Підручник з Мистецтва. 10 (11) клас. Масол - Нова програма

§ 6.4. Палітра стилів і жанрів музичного мистецтва: поєднання традицій і новаторства

Музичне мистецтво європейського культурного регіону складається зі своєрідних і неповторних національних шкіл. У творчості композиторів різних країн втілюються риси загальноєвропейських стилів, використовуються різноманітні жанри та форми.

Розповідь про музику Європи буде не суто хронологічною, хоча й дотримуватимемося принципу історичної послідовності. Розглянемо країни цього культурного регіону. Кожну з них буде представлено найвидатнішими митцями, чиї творчі досягнення змінили європейську музику і ввійшли до скарбниці світового музичного мистецтва. Тому чимало персоналій вам будуть знайомі, як і твори, що їх ви вже слухали в попередні роки.

Сандро Боттічеллі. Мадонна з немовлям і співаючі ангели

Назвіть відомих європейських композиторів, музику яких ви вже слухали. Культуру якої країни вони представляють?

Грецька музика — найдавніша в Європі. Античні міфи, трагедії протягом століть надихали митців з різних країн світу. Сьогодні в музичній лексиці вживають грецькі поняття і терміни, що прийшли з античності. У Стародавній Греції зародилися наука про музику, музична естетика. Піфагор обґрунтував акустичні закони, теорію катарсису — очищення душі музикою. Платон і Арістотель вважали музику художніми ліками, які сприяють гармонії в душі.

Орфей (антична мозаїка)

Чи погоджуєтесь ви з грецькими мислителями щодо сили впливу музики на людину? Аргументуйте. Який давньогрецький музичний інструмент легендарного Орфея став символом мистецтва?

За доби Середньовіччя церква з її хоровою музикою відігравала роль центру професійної музичної творчості у країнах, де панувало християнство.

В епоху Відродження набуло поширення світське інструментальне музикування, виникло поняття «композитор».

Зображення музикантів і нот на стародавніх європейських мініатюрах

Що незвичного ви помітили в зображенні нотного запису?

Німеччина. Музичні генії — Бах і Бетховен

Вершинним досягненням європейського і світового мистецтва стала творчість музиканта-мислителя Йоганна Себастьяна Баха (1685—1750) — гордості і слави німецької культури. Зазвичай слова «поліфонія», «фуга», «орган» ми традиційно пов’язуємо з ім’ям Баха. Його спадщина охоплює різні жанри світської і духовної музики, вокально-хорову й інструментальну сфери. Бах служив у церкві органістом, віртуозно грав на цьому інструменті й написав для нього чимало творів.

Які твори Баха ви вже слухали? Чи вважаєте ви цю музику складною для розуміння?

Знаменита токата і фуга ре мінор для органа Й.-С. Баха розпочинається потужною темою-заспівом, що виливається в лавину віртуозних пасажів-імпровізацій. Музика ніби малює в уяві слухача величний собор, що підноситься до небес.

Орган церкви Святого Томи, на якому грав Й.-С. Бах

Великий майстер жив і творив в епоху бароко, проте його шедеври виходили за межі вузьких рамок цього стилю. Й.-С. Бах і сьогодні залишається неперевершеним і всеосяжним інтелектом у світовій музичній культурі.

Пам’ятник Й.-С. Баху біля церкви Святого Томи, Лейпциг, Німеччина

Творчість будь-якого видатного митця тією чи тією мірою завжди визначається історичною епохою і відображує її суспільні ідеали. Ідеї Великої французької революції: свобода, рівність, братерство, які зумовили кардинальні зміни в житті європейського суспільства наприкінці XVIII — на початку XIX ст., знайшли відгук у творчості геніального німецького композитора Людвіга ван Бетховена (1770—1827).

Йозеф Карл Штілер. Людвіг ван Бетховен

Чи подобається вам стиль музики Бетховена? Які жанри з його спадщини вам уже відомі?

У цей період у Німеччині та інших країнах Європи з давніми традиціями інструментального виконавства набув розквіту жанр симфонії — монументальний циклічний твір драматичного або героїчного характеру. Саме симфонічний розвиток став визначальною рисою творчості Бетховена, яка складається з дев’яти симфоній, а також увертюр, концертів, квартетів, сонат тощо.

Розгляньмо особливості стилю Л. ван Бетховена на прикладі симфонії № 5, яка є взірцем музики епохи класицизму.

Якщо порівнювати жанри сонати і симфонії з літературними жанрами, то найбільш вдалим буде зіставлення з романом або повістю. Подібно до них симфонія і соната мають кілька «розділів» — частин, які становлять єдиний цикл. У класичному варіанті таких частин три або чотири. Вони об’єднані наскрізним розвитком музичних тем, що втілюють загальну ідею твору. Перша частина, що зазвичай має сонатну форму, є найбільш драматичною, конфліктною. Друга і третя контрастують за темпом і характером, вони повільніші, спокійні. Для фіналу найчастіше характерні стрімкий рух, швидкий темп, він є підсумком музичного розвитку симфонії (сонати).

Еріка Айріс Сіммонз. Портрет Бетховена з нот

Симфонія № 5 Бетховена (до мінор) — це цикл із чотирьох частин, об’єднаних рішучою унісонною темою, про яку сам композитор сказав: «Так доля стукає у двері». Ця головна тема (лейтмотив) поступово змінюється завдяки широкому діапазону симфонічних засобів і набуває різноманітного емоційного забарвлення — тривоги, устремління, люті, перемоги тощо.

Лейтмотив симфонії № 5 Бетховена

Друга частина симфонії — це філософсько-драматична розповідь про сенс життя у формі варіацій на теми, які інтонаційно споріднені з лейтмотивом.

Після танцювального скерцо — третьої частини циклу — симфонію завершує урочистий, святковий, переможний фінал.

Симфонія № 5 Бетховена — це музична картина боротьби, подолання сумнівів і перешкод на шляху до щастя.

Остання симфонія № 9 композитора мала грандіозний задум: втілення ідеї загального братерства і єднання людства у прагненні до щастя. Окрім великого складу оркестру, вона потребувала включення хору і солістів, які у фіналі співали гімн «Обніміться, мільйони» на вірші оди Шиллера «До радості». Ця тема бетховенської симфонії стала гімном Європейського Союзу.

Йоганн Баптіст Лампі Старший. Князь Андрій Розумовський

Л. Бетховен написав варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай», яку, ймовірно, почув від Андрія Розумовського. Він перебував у Відні на дипломатичній службі в той час, коли там жив німецький композитор. Син гетьмана України Кирила Розумовського належав до кола вельми освічених людей своєї доби, брав участь в аматорському ансамблевому музикуванні. А. Розумовському Бетховен присвятив свої останні квартети.

«Їхав козак за Дунай...» (колаж)

Й.-С. Бах. Токата і фуга ре мінор для органа. Л. Бетховен. Симфонія № 9. Фінал.

Італія. Батьківщина оперного мистецтва

Епоха Ренесансу мала розмаїття світських жанрів, що й дотепер побутують у мистецтві, щонайперше — оперу. Ці перші «драми на музику» виникли у Флоренції, на батьківщині Данте, творця безсмертної «Божественної комедії».

Визначними постатями італійської музичної культури стали Джоаккіно Россіні (1792—1868), автор оперного шедевра «Севільський цирульник», і Джузеппе Верді (1813—1901), автор багатьох опер, які й нині є окрасою репертуару музичних театрів світу. Стилю Дж. Верді притаманні риси як романтизму, так і реалізму. Його оперні мелодії часто ставали в Італії народними піснями.

Джованні Больдіні. Портрет Дж. Верді

Невідомий художник. Дж. Россіні

Які опери або арії з опер Дж. Верді вам відомі? Де ви їх слухали?

Опери італійських композиторів, а також представників інших країн ставили в міланському театрі Ла Скала. Це унікальний центр музичної культури світу, який не випадково виник саме на батьківщині бельканто. Для майстрів цього стилю характерні не тільки краса голосу, а й віртуозна вокальна техніка, висока культура співу, глибоке проникнення у психологію музичного образу, експресивність і артистизм виконання. Найвидатнішими майстрами бельканто були Енріко Карузо та Лучано Паваротті. Видатний диригент Ла Скала Артуро Тосканіні поставив 26 нових опер. Жоден театр світу не мав такого репертуару.

Театр Ла Скала, Мілан, Італія

Оркестр і хор театру Ла Скала, Мілан, Італія

Італійське оперне мистецтво вплинуло на формування українських композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського, які навчалися в Італії. Саме тут була написана і вперше поставлена у Ліворно опера М. Березовського «Демофонт».

Лучано Паваротті

Схарактеризуйте особливості голосу і вокальної майстерності видатного співака.

Дж. Верді. Арії з опер у виконанні Л. Паваротті (на вибір).

Австрія. Відень — центр музичної культури Європи

У другій половині XVIII ст. в Австрії виникла так звана «віденська класична школа», до якої належали Ф.-Й. Гайдн, В.-А. Моцарт і Л. ван Бетховен. Музика віденських класиків утілила головні ідеї епохи Просвітництва — оптимізм, устремління до кращого, світлого, віру в розум і гармонійність буття.

Назвіть музичні жанри, які виникли й досягли класичних вершин у творчості представників віденської школи.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрійський композитор із надзвичайно гармонійним світосприйняттям. Його спадщина охоплює опери, меси, ораторії, концерти для різних інструментів, тріо і квартети, фортепіанні сонати і понад 100 симфоній, які принесли митцю світову славу. Більшу частину життя Ф.-Й. Гайдн прослужив придворним музикантом в угорських князів Естергазі в містечку Айзенштадті. Заможні угорські землевласники були щедрими покровителями мистецтв. Вони утримували оркестр, який виконував новостворені симфонії композитора.

Томас Гарді. Портрет Ф.-Й. Гайдна

Барбара Крафт. Портрет В.-А. Моцарта

В останні роки життя Гайдн працював у Відні. Дружні стосунки склалися у композитора з його молодшим сучасником В.-А. Моцартом. Оптимістична музика Гайдна, що відображала його просте і щасливе життя, стала символом музичного класицизму.

Чи слухаєте ви у вільний час музику Моцарта? Який ваш улюблений твір цього композитора? Які цікаві факти з його біографії ви пам’ятаєте?

Творчість Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) спричинила переворот у традиційних поглядах на музичне мистецтво. Його музика унікальна за красою, яскрава і життєдайна за спектром почуттів.

З ім’ям Моцарта традиційно пов’язують уявлення про феноменальну музичну обдарованість. Справді, він був вундеркіндом, йому притаманні рання зрілість і невимушена легкість у розв’язанні складних творчих завдань. Творам композитора властиві виразність мелодики, рідкісна досконалість, надзвичайна гармонійність і завершеність композицій. Коротке, але плідне життя композитора і його передчасна смерть за загадкових обставин породили чимало легенд. Остаточної розгадки таємниці геніальності, «формули» феномена Моцарта не знайдено.

Кармонтель. Моцарт із сім'єю

Поміркуйте колективно про феномен обдарованості Моцарта. Чи є у вашому оточенні вундеркінди?

В оперній творчості В.-А. Моцарта порушувалися загальнолюдські проблеми, зокрема сенсу життя. Реалістично, з глибинним психологізмом композитор втілював характери оперних героїв: Фігаро, Дон Жуана та ін. У кожній арії чи ансамблі розкриваються не окремі риси, а сутність персонажів. Композитор виводить на оперну сцену живу людину, вперше створює справжню музичну драму.

Здібності до музики були в родині Моцартів сімейними. Старша сестра Вольфганга, Маріанна, також була талановитою піаністкою, писала музику і виступала разом із братом. Проте коли вона подорослішала, батьки заборонили їй виступати, бо для дівчини це вважалося непристойним.

За два роки до смерті композитор написав свою останню оперу — фантастичну казку «Чарівна флейта», присвячену вічній темі кохання. Закінчував її вже безнадійно хворим. Цю світлу музику композитор створював паралельно з «Реквіємом». Історія цього шедевра Моцарта незвична. Загадкова людина в чорному плащі, яка не захотіла назвати своє ім’я, замовила композиторові написати заупокійну обідню. Моцарт сприйняв це як передвістя власної смерті. Насправді ж замовник був слугою графа, музиканта-аматора, який сподівався видати музику Моцарта за свою, присвятивши її пам’яті померлої дружини. Скорботні інтонації передавали людські страждання, сповнені трагізму і водночас оптимістичної віри в щастя.

Опера Моцарта «Чарівна флейта» на сцені Львівської національної опери

Самостійно дослідіть сторінку української моцартіани, присвячену діяльності сина В.-А. Моцарта — Франца Ксавера у Львові.

Шекспірівська за розмахом і глибиною творчість австрійського композитора мала величезний вплив на розвиток європейського музичного мистецтва. Осмислення універсальності музики Моцарта, яка випередила свою добу, є справою майбутнього.

Й. Гайдн. «Прощальна симфонія».

В.-А. Моцарт. «Реквієм».

Сцена з оперети «Летюча миша» на сцені Київського національного академічного театру оперети

Слово «вальс» у багатьох людей одразу асоціюється з іменами Йоганнів Штраусів — батька і сина, своєрідною «вальсовою» династією.

Йоганн Штраус (батько) (1804—1849) — родоначальник вальсу. Ще не маючи 20 років, він організував оркестр, який грав на танцювальних вечорах, зокрема виконував вальси, галопи, кадрилі свого диригента.

Йоганн Штраус (син) (1825—1899) досяг набагато більшого: він не тільки, як і батько, у досить молоді роки створив власний оркестр, а й став автором близько 500 творів. Серед них знамениті вальси «Казки віденського лісу», «На прекрасному блакитному Дунаї», «Весняні голоси».

Пам’ятник Йоганну Штраусу-сину, Відень, Австрія

Штраус-син опоетизував побутовий селянський танець лендлер, надав йому граційності, витонченості, ліричності. Завдяки майстру вальс набуває рис романтичної симфонічної поеми. Душа віденців звучить у цих незабутніх «піснях без слів», їх мелодії в Австрії співали як народні.

Йоганн Штраус. «Казки Віденського лісу».

У Відні середини XIX ст. панувала епоха розквіту танцювальної музики, захоплення театром. Штраус-син створює оперету «Летюча миша», яка стала еталоном для багатьох наступних творів цього веселого маскарадного жанру. Завдяки композитору віденський вальс і віденська оперета здобули визнання в усьому світі. Життєлюбні, ліричні, чарівні мелодії «короля вальсу» і сьогодні сповнюють серця людей світлим і радісним почуттям.

На початку XX ст. у Відні сформувалася співдружність австрійських композиторів-реформаторів, що увійшла в історію мистецтва під назвою «Нова віденська школа». До неї входили Арнольд Шенберг (1874—1951) і його талановиті учні Альбан Берг (1885—1935) та Антон фон Веберн (1883—1945). Митців об’єднувала спільність поглядів на необхідність радикального оновлення музики, що відображала б «розірвану свідомість» доби. Цей стиль дістав назву експресіонізм.

У якій країні виник експресіонізм? Яка роль у цьому картини Едварда Мунка «Крик»? Проведіть стильові паралелі в живописі й музиці.

Музиці експресіоністів притаманні підвищена експресія вияву почуттів, трагізм світосприймання, новаторські пошуки в галузі музичної мови. Відомі зразки стилю:

• вокальний цикл «Місячний П’єро» (його називають «Біблією експресіонізму») А. Шенберга;

Арнольд Шенберг

• опера «Воццек» А. Берга, яка у похмурих тонах малює трагедію маленької людини;

Альбан Берг

• загадкові й лаконічні інструментальні мініатюри А. Веберна.

Антон фон Веберн

Лідер школи А. Шенберг є засновником додекафонії.

Віденська державна опера, Австрія

Додекафонія та естетика експресіонізму стимулювали розвиток різних авангардистських напрямів, серійної техніки. Подібно до значення, яке свого часу відіграла школа віденських класиків (Гайдна, Моцарта, Бетховена), творчість композиторів нової віденської школи мала універсальний вплив на музику XX ст. Зокрема, на творчість українських композиторів-новаторів В. Сильвестрова, В. Годзяцького, Л. Грабовського.

З Віднем — музичною столицею Європи — пов’язана творчість видатних диригентів Густава Малера (1860—1911) та Герберта фон Караяна (1908—1989), які в різний час були директорами Віденської опери. Новорічний концерт знаменитого Віденського філармонічного оркестру щороку транслюють по телебаченню на весь світ. До музичних символів Європи належить також щорічний Віденський бал.

Герберт фон Караян

Віденський бал у Національній опері України, Київ

Поцікавтеся, як підтримують музично-танцювальні традиції Віденського балу в Києві. Перегляньте відеофільми, присвячені Віденському балу.

Польща і Угорщина. Вершини музичного романтизму

Основоположником музичного романтизму вважають композитора Франца Шуберта (1797—1828), який у жанр ліричної пісні вдихнув дух новаторства і розкрив у простих задушевних мелодіях внутрішній світ людини (приміром, знаменита «Вранішня серенада»). Проте найбільшого визнання романтизм набув у творчості польського композитора Фредеріка Шопена і угорця Ференца Ліста.

Вільгельм Август Рідер. Портрет Франца Шуберта

Творчість Фредеріка Шопена (1810—1849) належить до вершин світової музичної культури. В його особистості дивовижно поєдналися два обдаровання — композиторське і виконавське. Він став засновником польської класичної музики, створивши шедеври в різних фортепіанних жанрах, і уславився як геніальний піаніст.

Марія Водзинська. Портрет Фредеріка Шопена

Назвіть відомих композиторів-романтиків з інших європейських країн.

Композитор віддав своє серце польській культурі. У музиці Шопена — то ліричній, то драматичній, то трагічній, новій з огляду на музичну мову — слов’янська задушевність і смуток поєднані з виявом патріотичних почуттів. Доля композитора склалася неоднозначно: він палко любив свою батьківщину, однак усе зріле життя провів на чужині. Незважаючи на це, Шопен залишився глибоко національним польським композитором. У музиці великого романтика поєднувалися і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. На відміну від багатьох своїх попередників і сучасників Ф. Шопен не писав опер або симфоній. Він став душею фортепіано, а воно — виразником його душі. Усі свої невисловлені емоції, особливо почуття самотності, безмежного смутку і розпачу, які не полишали його на чужині, він втілив у музиці.

Ф. Шопен писав музичні твори на основі польських народних пісень і танців — мазурки, полонезу, які слухав ще в ранньому дитинстві.

Шопен — творець романтичних жанрів чистої (непрограмної) музики, зокрема балад, скерцо, фантазій. Він не давав їм назв, а тільки номери. Як і всіх композиторів-романтиків, маестро приваблював жанр ноктюрна. Однак він виходить за традиційні жанрові межі, наповнює ліричні струмені «нічної музики» драматизмом. Уперше в музиці Шопен створив цикл із 24 прелюдій у всіх мажорних і мінорних тональностях. У цих мініатюрах багатство настроїв і відтінки почуттів: сумні, задумливо-меланхолійні, скорботні, урочисті, танцювальні, бурхливі, співучі й речитативно-декламаційні...

Корнелій Шегель. Полонез

Ніколя Ланкре. Мазурка

Пригадайте особливості польських танцювальних жанрів мазурки і полонезу. Який із них урочистий, подібний до маршу?

Новаторством пройняті шопенівські мелодії, гармонії, форми, у яких композитор випередив свою епоху. Те, що Ф. Шопен зробив у галузі фортепіано, можна порівняти тільки з новаторством знаменитого італійського романтика Нікколо Паганіні в царині скрипкового мистецтва.

Річард Джеймс Лейн. Нікколо Паганіні (гравюра)

Чи відомо вам, що Ференц Ліст, піаніст зі світовим ім’ям, гастролював в Україні? Поцікавтеся і дослідіть самостійно, де саме відбувалися його концерти і з якими подіями особистого життя вони були пов’язані.

Угорський композитор і піаніст Ференц Ліст (1811—1886) увійшов в історію музичної культури як творець нового піаністичного напряму — концертного. Він першим почав турне містами Європи з публічними сольними виступами й заслужив визнання публіки як піаніст-віртуоз і блискучий імпровізатор. Унікальною виконавською майстерністю Ліст довів, що фортепіано має виразні можливості цілого оркестру.

Анрі Леман. Портрет Ференца Ліста

З романтичними новаціями Ліста в музичну культуру прийшла музично-літературна програмність, яку композитор називав «оновленням музики через зв’язок із поезією». Також — фантастика («Мефісто-вальс», «Фауст-симфонія»), візуальна образність (п’єса «Мислитель» за скульптурою О. Родена). Пафос романтичного героя, експресія, що проникливо звучить у ноктюрні «Мрії кохання», притаманні композиціям Ф. Ліста.

Ф. Шопен. Ноктюрн (на вибір).

Ф. Ліст. Ноктюрн «Мрії кохання».

Порівняйте ноктюрни двох композиторів. Визначте спільні риси романтичного стилю та ознаки його авторської інтерпретації. Який із двох ноктюрнів ви оберете для слухання, коли потрібно поліпшити свій настрій?

Франція. Батьківщина музичного імпресіонізму і шансону

Наприкінці XIX ст. у Франції під впливом імпресіоністичних ідей, що набули розвитку в літературі та живописі, виник так званий музичний імпресіонізм. Новий напрям мав спільне коріння з живописом, хоча пряму аналогію між ними провести складно. Найяскравіше втілення він отримав у музиці Клода Дебюссі (1862—1918).

Клод Дебюссі

Поміркуйте, чому К. Дебюссі віддавав перевагу картинній програмності, а Ф. Ліст — літературній програмності. У вільний час почитайте книгу Ф. Якименка «Афоризми художника».

Своєрідним маніфестом музичного імпресіонізму стала оркестрова прелюдія (і балет) «Післяполудневий відпочинок Фавна». Найтонші відтінки людських емоцій, вишуканість мелодій і тембрів, виразність гармонії, примхлива ритміка, колористична фактура — ось риси стилю композитора. Сучасники називали Дебюссі «аристократом звуку».

Лев Бакст. Ескіз декорації до балету «Післяполудневий відпочинок Фавна»

24 прелюдії для фортепіано К. Дебюссі — своєрідна енциклопедія імпресіоністських образів. Вражає поетичність назв прелюдій: музичних пейзажів («Сади під дощем»), портретів («Дівчина з волоссям, ніби льон»), сценок («Перервана серенада»), архітектурних образів («Затонулий собор»). У його музиці відчувалась повітряність (пленерність) звукової фактури.

К. Дебюссі. Прелюдії (на вибір).

Ф. Якименко. «Уранія. Муза небес».

Музичні ідеї видатного французького композитора Клода Дебюссі надихали багатьох композиторів ХХ ст. Вони справили значний вплив на творчість українського композитора Федора Якименка (1876—1945), який тривалий час жив у Франції.

Франція — батьківщина трубадурів, труверів, менестрелів — мандрівних середньовічних акторів і співців, у творчості яких зародився шансон. На зламі XIX—XX ст. цей жанр набув популярності у співаків паризьких кабаре. Французьким терміном «шансоньє» стали називати естрадного співака, який нерідко був автором музики і текстів пісень.

До класичного шансону належить творчість Моріса Шевальє, Шарля Азнавура, Едіт Піаф, Жака Бреля. До представників так званого нового шансону — творчість Мірей Матьє, Джо Дассена, Патрісії Каас, хоча межа між обома напрямами умовна.

Моріс Шевальє

Жак Брель

Шарль Азнавур

Мірей Матьє

Джо Дассен

Патрісія Каас

У біографії Едіт Піаф (1915—1963) чимало драматичних сторінок, про що ви можете довідатися зі спогадів співачки. Людяність і нерозсудливість, експресія і безвілля, сила почуттів і слабкість співіснували в цій неординарній жінці. Славетна співачка-шансоньє, актриса мюзик-холу, театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, не опанувала нотної грамоти. Проте від народження мала абсолютний музичний слух.

Едіт Піаф

У мистецтві співу Е. Піаф була неперевершеною. Вона мала неповторний тембр голосу, оригінальний виконавський стиль і манеру поведінки. Послухайте спів цієї шансоньє й актриси, і ви відчуєте неповторну естетичну ауру Парижа.

Пісні у виконанні Е. Піаф.

Подивіться кінофільми за участю Е. Піаф «Безіменна зірка», «Париж продовжує співати», прочитайте її мемуари.

Велика Британія: загадка «Бітлз» («Beatles»)

«Бітлз» — британський рок-гурт, створений 1960 р. в Ліверпулі, найпопулярніший за всю історію людства, рекордсмен світової музичної індустрії. Назва гурту походить від гри слів — змішування англійських слів «жуки» (beetle) і «біт» (beat). Склад вокально-інструментального квартету: Джон Леннон (ритм-гітара, вокал), Пол Маккартні (бас-гітара, вокал), Джорж Гаррісон (гітара-соло, вокал), Рінго Старр (ударні). Цю четвірку називали «восьмим музичним дивом світу».

Рок-гурт «Бітлз»

У вільний час поцікавтеся біографіями музикантів, щоб краще зрозуміти умови їхнього становлення, життєві й музичні ідеали.

На формування музичних смаків членів аматорської групи вплинули традиції сімейного музикування — спів і гра на різних інструментах. Також уроки музики в школі, які допомогли майбутнім «бітлам», адже ніхто з них не мав спеціальної музичної освіти. До репертуару групи входили пісні, написані Дж. Ленноном і П. Маккартні.

У 1960-х роках хвиля бітломанії прокотилася світом. Деякі концерти перетворювалися на маніфестації фанатів, які скандували, ридали, навіть втрачали свідомість, прориваючись до сцени. Платівки розходилися величезними тиражами. Девізом моди став вислів: «те, що носять «бітли», — носять усі». Гурт став символом молодіжної музичної культури.

«Бітлз» на обкладинці альбому «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» («Оркестр клубу самотніх сердець сержанта Пеппера»)

Найпопулярнішу пісню-баладу Пола Маккартні «Yesterday» («Учора») протягом десяти років виконали 1186 різних співаків! Пісня «Michelle» мала 65 авторських версій. Набула популярності версія пісні «We Can Work It Out» у виконанні американської співачки українського походження Мелані Сафка.

Пригадайте, що таке аранжування музики. Хто і як його здійснює?

У 1965 р. королева Єлизавета II вручила всім членам групи ордени Британської імперії за видатні заслуги в галузі культури та внесок в економіку. Адже надходження до державної скарбниці йшли навіть за право використання слова «Бітлз» як торговельної марки, не кажучи вже про індустрію грамзапису. Ця подія шокувала вищий світ аристократів і політиків: нагорода виводила простих хлопців із трудових сімей на рівень перів і лордів.

«Бітлз» з’явився на арені поп-культури саме тоді, коли молодь із притаманним їй крайнім нігілізмом проголошувала своє кредо: «Посунься, Бетховене! Я хочу почути рок!» Поклоніння «Бітлз» стало формою протесту молоді проти авторитетів у музиці та тривіальності життя.

Останній концерт «Бітлз» відбувся 29 серпня 1966 р. на стадіоні в американському місті Сан-Франциско. Після цього вони працювали тільки в студії звукозапису. Група випустила 15 альбомів, шість із них стали «діамантовими» (продано понад 10 млн примірників). Останній альбом (1969) завершується піснею «Thе еnd» — заключний акорд в історії групи.

Члени гурту стали почесними громадянами Ліверпуля, їхніми іменами названо вулиці рідного міста, де відкрився Музей історії «Бітлз». Імена всіх чотирьох музикантів занесені до Британської енциклопедії.

Секрет надзвичайної популярності музикантів не тільки в таланті і майстерності. Професіоналізм імпресаріо, звукооператора, а також реклама теж мали велике значення.

Надзвичайно важливу роль у становленні групи відіграв менеджер Браян Епстайн. Коли було підписано перший контракт, він почав «виховувати» юнаків, дбаючи про їхній імідж: писав інструкції про манеру вдягатися, поводитися, дбав про рекламу, отже, допоміг увірватися в музичний бізнес.

Фанати «Бітлз»

Ім’я Джорджа Мартіна також згадують завжди, коли ведуть мову про «Бітлз». Досвідчений режисер звукозапису, майстерний аранжувальник сприяв професіональному музичному зростанню «Бітлз».

Поряд із шанувальниками рок-кумирів були й ті, хто об’єднувався в кампанії протесту проти них. Після інтерв’ю лідера гурту, в якому він сказав, що «Бітлз» популярніший за Ісуса Христа, деякі радіостанції та телестудії припинили трансляцію їхньої музики, скасовувалися концерти, нищилися платівки.

Для історії сучасного мистецтва важливо, що рок-виконавці вперше синтезували елементи поп-культури і класичної музики, започаткували новий напрям мистецтва. Сьогодні рок-індустрія стала прибутковим бізнесом.

Пісні «Бітлз» (на вибір).

Подивіться художній фільм і мультфільм «Жовтий підводний човен», озвучені піснями «Бітлз». Дайте власну оцінку стилю гурту.

Таким чином, музичне мистецтво європейського культурного регіону в пост-індустріальному суспільстві є прикладом поєднання традицій високої класики і новаторства. Дедалі більшу роль мають досягнення техніки та інформаційних технологій. Між вищими музичними цінностями й буденними стереотипами масової культури формується духовний світ сучасників, зростає значення особистісного вибору, власних критичних оцінок і естетичних настанов.

Мистецька скарбничка

Бельканто — особливий стиль виконання, для якого характерні легкість і краса звуку, володіння всіма регістрами голосу.

Додекафонія (від грец. — дванадцять та звук) — метод композиції в музиці на основі 12 тонів звукоряду, між якими відсутні традиційні ладотональні співвідношення.

Імпресаріо — приватний підприємець, який організовує концерти, спектаклі, гастролі окремих виконавців або колективів.

Менеджер — професійний організатор-керівник.

Продюсер — постановник, власник студії.

1. Назвіть, які ви знаєте твори Й.-С. Баха.

2. Чим відрізняється віденська класична школа від нововіденської композиторської школи? Назвіть представників обох шкіл.

3. Поясніть, як ви розумієте «симфонічний розвиток» на прикладі твору Л. Бетховена. Яка музика композитора стала європейським гімном?

4. Схарактеризуйте особливості оперної культури Італії.

5. До якого стилю музичного мистецтва належить творчість Ф. Шопена і Ф. Ліста? Чим вони відрізняються як композитори й піаністи?

6. Порівняйте ознаки імпресіонізму в музиці та живописі.

7. Проведіть дискусію на тему «Майбутнє музики: перемога поп-культури чи повернення до класичних ідеалів минулого?». Розділіться попередньо на команди «Новатори» і «Ретрогради». Аргументуйте свої судження, виявляйте критичне мислення, водночас дотримуйтесь толерантності.

8. Мистецький проект. (Робота у 2 групах). Теми: «Українські музиканти у Європі» та «Європейські музиканти в Україні».