Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 12. ПИСЕМНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

1. Що потрібно знати досліджуючи писемні джерела?

Для дослідження минулого особливо цінними є писемні джерела — тексти законів, різноманітні договори, періодична преса, листи тощо. Важливими джерелами, а часом і єдиними, про події в певні історичні періоди є оповідно-описові твори, до яких відносять літописи, хроніки, історичні твори написані, сучасниками подій чи людьми, котрі мали в розпорядженні матеріали, що не збереглися до нашого часу.

На жаль, не всі з писемних джерел збереглися дотепер. Багато писемних пам’яток було знищено під час воєн та стихійних лих. До того ж, люди записували звичайно далеко не все, що може зацікавити істориків.

Обговоріть у класі

Величезну цінність для істориків становлять писемні джерела — глиняні таблички, єгипетські папіруси, літописи, хроніки, листи тощо. Поміркуйте, у чому саме їхня цінність.

Розсекречені за часів незалежності документи Державного архіву Вінницької області про Голодомор 1932-1933 рр.

Варто пам’ятати, що писемні джерела не завжди є об’єктивними: інформація в них може бути певною мірою упереджена або неточна. Опис однієї події може відрізнятися в різних авторів. Це пояснюється тим, що різні автори джерел, залежно від їхніх поглядів, переконань чи уподобань, можуть тлумачити один і той самий історичний факт по-різному. Інколи автори документа записували те, чого самі особисто не бачили, а лише чули від інших людей, або, через страх перед правителем, перебільшували його заслуги чи замовчували його невдачі чи зловживання. Тому історику важливо встановити достовірність інформації в писемному джерелі шляхом зіставлення інформації, яку отримують з інших джерел.

2. Де зберігаються писемні джерела?

Тривалий час писемні документи зберігалися переважно при монастирях. З часом накопичилася величезна кількість писемних джерел, тому виникла потреба в спеціальних установах, які їх зберігають, упорядковують і вивчають. Нині цим займаються архіви, музеї та бібліотеки.

Особливу роль у збереженні документів відіграють архіви. Сучасна мережа державних архівів України охоплює більше двох тисяч установ. Зауважимо, що якщо раніше архіви зберігали писемні документи, то нині державні архіви України ведуть роботу щодо створення їхніх електронних версій шляхом сканування. Тому чимало давніх і цінних документів можна переглянути на сайтах архівних установ.

Співробітники архівів не лише зберігають документи, а й систематизують їх за певними видами (щоб їх легше було знаходити й досліджувати), вивчають їх походження та достовірність.

Запам'ятайте

Архів (з грец. «архе», тобто «давній») — це установа (або окремі підрозділи в установах, на підприємствах, в університетах тощо), де зберігають, упорядковують і досліджують писемні пам’ятки та інші види документів.

Бібліотека (грец. βιβλιον, тобто «книжка» і θηκη — «сховище», «скриня») — це заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання та відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання.

Читальний зал Британської бібліотеки

Історичними стежками рідного краю

3. Практична робота «Державний архів — скарбниця історії рідного краю»

Сплануйте разом з учителем екскурсію до місцевого архіву. Підготуйте запитання, відповіді на які ви хотіли б отримати під час екскурсії.

Під час екскурсії та огляду архівосховищ спробуйте дізнатися відповідь на такі запитання (за необхідності розпитайте в працівників архіву):

а) Як документи потрапляють до архіву? Які види документів зберігаються в ньому?

б) У чому полягають особливості та умови зберігання писемних документів в архіві?

в) Хто звертається до архіву та з якою метою?

За результатами екскурсії підготуйте фотозвіт і висловіть свої враження (усно чи письмово) від екскурсії.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що означають такі слова?

• архів

• бібліотека

• літопис

• писемне джерело

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

Де зберігаються писемні джерела?

Як історики їх досліджують?

На основі тексту підручника підготуйте відповідь на запитання:

Як історики перевіряють достовірність інформації в писемних джерелах?

Висловіть судження, чому до інформації в писемних джерелах потрібно ставитися критично.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

У чому полягає цінність писемних історичних джерел для відтворення минулого? Якими знаннями та вміннями має володіти історик, щоб досліджувати писемні джерела?