Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Міляновська - Нова програма

МОНОЛОГ ГАМЛЕТА

Чи бути, чи не бути — ось питання.

Що благородніше? Коритись долі

І біль від гострих стріл її терпіти,

А чи, зітнувшись в герці з морем лиха,

Покласти край йому? Заснути, вмерти —

І все. І знати: вічний сон врятує,

Із серця вийме біль, позбавить плоті,

А заразом страждань. Чи не жаданий

Афіша фільму «Гамлет» (режисер Франко Дзефіреллі, 1990 рік)

Для нас такий кінець? Заснути, вмерти.

І спати. Може, й снити? Ось в чім клопіт;

Які нам сни присняться після смерті,

Коли позбудемось земних суєт?

Ось в чім вагань причина.

Через це Живуть напасті наші стільки літ.

Бо хто б терпів бичі й наруги часу,

Гніт можновладця, гордія зневаги,

Відштовхнуту любов, несправедливість,

Властей сваволю, тяганину суду,

З чесноти скромної безчесний глум,

Коли б він простим лезом міг собі

Здобути вічний спокій? Хто стогнав би

Під тягарем життя і піт свій лив,

Коли б не страх попасти після смерті

В той край незнаний, звідки ще ніхто

Не повертався? Страх цей нас безволить,

І в звичних бідах ми волієм жити,

Ніж линути до не відомих нам.

Так розум полохливими нас робить,

Яскраві барви нашої відваги

Від роздумів втрачають колір свій,

А наміри високі, ледь зродившись,

Вмирають, ще не втілившись у дію.

Переклад з англійської Леоніда Гребінки

HAMLET'S MONOLOGUE

To be, or not to be — that is the question:

Whether ’tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune

Or to take arms against a sea of troubles

And by opposing end them. To die, to sleep —

No more — and by a sleep to say we end

The heartache, and the thousand natural shocks

That flesh is heir to. ’Tis a consummation

Devoutly to be wished. To die, to sleep —

To sleep — perchance to dream: ay, there’s the rub,

For in that sleep of death what dreams may come

When we have shuffled off this mortal coil,

Must give us pause. There’s the respect

That makes calamity of so long life.

For who would bear the whips and scorns of time,

Th’ oppressor’s wrong, the proud man’s contumely

The pangs of despised love, the law’s delay,

The insolence of office, and the spurns

That patient merit of th’ unworthy takes,

When he himself might his quietus make

With a bare bodkin? Who would fardels bear.

To grunt and sweat under a weary life.

But that the dread of something after death.

The undiscovered country, from whose bourn

No traveller returns, puzzles the will,

And makes us rather bear those ills we have

Than fly to others that we know not of?

Thus conscience does make cowards of us all,

And thus the native hue of resolution

Is sicklied o’er with the pale cast of thought,

And enterprise of great pitch and moment

With this regard their currents turn awry

And lose the name of action.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Компетентність спілкування іноземними мовами

Знайдіть в інтернеті художній мультиплікаційний фільм «Hamlet» («Гамлет») виробництва 1992 року (26 хвилин) або скористайтеся посиланням за QR-кодом на додаткові матеріали (№ 10 в переліку).

Мультфільм режисера Наталії Орлової став частиною спільного британсько-російського проекту «Шекспір. Видатні комедії і трагедії». Перегляньте мультфільм і проаналізуйте художні засоби, використані у ньому. За допомогою чого автори проекту змогли передати гнітючу атмосферу твору? Якими у мультфільмі постають герої трагедії Вільяма Шекспіра?

Компетентність спілкування державною мовою

Напишіть невелику рецензію на мультфільм «Hamlet». Згадайте з попередніх років навчання особливості написання рецензій або скористайтеся довідковою літературою щодо виконання цього виду роботи.

Мистецька галерея

Цікаве неоромантичне бачення героїв трагедії «Гамлет» у 1897 році представив відомий британський ілюстратор Гарольд Коппінг (1863-1932). Прокоментуйте, до яких епізодів шекспірівської трагедії створені запропоновані художником ілюстрації.

Привид батька Гамлета

Гамлет і Офелія

Гамлет і Полоній

Офелія, Клавдій і Гертруда

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Предметні компетентності

1. До якого періоду творчості Вільяма Шекспіра належить трагедія «Гамлет, принц дfнський»? Розкажіть про джерела сюжету цього твору.

2. У чому полягає суть головного конфлікту трагедії «Гамлет»?

3. Доведіть, що Гамлет належить до інтелектуальної еліти доби Відродження. Поміркуйте, чому гуманістичні ідеї втратили для нього сенс.

4. Чому після раптової смерті батька у Гамлета виникло відчуття руйнації усіх життєвих ідеалів (вірності, дружби, кохання, честі, гідності тощо)? Що означають слова Гамлета про самого себе: «Гамлет був в розбраті з собою»?

5. Яким постає Гамлет у монолозі «Бути чи не бути...»? Чому Гамлету важко зробити вибір між тим, щоб «коритись долі і... біль терпіти, а чи, зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому»? Що, на вашу думку, чекає його в першому, а що у другому випадках?

6. Чому Гамлет не скористався можливістю здійснити помсту, коли застав Клавдія наодинці під час молитви? Чому таку смерть Гамлет називає «винагородою, а не помстою»?

7. Чому у королівському палаці принц відчуває самотність і розгубленість? Якби королева Гертруда розуміла його переживання, чи відчував би він так гостро свою самотність?

8. Чи виконав Гамлет свій синівський обов’язок? На вашу думку, чи варті були жертви того, щоб заспокоїлася душа батька?

9. Поміркуйте, якщо Клавдія можна назвати уособленням зла, то чи можна назвати принца Гамлета уособленням добра? Відповідь обґрунтуйте.

10. У чому полягає життєва трагедія Гамлета як людини мислячої, вихованої на високих ідеалах? Чи можна стверджувати, що він переміг у сутичці з реальною дійсністю? Поясніть чому.

11. Згадайте головні ідеї мислителів доби Відродження. Доведіть, що у трагедії Вільяма Шекспіра зображено крах високих гуманістичних ідеалів.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Кадр із мультфільму «Король Лев»

Згадайте зміст голлівудського мультфільму «Король Лев» (режисери Роб Мінкофф, Роджер Айронс, 1994 рік, США), який уже став класикою анімаційних фільмів.

Знайдіть спільні мотиви в трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц данський» та у всесвітньо відомому мультфільмі студії Волта Діснея «Король Лев».

Як американські автори сценарію розвинули середньовічний сюжет давньої скандинавської саги про данського принца?

Зробіть висновок про взаємовплив різних видів мистецтва різних історико-культурних епох.