Географія. 9 клас. Масляк

Географія. 9 клас. Масляк

Підручник «Географія» укладений відповідно до чинної програми МОН України і покликаний допомогти учням загальноосвітніх шкіл завершити географічну освіту на базовому рівні. Провідною метою його змісту є формування знань про національне і світове господарство, тенденції їх розвитку й визначення місця України в сучасному світі. Практична спрямованість курсу реалізується через запропоновані авторами вказівки щодо виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, завдань творчого характеру тощо.

Методичний апарат підручника розрахований на розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів. Ілюстрації підручника доповнюють його зміст, статистичні дані сприяють розвитку аналітичного мислення, посилання на вітчизняні та закордонні електронні джерела інформації стануть у нагоді всім, хто цікавиться господарством України та світу. Підручник адресовано не тільки тим, хто навчається у 9-му класі, а й усім, хто небайдужий до географії.

Вступ

§ 1. Національна економіка

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 3. Основні показники економічного розвитку країни

§ 4. Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва

§ 5. Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Світове господарство. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

§ 7. Поняття «міжнародний поділ праці» та «спеціалізація території»

§ 8. Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній

§ 9. Багаторівневість світового господарства, просторова структура світового господарства за концепцією «Центр — периферія»

§ 10. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Значення географічних знань

Розділ ІІ. Секторальна структура світового господарства та господарства України: первинний сектор

Тема 1. Сільське господарство. Лісове господарство

§ 11. Складові та значення сільського господарства у сучасному світі

§ 12. Сільське господарство світу

§ 13. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 14. Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства

§ 15. Лісове господарство

Тема 2. Видобувна промисловість

§ 16. Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами

§ 17. Добування вугілля, нафти і природного газу. Основні й перспективні райони видобування в Україні та світі

§ 18. Добування металевих руд

§ 19. Добування інших видів природної сировини

Розділ ІІІ. Секторальна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. Електроенергетика світу. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення

§ 21. Електроенергетика України

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 22. Види та значення конструкційних матеріалів у господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі, види сировини, палива та чинники розміщення металургійних заводів

§ 23. Найбільші країни — виробники та споживачі чорних металів

§ 24. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні. Місце України на світовому ринку чорних металів

§ 25. Кольорова металургія у світі та в Україні

Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу

§ 26. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Найбільші країни-виробники хімічної продукції

§ 27. Хімічне виробництво в Україні

§ 28. Виробництво деревини й паперу у світі та в Україні

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 29. Машинобудування світу

§ 30. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку і рівнем розвитку машинобудування

§ 31. Машинобудування в Україні

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 32. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію

§ 33. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Народні промисли

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 34. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти

§ 35. Харчова промисловість в Україні

Розділ ІV. Секторальна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор

Тема 1. Транспорт

§ 36. Транспорт, його роль у національній економіці й формуванні світового господарства

§ 37. Розвиток транспортної мережі

§ 38. Транспорт України

Тема 2. Торгівля

§ 39. Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг

§ 40. Торгівля в Україні

Тема 3. Туризм

§ 41. Туризм. Його види та чинники розвитку. Туристична інфраструктура

§ 42. Світова спадщина ЮНЕСКО і туризм в Україні

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 43. Роль науки й освіти в суспільстві. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси

§ 44. Найвідоміші наукові центри світу та України. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

§ 45. Фінансові послуги, банківсько-фінансова діяльність

§ 46. Світовий ринок програмування та аутсорсингу. Особливості розміщення фінансових установ в Україні

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 47. Глобальні проблеми людства. Причини їх виникнення, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язанні

§ 48. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст.

§ 49. Додатки