Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

Історичними стежками рідного краю

§ 15. КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ — СКАРБНИЦЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ РІДНОГО КРАЮ (практичне заняття)

Дехто вважає, що відвідувати музеї — це старомодне заняття. Втім це не так. Сучасні музеї можуть бути цікавими та пізнавальними. Нині в музеях проводяться різноманітні тематичні виставки, майстер-класи, квести, пізнавальні ігри, зустрічі з письменниками, істориками, художниками та інші цікаві й корисні заходи.

Сплануйте разом з учителем оглядову чи тематичну екскурсію до місцевого історичного (краєзнавчого) музею. Перед екскурсією відвідайте його сайт. Ознайомтеся з особливостями та напрямками його роботи. Підготуйте запитання, відповіді на які ви б хотіли отримати під час екскурсії.

Під час екскурсії особливу увагу зверніть на такі питання (за потреби розпитайте в екскурсовода чи працівників музею):

а) Які види історичних джерел зберігаються в музеї? Як вони потрапляють до музею?

б) У чому полягають особливості та умови зберігання історичних джерел в музеї?

в) Як саме (за якими критеріями) добираються історичні джерела до фондів музею?

Оскільки музей містить велику кількість різноманітних джерел, то об’єднайтеся у групи і спільно виконайте поставлені завдання. Розподіліть між собою завдання та підготуйте на них відповіді.

Результати дослідження та підсумки екскурсій можна оформити у вигляді фотозвіту, презентації, письмового звіту тощо.

Група 1. «Історичні джерела про події з минулого мого краю»

1. Про які історичні події краю можна довідатися з експонатів музею?

2. Які експонати відображають історичні події краю? До яких видів історичних джерел вони належать?

Група 2. «Історичні джерела про побут, одяг та повсякденне життя людей»

1. Про які особливості побуту, одягу та повсякденного життя в минулому на території краю ви довідалися з екскурсії?

2. Які експонати відображають побут, одяг та повсякденне життя людей в минулому? До яких видів історичних джерел вони належать?

Група 3. «Історичні джерела про вірування та традиції людей в минулому»

1. Про які особливості вірувань та традицій в минулому на території краю ви довідалися з екскурсії?

2. Які експонати відображають вірування та традиції людей в минулому? До яких видів історичних джерел вони належать?

Група 4. «Історичні джерела про розвиток господарства краю в різні часи»

1. Про які особливості розвитку господарства краю в різні часи ви довідалися з екскурсії? Які кустарні промисли представлені в музеї?

2. Які експонати відображають розвиток господарства краю в різні часи? До яких видів історичних джерел вони належать?

Група 5. «Видатні діячі культури, науки і техніки, життя та діяльність яких пов’язана з історією мого краю»

1. Про яких видатних діячів культури, науки і техніки можна довідатися з експонатів музею?

2. Які експонати відображають їхнє життя та діяльність? До яких видів історичних джерел вони належать?

Обговоріть у класі

На уроці-узагальненні обговоріть результати екскурсії та групової роботи. Що виявилося найцікавішим? Продовжіть речення:

«Після екскурсії в музей я знаю...; вмію..., розумію...»

«Мені було цікаво (не цікаво) під час екскурсії та виконання завдання, тому що...»