Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Міляновська - Нова програма

СОНЕТ 66

Стомившися, вже смерті я благаю,

Бо скрізь нікчемність в розкоші сама,

І в злиднях честь доходить до одчаю,

І чистій вірності шляхів нема,

І силу неміч забива в кайдани,

І честь дівоча втоптана у бруд,

І почесті не тим, хто гідний шани,

І досконалості — ганебний суд,

І злу — добро поставлене в служниці,

І владою уярмлені митці,

І істину вважають за дурниці,

І гине хист в недоума руці.

Стомившись тим, спокою прагну я,

Та вмерти не дає любов твоя.

Переклад з англійської Дмитра Паламарчука

SONNET 66

Tired with all these for restful death I cry,

As to behold desert a beggar born,

And needy nothing trimmed in jollity,

And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplaced,

And maiden virtue rudely strumpeted,

And right perfection wrongfully disgraced,

And strength by limping sway disabled

And art made tongue-tied by authority,

And folly (doctor-like) controlling skill,

And simple truth miscalled simplicity,

And captive good attending captain ill.

Tired with all these, from these would I be gone,

Save that to die, I leave my love alone.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Компетентність спілкування іноземними мовами

Знайдіть в Інтернеті художній мультиплікаційний фільм «Hamlet» («Гамлет») виробництва 1992 року (26 хвилин) або скористайтеся посиланням за QR-кодом на додаткові матеріали (№ 10 в переліку).

Мультфільм режисера Наталії Орлової став частиною спільного британсько-російського проекту «Шекспір. Видатні комедії і трагедії». Перегляньте мультфільм і проаналізуйте художні засоби, використані у ньому. За допомогою чого автори проекту змогли передати гнітючу атмосферу твору? Якими у мультфільмі постають герої трагедії Вільяма Шекспіра?

Компетентність спілкування державною мовою

Напишіть невелику рецензію на мультфільм «Hamlet». Згадайте з попередніх років навчання особливості написання рецензій або скористайтеся довідковою літературою щодо виконання цього виду роботи.

Мистецька галерея

Цікаве неоромантичне бачення героїв трагедії «Гамлет» у 1897 році представив відомий британський ілюстратор Гарольд Коппінг (1863-1932). Прокоментуйте, до яких епізодів шекспірівської трагедії створені запропоновані художником ілюстрації.

Привид батька Гамлета

Гамлет і Полоній

Гамлет і Офелія

Офелія, Клавдій і Гертруда

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Предметні компетентності

1. До якого періоду творчості Вільяма Шекспіра належить трагедія «Гамлет, принц данський»? Розкажіть про джерела сюжету цього твору.

2. У чому полягає суть головного конфлікту трагедії «Гамлет»?

3. Доведіть, що Гамлет належить до інтелектуальної еліти доби Відродження. Поміркуйте, чому гуманістичні ідеї втратили для нього сенс.

4. Чому після раптової смерті батька у Гамлета виникло відчуття руйнації усіх життєвих ідеалів (вірності, дружби, кохання, честі, гідності тощо)? Що означають слова Гамлета про самого себе: «Гамлет був в розбраті з собою»?

5. Яким постає Гамлет у монолозі «Бути чи не бути...»? Чому Гамлету важко зробити вибір між тим, щоб «коритись долі і... біль терпіти, а чи, зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому»? Що, на вашу думку, чекає його в першому, а що у другому випадках?

6. Що, на думку ліричного героя сонету 66, є причиною відсутності гармонії у світі? Які пороки засуджуються у творі? Які думки і почуття переважають у монолозі Гамлета і сонеті?

7. Чому Гамлет не скористався можливістю здійснити помсту, коли застав Клавдія наодинці під час молитви? Чому таку смерть Гамлет називає «винагородою, а не помстою»?

8. Чому у королівському палаці принц відчуває самотність і розгубленість? Якби королева Гертруда розуміла його переживання, чи відчував би він так гостро свою самотність?

9. Чи виконав Гамлет свій синівський обов’язок? На вашу думку, чи варті були жертви того, щоб заспокоїлася душа батька?

10. Поміркуйте, якщо Клавдія можна назвати уособленням зла, то чи можна назвати принца Гамлета уособленням добра? Відповідь обґрунтуйте.

11. У чому полягає життєва трагедія Гамлета як людини мислячої, вихованої на високих ідеалах? Чи можна стверджувати, що він переміг у сутичці з реальною дійсністю? Поясніть чому.

12. Згадайте головні ідеї мислителів доби Відродження. Доведіть, що у трагедії Вільяма Шекспіра зображено крах високих гуманістичних ідеалів.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Згадайте зміст голлівудського мультфільму «Король Лев» (режисери Роб Мінкофф, Роджер Айронс, 1994 рік, США), який уже став класикою анімаційних фільмів. Знайдіть спільні мотиви в трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц данський» та у всесвітньо відомому мультфільмі студії Волта Діснея «Король Лев».

Як американські автори сценарію розвинули середньовічний сюжет давньої скандинавської саги про данського принца?

Зробіть висновок про взаємовплив різних видів мистецтва різних історико-культурних епох.

Кадр із мультфільму «Король Лев»