Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 14. ІСТОРІЯ В ФОТОГРАФІЯХ

1. Фотографія як історичне джерело

Розглянемо таке цінне візуальне історичне джерело, як фотографія. Незважаючи на те, що передісторія фотографії починається в глибокій давнині, це порівняно молодий вид мистецтва. Перші фотографії з’явилися у 20-х роках ХІХ століття. А в Україні фотографія з’явилася в середині ХІХ століття. Це мистецтво принесли іноземні фотографи — учасники щорічних міжнародних Київських ярмарків («Контрактів»), які часто залишалися в Україні. Фотографії того часу були чорно-білими, а фотоапарати — великими і важкими. Сам процес фотографування вимагав тривалих приготувань і часу.

Поміркуйте

На підставі тексту визначте, яку інформацію містять фотографії минулих часів.

Один з перших фотографів — Герман Крон (світлина 1858 року)

Із часом процес фотографування вдосконалювався, а фотоапарати ставали більш зручнішими. Нині фотографії стали цифровими і процес фотографування займає частки секунди.

Багато фотографій минулого зберігаються у колекціях місцевих та центральних архівів, музеїв, приватних колекціях. Чимало цікавих фотографій можна побачити на сторінках періодичних видань, наукової і мемуарної літератури. Нині значну частину фотографій минулих років вже «оцифровано» (переведено в електронну форму) і розміщено в мережі Інтернет. Отже, фотографія — це справді поширене і доступне історичне джерело.

В Україні головним спеціалізованим центром зберігання фотографій, кінофільмів, відеофільмів, грамофонних платівок, магнітних касет є Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного у місті Києві.

Центральний державний кінофотофоноархів України

2. Як аналізувати фотографію?

Фотографія фіксує різноманітні аспекти людського життя: повсякдення, побут, моду, виробничі процеси, розваги, дозвілля, різноманітні історичні події тощо. Таким чином, фотографія стала хронікою суспільного та буденного життя як людства загалом, так і конкретної людини.

Фотографія є цінним історичним джерелом, оскільки на ній фіксується інформація, зберігається та переноситься в часі і в просторі. Вона немов зупиняє час, фіксує назавжди подію, явище, об’єкт. Досліджуючи фотографії можна отримати інформацію про історичні події, звичаї, культурне та політичне життя відповідного історичного періоду. Тому важливо опанувати алгоритм аналізу фотоджерел.

Запам'ятайте

Алгоритм (послідовність кроків) дослідження фотоджерел:

1. Уважно розгляньте світлину. Опишіть, що ви бачите на ній.

2. Коли був зроблений знімок (рік, пора року, подія)?

3. Опишіть осіб, зображених на фотографії, а також їхні дії.

4. Які об’єкти (предмети, речі, споруди тощо) зображені на фото?

5. Яку нову інформацію ви отримали, розглядаючи та аналізуючи це фото? У чому цінність фотографії для історика?

Практична робота «Інформація про минуле з візуальних джерел»

Об’єднайтеся у групи

Спільно проведіть дослідження фотографій з певної тематики (кожну може досліджувати кілька груп) відповідно до алгоритму їх аналізу. Виконайте додаткові завдання для кожної з груп.

Результати вашого дослідження представте однокласникам.

Група 1. «Українське село початку ХХ століття»

Як на фотографіях відображено життя українського села на початку ХХ ст.? Опишіть одяг, знаряддя праці тогочасних селян.

Група 2. «Київ початку ХХ ст.»

Як на фотографіях відображено Київ початку ХХ ст.? Опишіть одяг городян. Якими були будинки та транспорт у місті?

Група 3. «Чорнобильська катастрофа: як це було»

Як на фотографіях відображено перебіг ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції? Яку інформацію можна отримати з фотографій про масштаби аварії та роботу її ліквідаторів?

Група 4 «Революція Гідності у фотографіях»

Як на знімках відображено перебіг Революції Гідності? Яку інформацію можна отримати про масштаби протестів проти політики тогочасного керівництва країни?

Обговоріть у класі

Після завершення групової роботи обговоріть у загальному колі, що було важливим на цьому уроці. Що виявилося найцікавішим?

Продовжіть речення:

«Після практичної роботи я знаю...; вмію..., розумію...»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що...»

Домашнє завдання. «Історія родини в фотографіях»

Знати історію та традиції свого роду дуже важливо для кожної людини. У початковій школі ви створювали родинне дерево. Пропонуємо вам зобразити історію вашої родини у вигляді «фото-літопису».

Виберіть фотографії на яких відображені події з історії вашої родини. За допомогою дорослих членів родини встановіть час і місце подій, зображених на фотографіях. Зробіть відповідні підписи до фотографій і розмістіть їх у хронологічній послідовності подій та взаємозв’язків між членами родини.

Придумайте назви рубрик до свого фотолітопису на основі відібраних фотографій, щоб відобразити такі напрями як «Сімейні свята і торжества», «Дозвілля та відпочинок», «Традиції, що передаються з покоління в покоління», «Спогади» та інше.

Зверніть увагу, яким були особливості побуту, вулиці та транспорт, школи, садочки. Як проводили діти та дорослі дозвілля? Яким був одяг?

Запам'ятайте

Перед оприлюдненням фотографій та інформації про інших людей (навіть родичів) не забувайте питати в них дозволу про межі розкриття персональної інформації. Адже далеко не кожна інформація та фотографія може бути публічною.