому використанню комп’ютерів у виробництві, обороні та інших сферах життя суспільства.

Україна має потужний науковий потенціал і наведений далеко неповний перелік винаходів - доказ цього. Найбільшим центром наукових досліджень є Національна академія наук України. Також великими науковими центрами є національні галузеві академії та університети.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

1. Які винаходи були зроблені українськими вченими?

2. Що означає термін «універитет»?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Запитайте в дорослих (батьків, бабусь і дідусів, вчителів): Як освіта вплинула на їх життя? Чи допомогла вона реалізувати їх здібності та потреби?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Висловіть судження про роль освіти в суспільстві. Чи можливий розвиток науки і техніки без освіти?

2. Як розвивалися освіта та наука в княжі часи? Поміркуйте, чому руські князі турбувалися про розвиток освіти.

1. На основі тексту підручника визначте особливості розвитку освіти та науки на українських землях в XVI ст. — XVIII ст.

2. Чим було зумовлене відкриття нових навчальних закладів на українських землях в ХІХ столітті?

1. Висловіть судження: чи може людина в сучасному світі реалізувати свої здібності та потреби без освіти? Свою думку обґрунтуйте.

2. Поміркуйте, в чому важливість науки для розвитку суспільства. Без яких наукових винаходів важко уявити сучасне життя?