Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

§ 11. ЯК ЗАГОВОРИЛИ ПИСЬМЕНА

1. Як виникла писемність?

Поміркуйте

Зробіть припущення, як люди передавали інформацію на відстані й у часі, коли не було писемності. Як би ви передали інформацію на значну відстань без використання письма та сучасних засобів зв’язку?

Спочатку люди не мали писемності. Як відомо, звукова мова не може передавати інформацію на великі відстані й у часі. Тому людство в процесі свого розвитку винайшло писемність.

Вчені припускають, що першою формою передавання інформації на відстані було предметне письмо. Так, аби повідомити своїх одноплемінників про напрямок руху первісні люди робили певні умовні позначки — застромлювали на стежинах гілки, створювали певні візерунки з каменів. Надісланий одним племенем іншому пучок стріл міг слугувати символом оголошення війни.

Зарубки на дереві та надрізи на дерев’яних паличках застосовувалися найчастіше для обліку днів та складання боргових зобов’язань. Наприклад, запис про взятий борг робили так — на палиці робились зарубки, а потім її розрубували впродовж і кожен брав собі по половині. Коли борг повертали, то ці половинки складали разом і перевіряли правильність розрахунків.

Існувало також вузликове письмо, умовними знаками якого могли слугувати колір та розмір мотузки, кількість і розмір вузликів.

І хоча предметне письмо далеке від сучасного, втім його використання можна вважати зачатками справжнього письма. Залишки предметного письма збереглися й у наш час у традиціях і символах — це і звичай зустрічати бажаних гостей хлібом-сіллю, вручати небажаному женихові гарбуза тощо.

Запам'ятайте

Писемність — засіб передачі мови людини за допомогою спеціальних знаків (літер, ієрогліфів, клинців тощо). Вона виникла на Землі приблизно 5 тисяч років тому. З появою писемності, як зазначають історики, завершуються доісторичні часи (передісторія).

Вузликове письмо

Запам'ятайте

Предметне письмо — сукупність предметів, речей, які штучно створювалися однією людиною для передачі будь-якої інформації іншій людині (групі). Таке письмо існувало у первісні часи.

Утім, використання предметного письма потребує попередньої домовленості, щоб можна було зрозуміти надіслані предмети чи умовні знаки. Якщо цього не зробити, то інформацію можна зрозуміти неправильно.

Зарубки на дощечці для запису боргу Дощечка розрізалась навпіл. Одна частина залишалася у кредитора, друга — у боржника.

2. Що таке піктографічне та ієрогліфічне письмо?

Наступним кроком у становленні писемності стало піктографічне письмо (від лат. pictus — намальований і грец. grapho — пишу). У піктографічному письмі інформацію передавали у вигляді малюнка або певної послідовності малюнків. Зауважимо, що малюнків не можна читати, їх лише тлумачили, бо вони передавали зміст повідомлення, а не звуки чи слова. Тому, щоб однозначно зрозуміти зміст такого повідомлення, люди мали домовитися і закріпити за кожним малюнком певне значення. Наприклад, слово «людина» зазвичай передавали її схематичним зображенням. Впольовану здобич зображували як перевернуту догори ногами, цим хотіли сказати, що вона нежива, вбита. Зображення сонця могло символізувати «день», а піктограма із зіркою — «ніч, морок».

Піктографічна розповідь ескімоса про вдале полювання.

Це цікаво

Нині піктограми як основний вид письма майже не використовуються. Втім, є чимало умовних знаків, які можна вважати своєрідними піктограмами, тобто схематичними зображеннями, що містять певну інформацію. Зокрема, дорожні знаки які інформують, що неподалік розміщується готель чи залізничний переїзд, де головна дорога, а де пішохідний перехід тощо. Позначення на ярликах одягу — це теж своєрідні символи-піктограми, які містять інформацію про догляд за одягом.

На зміну піктографії прийшло ієрогліфічне письмо. Воно виникло в Єгипті наприкінці IV тис. до н.е. Більшість давньоєгипетських ієрогліфів є спрощеними зображеннями людини та її занять, людиноподібних божеств, частин тіла людини, тварин, птахів, рослин, неба, будівель тощо. Пізніше знаками стали позначати не тільки ціле слово, а й один або декілька приголосних звуків (голосні звуки знаками не передавалися).

Також ієрогліфи є знаками в китайському, японському та корейському письмі. Наприклад, кожен китайський ієрогліф означає окреме слово і є складною комбінацією рисок. Інколи їх буває до 52.

Запам'ятайте

Ієрогліф — знак найдавнішого письма, що являв собою схематизований малюнок. Ієрогліфи можуть означати як окремі звуки і склади, так і цілі слова.

Давньоєгипетські ієрогліфи

Китайські ієрогліфи

Поміркуйте

Порівняйте давньоєгипетські та китайські ієрогліфи. Що в них спільного, а що відмінного?

Основним матеріалом письма в Дворіччі1 була глина. Місцеві жителі навчилися писати гострою прямокутною паличкою на маленьких плитках-табличках з вогкої глини. На вогкій глині можна було легко витискувати окремі рисочки — клинці. Тому писемність жителів Стародавнього Дворіччя називають клинописом. Якщо документ був важливим, то табличку висушували на сонці або випалювали. Після цього вона ставала міцнішою і її можна було зберігати дуже довго: ані дощ, ані спека, ані пожежа для таких табличок були не страшні. Чимало таких табличок збереглося до наших днів.

Запам'ятайте

Клинопис — тип письма жителів Дворіччя, у якому кожен знак складався з кількох клинців. Він позначав або окремий склад, або ціле слово, як і єгипетський ієрогліф.

Клинописна табличка

3. Як виникла абетка?

Абетка є основою сучасної писемності. Це один із найвидатніших винаходів людства, адже попередні види письма не передавали звуків. За докорінні зміни в письмі людство завдячує фінікійцям, які наприкінці ІІ тисячоліття до н.е. створили свою абетку. Вона мала 22 знаки для позначення лише приголосних звуків. Голосні звуки на письмі не позначалися. Писали фінікійці справа наліво (ми нині пишемо зліва направо).

Фінікійську абетку перейняли греки. Вони ввели спеціальні знаки для позначення голосних звуків і з часом змінили спрямування письма (стали писати зліва направо).

Абеткове письмо через свою простоту швидко поширилося по всьому світу (хоча в окремих країнах перехід до нього не відбувся). Вчені переконані, що від фінікійської та грецької абеток походять абетки всіх європейських народів, зокрема й сучасна українська.

1 Дворіччя (також Межиріччя, Месопотамія) - історико-географічний регіон на Близькому Сході, розташований у долині двох річок - Тигру і Євфрату; місце існування однієї з найдавніших цивілізацій в історії людства.

4. У чому значення писемності для людства?

Виникнення писемності як своєрідного засобу спілкування має величезне значення для розвитку людства. Писемність допомогла подолати простір і час. Завдяки їй люди можуть передавати інформацію на великі відстані в просторі. Писемні джерела зберігають людський досвід, передаючи його з покоління в покоління. Таким чином, через писемність кожне покоління спирається на досвід попередніх поколінь, використовуючи та примножуючи його.

Також писемність відіграла об’єднавчу роль в суспільстві і є необхідною умовою існування держави. Завдяки писемності люди могли записувати й поширювати по всій державі укази, закони та інші важливі документи, повідомлення, вести діловодство, облік майна й виконаних робіт тощо. Це давало змогу оптимально організувати управління державою, суспільне життя, виробництво, торгівлю, розвивати науку.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що означають такі слова?

• іпіктографічне (малюнкове) письмо

• ієрогліфічне письмо

• абетка

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Що таке писемність? Коли і як вона виникла?

2. Що таке предметне письмо? Чому письмом його можна назвати лише умовно?

1. З’ясуйте суть піктографії. Де тепер використовують елементи піктографічного письма?

2. У чому полягають особливості ієрогліфічного письма та клинопису?

Чи згодні ви з твердженням, що «абетка є одним із найвидатніших винаходів людства»? Які переваги вона має над іншими видами письма?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Висловіть судження, у чому полягає значення писемності для людства. Свою відповідь обґрунтуйте.