Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

ТЕМА 3

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

§ 10. З ГЛИБИНИ СТОЛІТЬ ДО НАШИХ ДНІВ

1. Що таке історичні джерела?

Поміркуйте

Звідки вчені можуть довідатись, що відбувалося сотні та тисячі років тому?

Про події, які відбулись декілька десятків років тому, ви можете довідатись у своїх вчителів, батьків, дідуся та бабусі. Але як дізнатися, що відбулося сто, двісті, тисячу років тому? Аби відповісти на це запитання, вчені-історики досліджують історичні джерела.

Діяльність людини в будь-які часи завжди залишала після себе «сліди» — залишки посуду, жител, знаряддя праці, зброя, писемні документи тощо. Кожна знайдена річ чи документ, що відображають певний аспект людської діяльності в минулому, є історичним джерелом. Інформація, отримана в результаті дослідження історичних джерел, дає змогу вченим описати (реконструювати) історичне минуле людства.

Історики найчастіше поділяють історичні джерела на такі види:

• речові;

• писемні;

• усні;

• візуальні.

Величезну цінність для істориків становлять писемні джерела — глиняні таблички, єгипетські папіруси, літописи, хроніки, листи тощо. Писемні джерела не лише описують історичні події, а й часто містять і думки людей, їхні судження, почуття та бачення тогочасної дійсності.

Запам'ятайте

Історичні джерела — це речові знахідки, писемні пам’ятки, зображення, будівлі, звичаї, мови народів, тобто усе те, що дає уявлення про минуле.

Люди навчилися писати приблизно п’ять тисяч років тому. А як же вчені-історики дізналися про те далеке минуле, коли писемності ще не було? У цьому випадку їм на допомогу приходить така наука, як археологія.

2. Як працюють археологи?

Деякі речові джерела збереглися на поверхні ґрунту, наприклад, єгипетські піраміди, руїни окремих давніх міст та храмів. Але чимало історичних пам’яток опинилися під кількома шарами ґрунту, піску або мулу. Вчених, котрі розшукують, розкопують і вивчають давні речі та споруди, називають археологами.

Робота археолога схожа на роботу детектива. За знахідками вони можуть відтворити життя людей в далекому минулому, їх побут, вірування. У пошуках слідів минулого археологи вирушають у далекі експедиції. Для того щоб добувати з-під землі давні речі неушкодженими, вчені розробили певні правила їхнього пошуку та розкопування.

Перш ніж приступити власне до розкопок, дослідники проводять археологічну розвідку. Спочатку вони вивчають писемні джерела, де згадується певна місцевість, оглядають місце майбутніх розкопок.

Потім археологи закладають пробний розкоп — вузьку траншею, аби виявити, чи є в ґрунті цікаві для них предмети людської діяльності. Після того як в ґрунті знаходять цінні речі, розпочинається великий розкоп.

Поміркуйте

На основі тексту підручника та ілюстрацій дайте відповіді на запитання: Що таке археологія та як відбуваються археологічні розкопки? Чому археологічні розкопки проводяться за певними правилами?

Запам'ятайте

Археологія — наука, яка вивчає минуле за речовими історичними джерелами. До речових історичних джерел належать: стоянки давніх людей, їхні поселення, поховання, знаряддя праці, посуд, прикраси, предмети побуту, мистецтва, тобто сліди життя та діяльності людини на Землі.

Всі роботи археологи проводять вручну за допомогою лопат, лопаток, ножів і щіток. Щоб відшукати необхідні речові джерела, іноді доводиться перебирати руками тисячі тонн землі. Крім того, археологи точно фіксують і замальовують всі знахідки на папері. Деякі розкопки ведуться десятки й навіть сотні років.

Утім, археологічні пам’ятки знаходять не лише під шаром ґрунту, а й під водою. Так, під водою опинилася більша частина міста Пантікапей, що розташовувалось в Криму (в районі сучасного міста Керч). Аби дослідити та підняти на поверхню цінні пам’ятки, археологи з аквалангами опускаються на морське дно.

Знайдені речі надсилаються до лабораторії, де їх досліджують: визначають їхні вік і призначення, ретельно описують прикмети та ознаки. Іноді з дрібних шматочків збираються і складаються цілі предмети.

Археологічні розкопки

Працюємо у парі

Складіть розповідь про особливості підводної археології за ілюстраціями підручника.

3. Де зберігаються речові пам’ятки історії?

Речові пам’ятки історії, зокрема знайдені археологами, зберігають у музеях. Давайте стисло розглянемо, які види музеїв бувають і в чому полягають особливості їхньої діяльності.

Музеї поділяються на історичні, краєзнавчі, природничі, літературні, меморіальні, мистецькі, етнографічні, технічні. Є також історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, музеї історії техніки, музеї авіації, музеї-аптеки. Музеї також діють при багатьох установах та навчальних закладах.

Загальноісторичні музеї збирають, зберігають, вивчають і виставляють для огляду матеріали про розвиток суспільства в різні історичні періоди, визначні історичні події, а також знаряддя праці, пам’ятки побуту та культури. Найбільшим таким музеєм у нашій країні є Національний музей історії України. У ньому зберігається понад 500 тисяч експонатів, які розповідають про історію України з найдавніших часів до сьогодення. Філією Національного музею історії України є Музей історичних коштовностей, де експонуються витвори майстрів-ювелірів різних епох — вироби із золота, срібла, платини, оздоблені коштовним камінням (діамантами, рубінами, смарагдами, топазами, аметистами тощо). Серед них шедеври світового значення, зокрема й золота пектораль із Товстої Могили.

Запам'ятайте

Музей — установа, в якій зберігають, досліджують і виставляють для огляду різноманітні пам’ятки історії людства, природи тощо.

Обговоріть у парі

З якою метою створюють музеї? Чому існують різні види музеїв?

Національний музей історії України. Фрагмент експозиції, присвяченої добі Русі-України

Деякі музеї присвячені окремим подіям чи історичному періоду, наприклад, «Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс», чи історичному явищу — «Музей гетьманства», «Музей історії релігії», історичним діячам — «Національний музей Тараса Шевченка», навіть є музей однієї вулиці на Андріївському узвозі.

Краєзнавчі музеї збирають, зберігають, вивчають і презентують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру певного краю, — знаряддя праці, вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, літератури, народної творчості. Музеї художнього профілю висвітлюють історію розвитку того чи іншого виду мистецтва в історичній послідовності та виставляють для огляду мистецькі твори.

Національний музей історії України у Другій світовій війні

Національний музей Тараса Шевченка

Особливу популярність мають музеї просто неба, де експонати розміщені на відкритому просторі. Одним із найбільших музеїв є Національний музей народної архітектури та побуту України, розташований на мальовничій околиці Києва, у селі Пирогове. Відвідувачі можуть оглянути характерні куточки давнього українського села з житловими, громадськими, виробничими будівлями, знаряддями праці й ремесла, побутовим начинням, меблями, посудом, творами народного декоративно-ужиткового мистецтва різних історико-географічних регіонів України.

Музеї стали невід’ємною частиною культури народу України. Завдяки музейним колекціям сьогодні кожна людина має можливість зануритися в минуле й дізнатися багато чого про життя та побут своїх предків.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що означають такі слова?

• історичні джерела

• речове джерело

• археологія

• музей

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Яка роль археології у вивченні минулого? Чому археологічні розкопки проводяться за певними правилами?

2. З якою метою створюють музеї?

1. Як учені-історики відтворюють події минулого? Що їм для цього потрібно?

2. На які види поділяють історичні джерела? Наведіть приклади.

1. Висловіть судження, чому дослідження історії неможливе без джерел.

2. Поміркуйте, чому археологію іноді називають «історією, яка озброєна заступом». Які якості знадобилися б вам, щоб стати археологом?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Які музеї є у вашому населеному пункті/районі? Визначте, яку роль вони відіграють у збереженні пам'яті про минулі події.