Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Міляновська

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

РОЗВИТОК ЖАНРУ АНТИУТОПІЇ

Щоб розглянути твори-антиутопії, варто звернутися до поняття утопія. У 10 класі ми побіжно згадували роман англійського філософа, письменника-гуманіста доби Відродження Томаса Мора (1478—1535 роки). Цей твір має назву «Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія».

Твір Томаса Мора, написаний латиною і виданий у 1516 році, став першим романом-утопією в європейській літературі. Сучасні літературознавці називають цей твір найзначнішим літературним явищем раннього англійського Відродження.

У романі «Утопія» Томас Мор описав, якою він бачить модель ідеального державного устрою. Островом Утопія керує мудрий монарх; тут нема грошей і приватної власності, усі працюють лише кілька годин на день, а блага розподіляються між усіма відповідно до їхніх потреб. У країні з «найкращим державним устроєм» панує демократія, справедливість, рівність і... сувора дисципліна. До речі, утопічні ідеї висловлювали ще в античні часи, зокрема давньогрецький філософ Платон у праці «Держава», написаній у 360-х роках до н. е. В ідеальному державному устрої, на думку Платона, управління має здійснювати невелика група найосвіченіших громадян-філософів згідно з принципами справедливості та блага для держави. Водночас усі громадяни мають беззаперечно виконувати їхні розпорядження.

У ширшому значенні під утопією розуміють країну мрій, у якій живуть комфортно і безтурботно, у якій збулися одвічні бажання людства: достаток, здоров'я, безсмертя та інші.

Слово утопія в перекладі з давньогрецької мови означає «місце, якого немає». Зараз утопією називають різновид літератури, близький до фантастичної, який описує ідеальний з погляду автора твору суспільний устрій.

 • 1. Згадайте риси утопії в «Одіссеї» Гомера (VIII століття до н. е.). Як жилося головному героєві поеми на острові німфи Каліпсо?
 • 2. Німфа пропонує Одіссеєві вічне безжурне життя, якщо він залишиться в неї і забуде рідну Ітаку. Що обрав Одіссей і чому?

Упродовж усієї нової історії європейської літератури створювалися художні тексти, у яких були представлені утопічні ідеї. Зокрема, утопічні риси знаходимо в літературі доби Просвітництва (XVIII століття). Як ви знаєте, митці й філософи-просвітники мріяли про перевлаштування суспільства за законами справедливості, розуму і свободи, де не буде місця нерівності та експлуатації. Прикладом творів, у яких описано утопічні моделі влаштування життя, є, зокрема, відомі романи Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» (1719 рік) і Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера» (1726 рік).

 • 1. У 6 класі ви читали пригодницький роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Згадайте, яким було життя головного героя на острові.
 • 2. Поміркуйте, чому Робінзон Крузо вважав своє життя на безлюдному острові, де не потрібні гроші і нема тиску влади, достатньо щасливим?

У фантастичній літературі ХХ століття є чимало прикладів зображення ідеального майбутнього, де люди звершують надзвичайні науково-технічні прориви, поширюють свій прогресивний вплив на інші країни, планети і навіть галактики. Усі члени суспільства підкоряються жорсткій системі управління і стають частиною злагодженого механізму. І, звісно, керівництво цих спільнот — мудре, воно володіє передовими знаннями, суворо стежить за дотриманням закону, однак якесь абстрактне і таємниче.

 • 1. У 7 класі ви вивчали оповідання «Фах» Айзека Азімова. Які риси твору-утопії ви можете визначити в цьому оповіданні?
 • 2. Що ви бачите позитивного і негативного в системі освіти майбутнього, представленої в оповіданні «Фах»? Відповідь аргументуйте.

Водночас у літературі є чимало творів, у яких зображено «невдалі» моделі суспільного устрою, а подекуди й відверто жахливі картини наслідків соціальних і техногенних катастроф майбутнього. Згадайте, наприклад, оповідання Рея Бредбері «Усмішка», яке ви вивчали у 6 класі, та картини катастрофічного майбутнього.

Цікаво, що утопія як модель державного устрою не має жодних економічних, політичних чи будь-яких інших обґрунтувань. Однак в основу всіх соціальних проектів була закладена утопічна ідея. Так, свого часу весь світ спостерігав, як утопічну мрію про справедливий державний лад у ХХ столітті намагався втілити в життя Радянський Союз.

Слово антиутопіст придумав і вперше вжив у 1868 році англійський філософ та політичний економіст Джон Стюарт Мілль, а як літературний термін антиутопію почали використовувати лише з 1952 року.

Проте, як ви знаєте, цей утопічний експеримент мав трагічний фінал: репресії, голодомори, залякування, тотальна несвобода особистості, яка потрапила під жахливий ідеологічний тиск. Історичні приклади перетворення гуманних утопічних намірів на кривавий терор проти власного народу, де вузьке коло вождів за мовчазної згоди більшості винищує найдостойніших громадян, викликали у світі бурхливу реакцію.

Як наслідок, у літературі з'явилися твори-антиутопії. Особливості антиутопій ми розглядали під час вивчення роману Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» (1953 рік). Ви знаєте, що антиутопії властиве зображення негативних моделей суспільства і вона протиставляється утопії — ідеальній моделі світоустрою.

У творах-антиутопіях письменники акцентують увагу на авторитарності системи керівництва, на безумовному підпорядкуванні інтересів окремої людини інтересам держави і на цілковитому придушенні інакомислення.

 • 1. У романі Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом» визначте основні риси антиутопії.
 • 2. Згадайте, що вважалося найбільшим злочином у суспільстві, зображеному в романі Рея Бредбері? Поміркуйте чому.
 • 3. Від чого, на вашу думку, письменник намагається нас застерегти?

Нерідко автори антиутопій доводять утопічні ідеї далекого минулого до крайнього ступеня алогічності: відсутність інституту сім'ї, колективні прогулянки воєнізованими колонами, заборона книжок, використання номерів замість імен, однакове житло, одяг, думки тощо. Антиутопіям властиве трагічне світовідчуття, художня дійсність у творі не копіює реальність, а змальовує її згущеними фарбами, художній світ абсурдизується.

Митці на сторінках романів-антиутопій застерігають нас від бездумної тупої покори і водночас від насильницького насаджування людству уявлення про всезагальне щастя. Адже на шляху до благоденства ми можемо втратити власну ідентичність, істинні гуманістичні ідеали, а заразом і мільйони безцінних життів, як це вже, на жаль, траплялося в історії. Таким романом-застереженням став і твір «1984» відомого англійського письменника Джорджа Орвелла.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Компетентність спілкування державною мовою

 • 1. Як ви вважаєте, з якою метою філософи і письменники усіх епох створювали утопії?
 • 2. Поміркуйте, чи варто відмовлятися від утопічних ідей.
 • 3. Яку цінність становлять утопії для людства?
 • 4. Придумайте власну утопію, однак поміркуйте про те, аби ця утопія не зашкодила людям, життя яких ви хочете покращити.