Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

ВСТУП

ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

Шлях у майбутнє завжди лежить через минуле.

Іммануїл Кант

Поміркуйте

Прочитайте слова відомих поетів та прислів’я. Чому вони присвячені? Як ви їх розумієте?

«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»

«Без минулого немає майбутнього»

«Народ, який не знає свого минулого, не заслуговує майбутнього»

«Озирайся на минуле, коли хочеш знати майбутнє»

1. Що таке минуле, сучасне і майбутнє?

У кожної людини є власна історія. Так само власну історію має кожна родина, кожен народ та кожна держава. Час свого життя і життя країни люди поділяють на минуле, сьогодення і майбутнє, задля позначення яких використовують такі слова, як «учора», «сьогодні», «завтра» або «в минулому році», «наступного року».

Напевне, кожен із вас може пригадати своє минуле: дитячий садок, навчання в початковій школі, перших друзів, поїздки, мандрівки та інші пам’ятні події. Все це й утворює історію вашого життя.

Зі словом «минуле» в кожної людини будуть свої спогади, і в багатьох людей вони будуть різні. Але минуле — це не просто спогади про прожиті роки, а й набуті досвід, знання та вміння.

Досвід предків, їхні традиції, звичаї передавалися з покоління в покоління протягом багатьох століть. Все, що нас оточує, — будівлі, пам’ятки культури були споруджені в минулому. Все, чим ми користуємося,— транспорт, побутова техніка, комп’ютери, мобільні телефони й багато іншого є результатом праці та винаходів минулого. Без використання здобутків минулого кожне нове покоління мало винаходити й відтворювати все з початку. Упродовж багатьох століть на теренах сучасної України кожне покоління передавало нащадкам любов до праці та свій досвід у таких видах діяльності як, землеробство, скотарство, ремесло, бджільництво, ткацтво та інші. Таким чином, минуле — це основа сьогодення. Як бачимо, історія — це досвід людства.

Обговоріть у парі

Як набуті раніше досвід, знання й уміння ви використовуєте під час навчання та в повсякденному житті?

А між минулим і майбутнім знаходиться та мить, що зветься сьогоденням, сучасністю. Ми і є та мить.

Але й кожна мить нашого часу неминуче стає минулим. Нащадки будуть розглядати наші фотографії, користуватися нашими здобутками і творити своє майбутнє. І так триватиме з покоління в покоління, доки існуватиме людство.

Справді мудрими людьми вважають тих, хто здатен поєднати у своєму житті всі три виміри часу. Такі люди враховують і розвивають найкращі досягнення минулого, не забувають досвід своїх предків.

< Експозиція Музею хліба (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)

> Інтер'єр хати пасічника (Музей бджільництва. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»)

Обговоріть у парі

Як сьогодення може вплинути на ваше майбуття?

2. В яких значеннях використовують слово «історія»?

Раніше ви довідалися, що слово «історія» для сучасної людини може виступати як досвід минулого. Втім, воно має ще кілька значень. Одне з них — це оповідь про минуле, тобто про події, що вже відбулися.

У дописемні часи оповіді про минуле люди передавали через перекази, міфи, легенди, пісні. З виникненням писемності такі оповіді почали записувати. Про давню історію українських земель розповідають літописи.

Поступово інформація про минуле накопичувалася, тому виникла потреба проаналізувати її, з’ясувати причини та наслідки подій минулого. Лише так можна повноцінно засвоїти досвід своїх предків. Так виникла наука про минуле людства — історія. Вона описує та вивчає діяльність людей, народів, досліджує різноманітні події від найдавніших часів до сьогодення.

Вчених, котрі вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками. Яким чином і на підставі яких джерел історики дізнаються про далеке минуле, ви довідаєтеся в наступних параграфах підручника.

Щоб повніше зрозуміти життя та думки людей в ту чи іншу епоху, дуже важливим джерелом для істориків є свідчення очевидців. Дослідження цих свідчень називають живою пам’яттю або усною історією. Історики намагаються донести свідчення окремих людей до того покоління, яке не мало нагоди спілкуватися з живими свідками подій через підручники, наукові праці, публікації в мережі Інтернет та інші засоби.

Ілюстрація із Радзивілівського літопису

Вивчаючи історію як навчальний предмет, ви ознайомитесь із минулими подіями як в Україні, так і у світі в цілому, визначними історичними діячами. Кожен із вас матиме змогу відчути себе справжнім дослід ником минувшини. Зокрема, дізнаєтесь, як учені досліджують події, що відбувалися в минулому.

Завдяки передаванню пам’яті поколінь людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою. Тому історія є обов’язковим навчальним предметом не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Кліо. Муза історії (скульптура)

У давньогрецькій міфології вважалася покровителькою історії. Зображується, як правило, із сувоєм та грифельною паличкою в руках. Іноді атрибутом Кліо був сонячний годинник, оскільки вона стежила за плином часу.

Поміркуйте

Ознайомтеся з текстом підручника. Завершіть речення і запишіть їх у зошиті.

«Історія як наука вивчає...»

«Істориками називають...»

«Історія це жива пам’ять, оскільки...»

«Я вважаю, що історію як предмет важливо вивчати в школі тому, що...»

3. У чому багатоманітність історії?

Історія людства — це історія багатьох народів і держав. Протягом століть і тисячоліть народи накопичували власний історичний досвід. Тому народи відрізняються між собою культурою, мовою, звичаями, облаштуванням помешкань, вірою.

Завдяки цій багатоманітності людство отримало в спадок різноманітні історичні пам’ятки історії, серед яких: величні піраміди в Єгипті та Латинській Америці, скіфські кургани в Україні, Велику китайську стіну, Стоунхендж у Британії та інші.

Працюємо у парі

Знайдіть у тексті аргументи, які свідчать про багатоманітність історії.

Кожен народ має свою особливу, неповторну історію. Проте різні народи світу, незалежно від розселення, мають також багато спільного: люди використовують схожі знаряддя праці, об’єднуються в громади, розмірковують над подібними проблемами, піклуються про свій добробут, виховують дітей. Між сусідніми народами відбувалася тісна взаємодія — велася торгівля, укладалися різноманітні угоди.

Утім, відносини між народами не завжди були мирними — часом відбувалися криваві збройні конфлікти та війни, внаслідок яких гинули багато людей, зазнавали руйнувань міста і села, знищувалися пам’ятки історії. Зокрема, у минулому столітті людство пережило дві криваві світові війни.

Історія вчить нас, що у відносинах між народами важливо дотримуватися взаємоповаги, а суперечності варто розв’язувати шляхом перемовин.

Історична багатоманітність — це багатство сучасного світу, а не причина для конфліктів.

4. Історія України — складова європейської історії

Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства. Через географічне розташування історія українських земель ніколи не розвивалася ізольовано. Вона була тісно пов’язана з далекими й близькими територіями, і це простежується від появи людей на українських землях і до сьогодення.

Особливо тісними були зв’язки з народами Європи. Народи-сусіди часто справляли потужний вплив один на одного. Україна заявила про Європейський вибір одразу після того, як стала незалежною. Прагнення увійти до спільноти європейських країн зумовлено як тісними взаємозв’язками, так і розвитком господарських взаємовідносин. Історія України є складовою всесвітньої історії.

Давньоєгипетська піраміда

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що означають такі слова?

• історія

• історик

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

У чому важливість вивчення минулого для людини і суспільства в цілому?

Складіть речення, у яких слово «історія» означає «оповідь», «досвід», «жива пам’ять про життя людей у минулому», «наука».

Чи згодні ви з твердженням, що в багатоманітності історії багатство сучасного світу? Наведіть кілька аргументів на підтвердження своєї думки.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Запитайте в членів своєї родини чи інших дорослих, як досвід минулого впливає на їхнє сучасне життя. Яка подія, що відбулася в минулому, має для них особливе значення?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст