Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Міляновська - Нова програма

ВІДРОДЖЕННЯ В АНГЛІЇ

Англійське Відродження порівняно з італійським виникло пізніше і було коротшим. У розвитку англійської літератури дослідники виокремлюють:

Раннє Відродження

(кінець XV - перша половина XVI століття)

Зріле Відродження

(друга половина XVI століття)

Пізнє Відродження

(кінець XVI - початок XVII століття)

Англійське Відродження посідає особливе місце в європейській історії — глобальні зміни, пережиті англійцями у XVI столітті, в наступні сторіччя зробили цю країну економічним лідером Європи та могутньою колоніальною імперією, до складу якої входили неосяжні території.

Література Раннього англійського Відродження

Англійське Відродження розпочалося в кінці XV століття із невеликого гуртка молодих аристократів, які навчалися в Оксфордському університеті. Вони захоплено вивчали античну класику, вважали себе учнями італійських гуманістів і писали вірші, наслідуючи найкращі взірці італійської поезії (зокрема твори видатного митця Франческо Петрарки).

Ранні англійські гуманісти відвідували батьківщину Відродження і перебували під значним італійським впливом. Мода на італійське з часом переросла у справжню італоманію, відчутну не лише в літературі, а й у побуті.

Англійський гуманізм розвивався повільно і в першій половині XVI століття не мав значних літературних досягнень. Однак заслуги митців Раннього Відродження перед англійською літературою неоціненні. Під впливом зразків італійської та французької поезії англійські поети впорядкували англійську систему віршування (вірші попередньої доби дуже нагадували римовану прозу), перенесли на рідний ґрунт поділ віршів на катрени і терцини, а також запозичили жанр сонета, дещо змінивши спосіб його римування (так званий англійський сонет).

1. Згадайте вивчені у 8 класі сонети Франческо Петрарки. До кого звертався італійський поет у своїх віршах? Визначте їхню тему та ідею.

2. Розкажіть про особливості будови італійського сонета.

3. На прикладі сонетів Вільяма Шекспіра розкажіть, які зміни відбулися у будові сонета в англійській літературі? Зробіть висновок про особливості англійського сонета.

4. У чому полягає відмінність в зображенні кохання і коханої у творах Франческо Петрарки та Вільяма Шекспіра?

Окремим важливим досягненням було створення білого вірша, тобто вірша метрично організованого, але без рими. Саме білий вірш у наступні періоди англійського Відродження використовували всі англійські драматурги.

Найзначнішим літературним явищем Раннього англійського Відродження стала книга «Утопія» (1516 рік), написана латиною. Її автором був відомий вчений-гуманіст, випускник Оксфордського університету Томас Мор (1478-1535 роки).

Слово «утопія» в перекладі з давньогрецької означає «місце, якого немає». Зараз утопією називають літературний жанр, близький до фантастики, який описує ідеальне з погляду автора суспільство. Першим твором цього жанру в європейській літературі й стала книга Томаса Мора, де він пропонує модель ідеального державного устрою, який суттєво відрізнявся від тогочасного англійського.

1. У 9 класі ви вивчали роман-антиутопію Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом» (1953 рік). На основі вивченого твору визначте основні риси цього жанру.

2. Як Рей Бредбері у ХХ столітті переосмислив поняття утопії та розвинув цей жанр, заснований Томасом Мором ще на початку XVI століття?

Гравюра Амброзіуса Гольбайна для видання 1518 року «Утопії» Томаса Мора

Література Зрілого англійського Відродження

Вершинні твори англійської гуманістичної літератури почали з’являтися з другої половини XVI століття, більшість — за правління королеви Єлизавети I (1558-1603). У період Зрілого Відродження відбулася значна демократизація як у лавах письменників, так і в лавах читачів. Більшість авторів другої половини XVIстоліття вже не були дворянами. Завдяки реформі освіти вони змогли закінчити світські школи, а часто й університети.

Митці Зрілого Відродження враховували смаки не лише читачів-аристократів, а й на смаки простих людей. Водночас дешеві видання за кілька пенсів зробили книгу доступнішою, а літературна діяльність почала приносити авторам гарні заробітки і стала професійною.

Проте поезія залишилася елітарною і не призначалася для широкого загалу. Англійська поезія, засвоївши італійські літературні жанри (передусім поему і сонет), стала вишуканою, піднесено-урочистою й орієнтувалася у виборі сюжетів та образів на античні міфологію, історію і літературу. Наприклад, дві поеми Вільяма Шекспіра мали назву «Венера і Адоніс1» та «Знеславлена Лукреція2».

1 Сюжет про кохання Венери (богині любові) до смертного юнака Адоніса був запозичений із поеми «Метаморфози» давньоримського поета Овідія (43 рік до н. е. - 18 рік н. е.).

2 Лукреція — легендарний образ доброчесної римлянки із давньої історії. Жінка не змогла змиритися з безчестям, яке їй заподіяв царський син, і вкоротила собі віку.

Продаж поетичних книг зазвичай не давав авторам прибутку, тому вірші найчастіше писали люди, які або шукали покровительство у вельмож, або бажали прославити своє ім’я у найпрестижнішому на той час роді літератури — в поезії. Поеми Вільяма Шекспіра, наприклад, були присвячені родовитому аристократові, поціновувачу поезії та затятому театралові графу Генрі Різлі Саутгемптону.

Крім В. Шекспіра, сонети якого вважають вершиною англійської ліричної поезії Ренесансу (згадайте вивчене у 8 класі), видатним поетом Зрілого Відродження був Едмунд Спенсер (1552-1599). Сучасники називали його «поет поетів» за особливу мелодійність і ритмічну різноманітність. Не маючи дворянського титулу (його батько був лондонським кравцем), Е. Спенсер завдяки таланту і працелюбству здобув університетську освіту в Кембриджі і став відомим митцем.

Англійська проза цього періоду не продемонструвала значних досягнень, які б увійшли до скарбниці вершинних творів світової літератури

Інакше склалася ситуація в драматургії. В Оксфордському та Кембриджському університетах у XVI столітті активно розвивалася так звана «шкільна» драма. Започаткована перекладами з античної та італійської літератур, вона орієнтувалася на суворі класичні взірці. П’єси, написані викладачами та студентами і поставлені ними ж у стінах університету, отримали назву «правильних».

«Правильні» п’єси мали успіх серед освіченої університетської публіки та при королівському дворі.

1. На прикладі античної трагедії «Прометей закутий» Есхіла розкажіть про особливості цього давньогрецького драматичного жанру.

2. Прокоментуйте класичне правило трьох єдностей: єдність місця, часу і дії.

3. Доведіть, що античний театр став основою для ренесансного театру.

Водночас в Англії продовжувала існувати середньовічна народна драма, яку по всій країні представляли мандрівні групи професійних акторів. Їхній репертуар здебільшого орієнтувався на прості смаки масового глядача. П’єси, які ставили мандрівні актори, отримали назву «неправильних».

У 70-ті роки XVI століття відбулася важлива подія, яка радикально змінила напрям розвитку англійської національної драматургії. Цією подією стала поява у Лондоні загальнодоступних театрів. Вони були організовані колишніми мандрівними групами і мали постійне приміщення (щоправда, глядачі в них дивилися вистави стоячи). Займаючись театральною діяльністю як бізнесом, актори в загальнодоступних театрах ставили як «правильні», так і «неправильні» п’єси, щоб догодити і аристократам-театралам, і простим людям.

Невдовзі виникла нагальна потреба у п’єсах, які б поєднали обидві традиції і задовольнили смаки обох категорій глядачів. На неї відгукнулася перша хвиля англійських професійних літераторів-драматургів. Усі вони були неаристократичного походження, але з університетською освітою, тому їх називали «університетські уми».

Чільне місце серед них посідав найталановитіший попередник Вільяма Шекспіра, поет, перекладач і драматург Крістофер Марло (1564-1593) — засновник ренесансної трагедії в Англії. Він, людина незалежної та запальної вдачі, був сином шевця з невеличкого містечка Кентербері і випускником Кембриджського університету.

Крістофер Марло (портрет невідомого художника, 1585 рік)

Скромне походження не завадило талановитому провінціалові здійснити переворот в англійській драматургії. До Марло автори «неправильних» п’єс не дотримували правила єдності дії, тому їхні твори розпадалися на окремі епізоди, які мали вразити уяву глядачів. Крістофер Марло став першим драматургом загальнодоступного театру, який дбав про завершеність головної сюжетної лінії та підпорядкованість їй другорядних ліній.

Його другим важливим нововведенням стало використання в п’єсах білого вірша, який не мав рими, але характеризувався певною ритмічною організацією. Білий вірш давав набагато більше інтонаційних можливостей для акторів, ніж римовані твори попередників Марло. Римування ж стали використовувати лише для підкреслення особливо важливих моментів (згадайте трагедію «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, вивчену у 8 класі). Та найбільшим проривом стала поява в трагедіях Крістофера Марло справжнього ренесансного героя — титанічної особистості, сповненої високих поривань і готової на ризик задля досягнення мети.

Поєднання традицій «правильних» і «неправильних» п’єс дало поштовх для небувалого розвитку жанрів трагедії та комедії. Це різко змінило англійську драматургію — вона стала провідним родом літератури цього періоду, визначивши обличчя всього Відродження в Англії. Найвищими досягненнями були п’єси геніального Вільяма Шекспіра (1564-1616).

Література Пізнього англійського Відродження

Пізнє англійське Відродження, як і Пізнє Відродження в інших європейських країнах, було пов’язане з кризою гуманістичних ідей, зокрема із сумнівами у вродженій доброчесності людини та зневірою у можливостях окремої особистості змінити світ на краще. Кризові явища в англійській літературі знайшли своє відображення у творчості багатьох авторів. Нерідко межа між Зрілим і Пізнім Відродженням проходила через творчість одного автора. Наприклад, другий (так званий трагічний) період творчості Вільяма Шекспіра, що розпочався з 1601 року, відбувався вже під час Пізнього Відродження.

Найвідомішим митцем, чия творча діяльність повністю припадає на Пізнє англійське Відродження, був молодший сучасник Шекспіра, поет і драматург Бен Джонсон (1572-1637). Виходець із низів (вітчим був каменярем), Джонсон не мав змоги навчатися в університеті, але завдяки талантові і наполегливості став знавцем давньогрецької та давньоримської мови і літератури.

Бен Джонсон (портрет художника Абрагама ван Бліенберга, 1617 рік)

Бажання писати відповідно до класичних канонів, запроваджених ще античними авторами, акцент на одній провідній рисі характеру героя, елементи повчальності вносили у творчість Бена Джонсона чимало ознак наступного літературного стилю — класицизму (згадайте вивчене про цей стиль у 8 класі).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Предметні компетентності

1. Назвіть етапи англійського Відродження і випишіть їх у зошит. Порівняйте їх з етапами італійського Відродження.

2. Коли і як ідеї Відродження проникли в Англію?

3. Поміркуйте, як доступність освіти для усіх суспільних прошарків вплинула на розвиток культури Англії.

4. Розкажіть про особливості літератури Раннього англійського Відродження. Назвіть автора, творчість якого стала найяскравішим явищем у літературі цього періоду.

5. Схарактеризуйте розвиток поезії в англійській літературі періоду Зрілого Відродження. Згадайте з вивченого у 8 класі, що таке елітна і масова література.

6. Які величезні зрушення відбулися в англійській драматургії?

7. Розкажіть про «шкільну» драму. В яких колах вона виникла? Чому можна стверджувати, що «шкільна» драма належала до елітарного мистецтва?

8. Хто був виконавцем середньовічної народної драми? Якою була її глядацька аудиторія?

9. Кого в театральних колах називали «університетськими умами»?

10. Що вам відомо про виникнення англійського театру? Поясніть, чому з’явилася потреба об’єднати традиції «правильних» і «неправильних» п’єс.

11. Зробіть висновок про особливості розвитку літератури англійського Відродження і про вплив на неї літератури італійського Відродження.

Інформаційно-цифрова компетентність

Компетентність спілкування іноземними мовами

Знайдіть в Інтернеті навчальний фільм «The English Renaissance and NOT Shakespeare: Crash Course Theater# 13» (12 хвилин 51 секунда) або скористайтеся посиланням за QR-кодом на додаткові матеріали (№ 8 в переліку).

На основі матеріалу фільму зробіть висновок про особливості розвитку англійського театру у XVI столітті.

Які факти із фільму вас вразили найбільше?

Соціальна та громадянська компетентності

Виконайте проект: об’єднайтеся у групи і розподіліть між групами фрагменти запропонованого фільму «The English Renaissance and NOT Shakespeare: Crash CourseTheater#13».

Зробіть підрядник тексту лектора, підготуйте субтитри і здійсніть цілісне дублювання фільму. Під час роботи ви можете скористатися довідкою YouTube про те, як додати до відео субтитри (титри) або інші інструкції.

Перегляньте результати вашої праці на уроці зарубіжної літератури.