Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

ТЕМА 4

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

§ 16. ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК ТА ПАМ'ЯТНИКІВ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Що таке історична пам’ять?

Україна має багатовікову історію. Кожне покоління залишало своїм нащадкам власні здобутки та пам’ятки. Від покоління до покоління передавалися досвід, традиції, знання, спогади, легенди про історичне минуле народу. Так формувалася історична пам’ять.

Завдяки історичної пам’яті ми усвідомлюємо себе як єдиний народ з спільною історією та самобутньою культурою, що має свою історичну територію, мову, традиції. Історична пам’ять дає можливість людині відчути себе нащадком свого народу та впевнено почуватися в сучасному світі. Тому важливо ставитися до минулого свого народу як до спільної історичної спадщини.

Спільне вшанування свого минулого, пам’ятних подій та видатних історичних діячів сприяє об’єднанню суспільства, надає громадянам відчуття причетності до загальнонаціональної спільноти.

Історична пам’ять — це немов місток між минулим і майбутнім, який дозволяє враховувати уроки історії, переосмислювати історичні події та аналізувати їх у погляді на майбутнє. Давньогрецький історик Плутарх зазначав: «Дивлячись в історію, як у дзеркало, я намагаюся змінитися на краще і змінити своє життя».

Обговоріть у класі

На основі тексту встановіть, чому важливо зберігати історичну пам’ять народу.

Запам'ятайте

Історична пам’ять — сукупність знань та уявлень народу про спільне минуле, що передаються від покоління до покоління і слугують вирізненню народу серед інших.

Спільне святкування Дня Незалежності в Києві

2. Історичні пам’ятки та пам’ятники як носії історичної пам’яті

Обговоріть у парі

На основі тексту визначте, що можна вважати історичною пам’яткою.

У чому різниця між пам’ятником і пам’яткою історії?

У кожному регіоні є свої визначні пам’ятки історії — це фортеці, палаци, давні монастирі, храми та багато інших унікальних витворів мистецтва. Історичні пам’ятки становлять частину культурної спадщини країни, людства загалом і охороняються законом.

Запам'ятайте

Історичні пам’ятки — будинки, споруди, пам’ятні місця та предмети, пов’язані з важливими історичними етапами та подіями в житті народу, із життям видатних історичних діячів, народних героїв.

Києво-Печерська лавра — визначна пам'ятка історії та архітектури

Лавру засновано в ХІ ст. за правління князя Ярослава Володимировича, ченцем Антонієм, як печерний монастир. Один із перших монастирів Русі.

Запам'ятайте

Пам’ятник — витвір мистецтва, створений на честь події або особи.

Пам’ятники, на відміну від історичних пам’яток, встановлюються спеціально з метою увічнення визначних історичних подій та видатних історичних діячів.

Пам'ятний знак жертвам трагедії на Чорнобильській АЕС в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Для увічнення пам’яті про історичні події та людей, котрі брали в них участь, споруджують пам’ятники. їх також споруджують на честь видатних діячів історії, культури, державотворення. Найпоширеніші види пам’ятників — скульптурна група, статуя, бюст, меморіальна дошка, тріумфальна арка, колона, обеліск.

Пам’ятники та історичні пам’ятки є носіями історичної пам’яті, адже вони містять певну інформацію про минуле народу, конкретні історичні події та видатних осіб. Тому важливим є вміння їх аналізувати.

3. Практична робота «Як досліджувати пам’ятки історії та пам’ятники?»

На основі наведених нижче пам’яток-інструкцій складіть до наступного уроку розповідь (усну або письмову) про одну з пам’яток історії або пам’ятник, установлений у вашому краї / населеному пункті. Свій вибір ви можете зробити самостійно або за допомогою вчителя.

Пам’ятка-інструкція «Як досліджують історичні пам’ятки»

1. Яку назву має пам’ятка? Де вона розташована?

2. До якого історичного періоду належить пам’ятка? Якщо є відомості — вкажіть століття або точну дату її створення.

3. Стисло опишіть вигляд пам’ятки (якщо це споруда то — ззовні та всередині). Яке її призначення?

4. Яку інформацію про минуле народу можна довідатися за допомогою пам’ятки?

5. Що вразило вас у цій пам’ятці найбільше?

Пам'ятник Анні Ярославні в Санслісі (Франція)

«Анна Київська, королева Франції» (відкрито у 2005 році)

Пам’ятка-інструкція

«Як досліджувати пам’ятник»

1. Встановіть (використавши інформацію на пам’ятнику чи з інших джерел): а) назву пам’ятника; 2) історичну подію чи діяча/діячів на честь якої/якого його споруджено; 3) історичний час (чи точну дату) коли відбулася подія чи жив діяч, яким присвячений пам’ятник.

2. Яку роль в історії України чи регіону відіграла подія (чи особистість), на честь якої встановлено пам’ятник? Як це відображено в пам’ятнику?

3. Як місце розташування пам’ятника пов’язане з подіями чи особами, яким він присвячений?

4. У чому, на вашу думку, значення цього пам’ятника? Яке враження він справляє на вас?

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

1. Що означають такі слова?

• історична пам’ять

• історична пам’ятка

• пам’ятник

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Висловіть судження, чому важливо зберігати історичну пам’ять народу.

2. Навіщо і як потрібно турбуватися про пам’ятки історії держави та рідного краю?

1. У чому відмінність пам’яток історії від пам’ятників?

2. Яку інформацію можна довідатися досліджуючи пам’ятки історії та пам’ятники?

1. Висловіть судження, чому пам’ятки історії охороняються державою.

2. Чи згодні ви з твердженням, що завдяки історичної пам’яті ми усвідомлюємо себе як єдиний народ з спільною історією та самобутньою культурою? Свою думку обґрунтуйте.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Які пам'ятники знаходяться у вашому населеному пункті? На честь яких подій/ історичних осіб вони споруджені? Яку роль в історії України чи регіону відіграли події (чи історичні діячі), на честь яких встановлено ці пам'ятники?