Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Масол - Нова програма

§ 7.3. Живопис, графіка

Найдревнішою пам’яткою візуального мистецтва є печерний живопис із Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» поблизу Мелітополя. Тут збереглося понад три тисячі петрогліфів — зображень богів, людей, тварин, орнаментів, солярних знаків, дерева життя, обрядів, танців.

Віктор Зарецький. Дерево. Витоки мистецтва

Петрогліфи з «Кам’яної Могили», Запорізька обл.

Чим відрізняються засоби виразності живопису і графіки?

Поєднання в одному ансамблі мозаїки і фрески — самобутнє явище монументального живопису Київської держави, невідоме Візантії. Фрески Софійського собору в Києві (майже 3000 м2) присвячено релігійним і світським темам. Мозаїки (260 м2) не мають собі рівних у світовому мистецтві. Найвідоміша з них — Богоматір Оранта.

При Софійському соборі князь Ярослав Мудрий заснував бібліотеку. Найдавніша рукописна книга — «Остромирове Євангеліє», на її сторінках зображено орнаменти, заставки, ініціали, фігури євангелістів. Книжкова мініатюра започаткувала мистецтво графіки, а ікона — станковий живопис.

Оранта із Софійського собору

Остромирове Євангеліє

Мистецтво іконопису майстри Київської Русі опановували спочатку за візантійськими зразками. Втім, вони не копіювали їх сліпо, а збагачували місцевими традиціями. Київська школа стала центром іконопису східного слов’янства. З-поміж майстрів-іконописців уславився Алімпій (Аліпій, Олімпій).

Вишгородська (Володимирська) Богоматір, візантійська ікона XI ст.

Ангел Злате волосся, ікона XII ст.

Яке тло переважає на іконах? Які художні засоби підкреслюють духовну велич образів? Зверніть увагу на вирази облич із великими очима.

На Галицько-Волинських землях також виникли осередки іконопису, зокрема у м. Жовква на Львівщині, де творили Іван Руткович (бл. 1650 — поч. XVIII ст.) і Йов Кондзелевич (1667—1740?). Деякі ікони І. Рутковича нагадують світські картини. Живописній манері Й. Кондзелевича притаманні вишуканий колорит і благородство образів.

Проаналізуйте теми, образи, композиції, колорит ікон.

Під впливом європейських досягнень українські живописці опановували прийоми реалістичного мистецтва, долаючи площинність і умовність ікон. Наприклад, на іконі з Конотопа великомучениць зображали в образах молодих жінок у барвистому вбранні, втілюючи народні ідеали земної жіночої вроди.

Ікона Святого Юрія Змієборця зі Станилі, XIV ст.

Іван Руткович. В’їзд до Єрусалима

Йов Кондзелевич. Архангел Михаїл

Великомучениці Варвара і Катерина

Поява книгодрукування спричинила революцію в мистецтві графіки. У Львові Іван Федоров надрукував «Граматику» та «Апостол» (1574), згодом в Острозі — «Острозьку Біблію». Книги ілюстрували гравюрами. Найбільшим центром книгодрукування стала друкарня Києво-Печерської лаври. В епоху бароко гравюру на дереві поступово замінює гравюра на міді, яка відкривала нові художньо-технічні можливості для відтворення дійсності.

Невідомий художник. Портрет лубенського полковника Г. Гамалії

Значні досягнення мали майстри портретного живопису. На парадних портретах знатних осіб зображували в поважній позі та в пишному вбранні. Найпопулярнішим образом народного живопису став так званий козак Мамай (козак-бандурист), який прикрашав стіни і багатих маєтків, і бідних хат.

Доведіть, що наведені портрети є парадними. Опишіть образ козака Мамая з відомої вам картини (по пам’яті).

За межами України, у Петербурзі, жили й працювали видатні художники-портретисти Дмитро Левицький (1737—1822) і Володимир Боровиковський (1757—1825) — нащадки відомих українських художніх династій. Портретна галерея митців сприяла становленню стилю класицизм у мистецтві живопису.

Невідомий художник. Портрет отамана Війська Донського Д. Єфремова (фрагмент)

Дмитро Левицький. Автопортрет

Володимир Боровиковський. Портрет художника Д. Левицького

Дмитро Левицький. Смолянки (фрагмент)

Порівняйте портрет і автопортрет Д. Левицького. Що вони «розповідають» про особистість митця, його характер? «Оживіть» картину і передайте уявний діалог дівчат-смолянок.

Протягом ХІХ ст. змінюється культурний ландшафт України, поширюються просвітницькі й виникають національно-патріотичні ідеї. Провідними стали такі загальноєвропейські стилі, як романтизм і реалізм.

Дайте визначення понять «романтизм» і «реалізм». Поясніть власне розуміння цих термінів. Наведіть приклади творів, з якими ви вже ознайомилися.

Одним із зачинателів української школи пейзажного і побутового живопису вважають Василя (Вільгельма) Штернберга (1818—1845), німця за походженням, друга Т. Шевченка, автора його портретів. Художник захоплювався мальовничою красою України, писав побутові народні сцени.

У вільний час прочитайте повісті Т. Шевченка «Художник» і «Музикант». У них він змалював образ свого друга В. Штернберга.

Василь Штернберг. Автопортрет

Василь Штернберг. Ярмарок в Україні (фрагмент)

Нова епоха висуває новий тип митця — громадського діяча з ідеалами демократизму та народності. Вищим взірцем такого митця-громадянина став видатний український мислитель, поет і художник Тарас Шевченко. Як художник і графік він зажив слави раніше за Шевченка-поета. Відомо, що у 1860 р. рішенням ради Петербурзької академії мистецтв Т. Шевченка удостоїли почесного звання академіка гравюри. Романтичні риси його творчості виявляються у зверненні до історичного минулого, пам’яток старовини, внутрішнього світу людини. У живописних творах різних жанрів — побутовому, історичному, пейзажному, портретному — Т. Шевченко прагнув передати настрій, емоційне співпереживання, долі простих людей.

Тарас Шевченко. Автопортрет (1840)

Тарас Шевченко. Почаївська лавра зі сходу

Тарас Шевченко. Байгуші

За допомогою інтернету здійсніть віртуальну екскурсію до Національного музею Т. Шевченка, в колекції якого є його оригінальні роботи.

Значний вплив на українських художників тієї доби мала діяльність Товариства пересувних виставок, спрямована на утвердження реалізму в мистецтві. У станковому живописі активно розвивалися різні жанри.

Історичній темі козацтва присвячено твори Фотія Красицького (1873—1944). Побутовий жанр став провідним у творчості Костянтина Трутовського (1826—1893) і Миколи Пимоненка (1862—1912), які створили своєрідну живописну енциклопедію української обрядовості, побуту і праці селян, людських стосунків.

Фотій Красицький. Гість із Запоріжжя

Костянтин Трутовський. Білять полотно

Микола Пимоненко. Біля криниці. Суперниці

Що відбувається на картинах? Де це відбувається? Кого зображено? Проаналізуйте зміст живописних полотен і поясніть, як ви розумієте їхні назви.

Становлення пейзажного жанру в українському малярстві пов’язане з творчістю Володимира Орловського, Петра Левченка, Сергія Світославського, Архипа Куїнджі та інших. Майстерність пейзажистів зростала зокрема й завдяки використанню пленерного живопису.

Володимир Орловський. Літній день

Сергій Світославський. Пейзаж з лелеками (фрагмент)

Петро Левченко. Водяний млин

Архип Куїнджі. Захід сонця над Дніпром

Найяскравішою зіркою пейзажного жанру був уродженець Харкова Сергій Васильківський (1854—1917), твори якого здобули європейське визнання. Спадщина митця налічує понад три тисячі полотен. Він належав до небагатьох художників, які мали право поза конкурсом виставляти свої картини у Паризькому салоні. С. Васильківського — нащадка козацького роду — захоплювала тема козацтва.

Передайте свої враження від картин. Чи можна їх віднести до «пейзажів настрою»? Віднайдіть романтичні й реалістичні риси. Яким із цих пейзажів вам хотілося б милуватися, щоб зняти втому, заспокоїтися?

Європейські стильові віяння і, зокрема, живописні відкриття імпресіоністів справили помітний вплив на творчість М. Бурачека, О. Мурашка та інших.

Сергій Васильківський. Захід сонця над озером

Микола Бурачек. Натюрморт з червоними й жовтими квітами

Що вас більше вражає — багряне надвечір’я у дзеркалі води чи стихія яскравих квітів у натюрморті? Які ознаки імпресіонізму ви помітили?

З історії шедевра

Видатний живописець, учень І. Рєпіна, один із засновників Української академії мистецтв Олександр Мурашко (1875—1919) у молоді роки жив у Парижі, де здобув визнання і став відомим європейським художником. У цей період він створив серію картин, на яких зобразив чарівних парижанок на вечірніх вулицях та у кав’ярнях. У живописі митець прагнув досягти колористичної виразності, його захоплювала стихія кольору, але це аж ніяк не применшувало психологічну глибину образів. У портретах блискуче виявився талант митця і як колориста, і як психолога.

Картина «Дівчина в червоному капелюсі» належить до шедеврів портретного жанру. Яскравий червоний колір капелюха контрастує з чорним вбранням дівчини, створюючи дзвінкий живописний акцент. Енергія червоного кольору притягує увагу до обличчя молодої красуні, яке світиться спокоєм і зосередженістю, до її глибоких чорних очей.

Щоб дізнатися про Мурашка-портретиста детальніше, подивіться документальний фільм за посиланням: www.youtube.com/watch?v=9Kw2hcC3k0c

Протягом ХХ ст. деякі українські митці продовжували розвивати реалістичні традиції в мистецтві, інші долучилися до інноваційних пошуків, зокрема до авангардних течій: модерн, кубізм, футуризм, абстракціонізм тощо.

Універсальністю обдарування, глибоким знанням традицій, своєрідністю трактування стилю модерн вирізняється графічна спадщина Георгія Нарбута (1886—1920). Митець працював у царині силуету, шрифтової композиції, книжкової ілюстрації, геральдики, естампа; був творцем українського державного герба, печатки, банкнот, марок.

Георгій Нарбут. Українська абетка (обкладинка)

Харківський художник-конструктивіст Василь Єрмілов (1894—1968) є автором різних проектів з промислової графіки. Він малював обкладинки книжок і журналів, плакати, створював нові шрифти, ескізи упаковок, марок.

Василь Єрмілов. Обкладинка журналу «Авангард»

Визначте риси стилю модерн у графічних творах. Чи можна, на ваш погляд, лаконічні графічні засоби В. Єрмілова віднести до мінімалізму?

Георгій Якутович. Наречена

Сергій Якутович. Іван Мазепа

Яків Гніздовський. Вівці

Низку станкових робіт та ілюстрацій до творів класичної літератури створили М. Дерегус, В. Касіян, В. Лопата, Георгій і Сергій Якутовичі, представники української діаспори М. Левицький і Я. Гніздовський.

Іван Падалка. Ескіз обкладинки до «Енеїди»

Георгій Нарбут. Еней та його військо

Подискутуйте щодо вислову «на дітях геніїв природа відпочиває» на прикладі графічної династії Якутовичів. Підтримайте цей поширений афоризм або спростуйте його прикладами й аргументами.

У плеяді графіків вирізняється блискучою майстерністю Анатолій Базилевич (1926—2005). У його оформленні «Енеїду» І. Котляревського перевидавали 17 разів! Образ Енея привертав увагу й інших митців, кожному з яких притаманна індивідуальна манера трактування класичного персонажа.

Анатолій Базилевич. Ескіз до обкладинки «Енеїди» (1968)

Мирон Левицький. Ілюстрація до «Енеїди»

Порівняйте різні графічні інтерпретації образу Енея. Який із них, на вашу думку, найліпше втілює характер українського «парубка моторного»?

Напрями модернізму мали відчутний відгомін в індивідуальній манері самовираження українських художників-авангардистів О. Богомазова, О. Екстер, А. Петрицького, К. Малевича, О. Новаківського, Ф. Кричевського, Д. Бурлюка, В. Баранова-Росіне. Оригінальні твори останнього з цих митців зберігаються в найпрестижніших музеях, і аукціонні ціни на них переступили мільйонну позначку.

Володимир Баранов-Росіне. Кузина з квітами

Олександр Богомазов. Тирсоносці

Давид Бурлюк. Квіти на тлі моря

Одним із перших абстракціоністів був видатний художник Казимир Малевич (1878—1935), засновник супрематизму, хоча він не обмежувався рамками цих стилів і писав також фігуративні картини філософського змісту.

Казимир Малевич. Автопортрет

Проаналізуйте зміст і художні засоби авангардних композицій. Що незвичного в манері відображення ви помітили? Який жанр твору Д. Бурлюка?

Творчості Анатоля Петрицького (1895—1964) притаманні авангардні пошуки в живописі, театрально-декораційному мистецтві. Картина «Інваліди» у 20-х роках минулого століття була відомою в Європі. Вона відображала трагічні наслідки війни, вражала гостротою сюжету й експресією. Художник створив галерею портретів діячів української культури, більшість із яких були знищені.

Анатоль Петрицький. Інваліди

Що вас вразило в картині «Інваліди»? Це реалістичний чи експресіоністичний твір?

З історії шедевра

Визначним твором українського живопису і зразком модернізму є триптих «Життя» Федора Кричевського (1879—1947). У полотні автор висвітлює вічні теми: любов, надбання і втрата. Глибокий за змістом твір передає гаму людських почуттів від радості до суму. Композиційні й живописні засоби наближають триптих до монументального мистецтва — фрески. Деякі риси індивідуального стилю автора суголосні з релігійним живописом: площинність зображення, локальні фарби, порожнє тло. Ф. Кричевський збагачує живопис модерним трактуванням ритміки виразних ліній і площин.

Федір Кричевський. Триптих «Життя» (Кохання. Сім’я. Повернення)

Михайло Бойчук. Тайна вечеря

Порівняйте композицію М. Бойчука із зарубіжними інтерпретаціями цього сюжету.

Нові обрії відкрила школа монументального живопису Михайла Бойчука (1882—1939), який започаткував напрям неовізантизм. Художник і його послідовники поєднали давні національні традиції (фрески, іконопис) із новітніми світовими досягненнями в галузі живопису. «Бойчукісти» прагнули реформувати мистецтво, називаючи себе «зодчими всесвіту», які творять великий національний стиль. Проте не судилося... У 1930-х роках майже всі їхні твори були знищені, а М. Бойчук, його учні, брат Тимофій і дружина Софія репресовані.

Тимофій Бойчук. Жінки біля яблуні

Спадщина живописця європейського масштабу Миколи Глущенка (1901—1977) охоплює різні жанри: пейзажі, портрети, натюрморти. Під час навчання і тривалого життя за кордоном художник захоплювався імпресіоністичними та експресіоністичними пошуками.

Микола Глущенко. Зима

Пейзажі, портрети та натюрморти в дусі постімпресіоністів писав представник української діаспори в Парижі Василь Хмелюк.

Василь Хмелюк. Квіти

Європейські традиції, насамперед естетика модернізму, значно вплинули на становлення львівської живописної школи, яку представляли Олекса Новаківський, Олена Кульчицька, Роман Сельський. У пейзажах рідної Гуцульщини яскраво виявилася імпресіоністична манера живопису Івана Труша, хоча він писав картини в різних жанрах. Художник дружив з І. Франком і створив більше десяти портретів письменника.

Олекса Новаківський. Автопортрет з дружиною

Олена Кульчицька. Автопортрет

Роман Сельський. Червона кімната

Іван Труш. Портрет Івана Франка

Опишіть колорит натюрморту. Ознаки якого стилю ви відчули? Проведіть паралелі з картинами європейських представників цього стилю.

Адальберт Ерделі. Натюрморт з червоною чашкою та дзвіночками

Феодосій Гуменюк. Моя Україна

Після доби «розстріляного Відродження» панівною тенденцією в українському мистецтві став соціалістичний реалізм, який офіційно насаджували під гаслом «мистецтво має бути зрозумілим широким масам». Це призвело до заборони свободи творчості, припинення інновацій. Проте навіть у цих умовах найкращі українські художники прагнули відійти від прямолінійного копіювання життя і зверталися до народних джерел, символічних образів, виразної декоративності. Це — Олексій Шовкуненко, Тетяна Яблонська, Іван-Валентин Задорожний, Феодосій Гуменюк, а також провідні митці закарпатської школи Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Федір Манайло, Володимир Микита.

Тетяна Яблонська. Автопортрет в українському костюмі

Розкрийте особливості художньої мови митців на поданих прикладах. Акцентуйте використання українських традицій.

Багатогранний живопис Віктора Зарецького (1925—1990) — станковий і монументальний — неможливо вписати у межі певного напряму. Самобутність його живописної мови незаперечна.

Віктор Зарецький. Автопортрет. Дама у блакитному

Стиль митця нерідко порівнюють із творчістю Г. Клімта, акцентуючи витончене орнаментальне декорування картин, шляхетні риси жінок на портретах, фантастичність золотих кольорів. Проте митець спирається на колористику й орнаментику українського народного мистецтва.

Порівняйте пейзажі й портрети В. Зарецького і Г. Клімта. Визначте спільні й оригінальні художні риси.

Никифор Дровняк. Композиція без назви (Польща)

Параска Власенко. Квіти у жовтому вазоні

Поряд із професійним (академічним) живописом розвивається народне мистецтво, представлене блискучою плеядою талановитих майстрів.

Вражає неповторністю стиль живопису видатної народної художниці Катерини Білокур (1900—1961). Розмаїття форм і кольорів у її квіткових композиціях заворожує своєю гармонією і майже неземною красою.

Катерина Білокур. Квіти за тином

«Геніальною українкою» назвав Пабло Пікассо Марію Приймаченко (1909—1997), вражений її фантастичними мальовничими образами. З-поміж них більшість оптимістичні («Свято», «Весілля»), є і драматичні («Загроза війни»).

Марія Приймаченко. Звір гуляє

Марфа Тимченко. «Засвіт встали козаченьки...»

Яка композиція народних майстрів живопису вам найбільше сподобалася? Опишіть свої враження. Поясніть, у чому полягає її виразність.

В умовах незалежності, свободи творчості митці підхопили рух українського авангарду і продовжили його розвиток. Творчі пошуки художників епохи постмодернізму не вкладаються в межі єдиного стилю чи напряму. В реалістичній манері продовжують працювати митці старшого покоління. Абстрактні композиції створюють Тіберій Сільваші, Олексій Животков, Олег Тістол, Олександр Дубовик. Утім, для творчості більшості митців характерне поєднання найрізноманітніших методів художнього самовияву.

Ганна Собачко-Шостак. Шпаківня (поштова марка)

Очолює рейтинг найуспішніших сучасних українських художників Анатолій Криволап — неперевершений «маестро кольору», як його називають. Робота митця «Кінь. Вечір» на аукціоні була продана за 186 тисяч доларів.

Усесвітнє визнання здобув Іван Марчук, доробок якого налічує близько 5000 творів. Художник виробив метод, який назвав пльонтанізм: зображення ніби сплетені з безмежної кількості чудернацьких ниток. І. Марчук потрапив до рейтингу «Сто геніїв сучасності», який уклала британська газета The Daily Telegraph.

Іван Марчук. Композиція

Анатолій Криволап. Крим

Максим Мамсіков. Морський бій

Проаналізуйте мову представлених картин. Фігуративний чи абстрактний живопис вам більше до вподоби?

На сучасному етапі відбувається інтенсивний пошук нових форм мистецтва, які виходять за межі традиційної картини. Звичними вже стали асамбляж, інсталяція, перформанс. Образотворче мистецтво ніби прагне злитися з іншими видами художньої творчості, насамперед музикою і театром. Комп’ютерна графіка впевнено проникає майже в усі сфери діяльності: рекламу, дизайн, промисловість, кінематографію.

Мистецька скарбничка

Асамбляж — техніка візуального мистецтва, споріднена колажу; введення у твір мистецтва тривимірних нехудожніх матеріалів, буденних предметів.

Інсталяція — вид творчості, в якому окремі елементи розташовують усередині простору й утворюють єдине ціле з часто театралізованою обстановкою залу.

Перформанс (від англ. performance — вистава) — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими спостерігають глядачі.

1. Назвіть найвідоміші зразки українського іконопису.

2. Схарактеризуйте творчість Т. Шевченка-художника. Що вас у ній приваблює найбільше? Поясніть на конкретних творах.

3. Наведіть приклади творів різних жанрів в українському живописі: портрета, пейзажу, історичного, побутового, релігійного. Схарактеризуйте їх.

4. Розкрийте особливості української графіки на конкретних зразках.

5. Уявіть себе підприємцем, складіть рейтинг українських художників і оберіть з їхньої спадщини топ-10 картин для показу на міжнародному аукціоні. За бажанням — зробіть переклад назв і авторів англійською мовою.

6. Проведіть диспут на тему «Чи замінять новітні арт-практики — перформанси та інсталяції — традиційну картину в мистецтві майбутнього?».

7. Практикум. Варіант 1. Мистецький проект із комп’ютерною презентацію (на вибір): «Мистецька Шевченкіана», «Майстри народного живопису», «Український авангард», «Славетні українці у світовому мистецтві». Варіант 2. Напишіть есе про творчість одного з українських художників чи художниць, яка вас найбільше вразила. Репродукцію якої його/її картини ви хотіли б подарувати друзям з інших країн, щоб зацікавити їх українським мистецтвом?