Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Земля допомагає нам зрозуміти самих себе так, як не допоможуть жодні книги. Бо Земля чинить нам опір. Людина пізнає себе в боротьбі з перешкодами.

Антуан де Сент-Екзюпері «Планета людей»

Шановні дев'ятикласниці та дев'ятикласники!

Наші уявлення про навколишній світ формує кожна наукова дисципліна. Цілісні уявлення про природу нашої планети, людське суспільство, образ певної території дає географія. Її роль у системі наук унікальна. Наукові дослідження переконливо довели, що географія — єдина наука, яка об’єднує багатогранні знання про природу Землі та життєдіяльність людей.

Якщо зараз ви тримаєте в руках цей підручник, отже, ви зробили свідомий вибір щодо поглибленого вивчення географії. Цей вибір, імовірно, пов’язаний із подальшою професійною діяльністю, що матиме географічну складову.

Минулого навчального року ви вивчали географію України, досліджували багатства, якими наділила її природа, знайомилися із закономірностями формування, розвитку та розміщення населення й господарства.

Із плином часу ви дорослішаєте, розширюється та поглиблюється коло ваших інтересів. Дорослішим і глибшим стає світ, який вас оточує, і світ географії також. Ви, мабуть, помітили, що на зміну красномовним описам природи на уроках географії минулого навчального року прийшли аналітичні огляди, подорожі, робота зі статистичними довідковими матеріалами, враження від мальовничих пейзажів довкілля змінилися на визначення способів їх збереження та примноження.

У 9 класі ви розпочинаєте вивчення шкільного географічного курсу «Економічна і соціальна географія світу». Знання, здобуті під час вивчення попередніх курсів географії, стануть вам у пригоді цього навчального року. Ви отримаєте уявлення про політичну карту, дізнаєтеся про динаміку кількості населення світу, актуальні проблеми людства, основи соціально-економічних відносин між країнами, шляхи розвитку світового господарства тощо.

Цей підручник відрізняється від його попередників, так само як доросле життя відрізняється від дитинства. І йдеться не лише про появу іншої назви курсу — «Економічна і соціальна географія світу». Річ у тім, що саме ця навчальна книга допоможе вам бути обізнаними щодо найважливіших викликів сучасного життя — глобальних проблем економіки, науки, суспільства.

Навіть тим, хто добре підготовлений завдяки попереднім курсам географії, спочатку нелегко буде зрозуміти та проникнути в суть питань, які вивчає новий шкільний курс географії. Щоб допомогти вам у цьому, і був створений цей підручник. Тож ознайомимося, як із ним працювати.

Весь матеріал підручника представлений трьома розділами. У першому подається загальна економіко-географічна характеристика сучасного світу — проблеми народонаселення, різноманіття природних ресурсів, загальні закономірності світового господарства, що віддзеркалює політичну ситуацію в різних куточках політичної карти світу. На сторінках другого розділу підручника ви познайомитеся з окремими регіонами та країнами світу. Третій розділ відображає особливості міжнародних відносин сучасного світу, у тому числі України.

Кожен параграф підручника починається запитаннями, які пропонують вам пригадати матеріал із попередніх географічних курсів.

Основна частина підручника — це текст, який треба уважно прочитати та проаналізувати, адже він — основне, хоча й не єдине джерело географічних знань. Створюючи цей підручник, ми намагалися залучити вас до активної співпраці, адже ви набули достатньо географічних знань, умінь і навичок у попередніх класах. Тож запитання та завдання, наведені в тексті параграфа, допоможуть вам їх продемонструвати. Відповіді на ці запитання покажуть, що ви вже знаєте і над чим треба замислитися, що пошукати в додаткових джерелах географічних знань, що запитати у вчителя географії.

Разом із вами будуть помічники — атласи, карти, довідники, енциклопедії, газети й журнали, Інтернет, тож не забувайте про додаткові джерела інформації під час роботи над завданнями.

Найголовніші терміни та поняття винесено в окрему рубрику «Словник».

В основному тексті кожного параграфа ви знайдете такі позначки:

Кожен параграф закінчується висновками та підсумковими запитаннями і завданнями. Ці матеріали допоможуть вам визначити головні думки, які закладено в тексті параграфа, виявлять, чи все було для вас зрозумілим. Якщо ви не зможете знайти відповіді на підсумкові завдання самостійно, то перечитайте відповідний текст підручника ще раз або зверніться до вчителя географії.

Отже, все необхідне для нової географічної подорожі готове. Нехай вона підкаже вам власний шлях до розвитку особистих здібностей і талантів для подальшого дорослого життя. Вирушаймо в дорогу! І успіхів вам!

Автори

Вступ

§ 1. Об'єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об'єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень

1. Пригадайте, що вивчають фізична, суспільна та економічна географія. 2. Назвіть відомі вам географічні науки.

1. ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ.

Ви вже знаєте, що всі об’єкти, явища та процеси на нашій планеті існують і відбуваються у двох вимірах — просторі й часі. І коли ви вивчаєте будь-який предмет, теж перебуваєте в цих двох вимірах. Простір — це Сонячна система, планета Земля, Європа, Україна, ваша область, село або місто, вулиця, поверх вашої школи, певна класна кімната та місце, на якому ви в ній перебуваєте. Час — певне століття, рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Таким чином, простір — це географія, час — історія, їх неможливо відокремити один від одного. Недаремно відомий французький географ Елізе Реклю писав, що історія — це географія в часі, а географія — це історія в просторі.

Поясніть, як ви зрозуміли вислів Е. Реклю.

Економічна і соціальна географія світу вивчає господарство й населення планети. Вони є об’єктом дослідження цієї науки. Однак населення планети та його господарську діяльність вивчають економіка, соціологія, юридичні та інші науки.

Предметом вивчення соціально-економічної географії світу є територіальна організація суспільства та господарства. Основні форми територіальної організації суспільства — держава або міждержавні об’єднання. Основною формою господарсько-економічної організації є національне господарство країни, а наднаціонально-господарською — економічний союз кількох країн (наприклад Європейський Союз). Найбільша форма — це світове господарство в цілому.

2. ПРОСТІР ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ.

Що ж найбільше цікавить економічну і соціальну географію в економіці й населенні світу? Це взаємопов’язане розміщення об’єктів, явищ і процесів територією нашої планети, закономірності й принципи такого розташування. Територіальну організацію суспільства ми можемо визначити як розміщення суспільних об’єктів на території в певному порядку. Таким чином, предметом дослідження економічної і соціальної географії світу є територіальна організація суспільства, тобто тієї його частини, яка представлена господарством (мал. 1) і населенням (мал. 2).

Мал. 1. Лісове господарство: лісозаготівля.

Мал. 2. Болгарські дівчата в національних костюмах.

Предмет дослідження цієї науки також змінюється в просторі. Наприклад, ми можемо вивчати територіальну організацію транспорту світу або населення Південно-Східної Азії. Економічна і соціальна географія комплексно досліджує географічне положення, природні умови й ресурси, населення та господарство певної країни, наприклад Франції. При цьому основна увага приділяється територіальній організації об’єктів і явищ, тобто особливостям їх розміщення та зв’язкам між собою і з територією, на якій вони розташовані. Досліджуються також геополітичні аспекти взаємодії різних країн і регіонів, значення яких і зараз залишається надзвичайно важливим.

Наполеон І Бонапарт, великий французький полководець і реформатор, колись сказав: «Географія — це доля». І дійсно, ми розуміємо, що якби ви народилися в іншій країні, на іншому материку, ваше життя напевно було б іншим. І якби Україна не розташовувалася в цій частині Європи, де вона нині є, а була там, де зараз, наприклад, розміщена Португалія, доля нашої держави склалася б інакше.

За допомогою карти світу визначте, чим відрізняється географічне положення України та Португалії.

Мал. 3. Україна на карті Європи.

Оскільки ми вивчаємо економічну і соціальну географію світу, живучи в Україні, нас насамперед цікавлять економічні й соціальні зв’язки країн світу з нашою державою. Які їхні обсяги, динаміка, перспективи? Для чого Україні необхідно розвивати соціально-економічне співробітництво з окремими державами й регіонами світу? Яким країнам і регіонам та чому слід віддавати перевагу? У підручнику й цим питанням приділено певну увагу.

Ми з вами живемо в час швидкоплинних змін, однак, незважаючи на це, у географічному та історичному сенсах Україна завжди належала до Європи, а українці — до європейської спільноти народів. Ми — діти Атлантики: кожна краплина води з території України виноситься її річками лише в Атлантичний океан; над нашою країною проносяться атлантичні циклони. Тому до якого б історико-географічного регіону не відносили нашу державу — до Центральної чи Східної Європи, це завжди буде не Азіатський та Євроазіатський, а саме Європейський регіон.

За допомогою мал. 3 назвіть країни — сусіди України, пригадайте назви їхніх столиць.

Нині швидко розвиваються й поглиблюються джерела географічних знань про країни та регіони світу. Незалежна Україна встановила дипломатичні відносини з усіма провідними державами світу. Звідти до нас ринув потік інформації, у тому числі й географічної. Українці стали набагато мобільнішими. Зараз вони працюють майже в усіх країнах світу, а українська діаспора стала однією з найчисленніших. Постійно розширюються соціально-економічні зв’язки нашої держави з іншими країнами та регіонами, що дає новий імпульс для розвитку економічної і соціальної географії світу в нашій країні.

Особливо актуальним це стає з наданням Україні безвізового режиму. Ця історична подія, схвалена Європарламентом під головуванням представника Мальти 17 травня 2017 р., відкриває перед Україною та її населенням нові перспективи й можливості.

За даними проекту «Музей народної творчості» (режим доступу: ridna-ukraina.com.ua/) знайдіть інформацію про українську діаспору однієї з країн. Підготуйте повідомлення із цієї теми на наступний урок.

3. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Економічна і соціальна географія світу використовує методи, характерні як для всієї системи географічних, так і для ряду гуманітарних наук. Основними методами дослідження економічної і соціальної географії світу є статистичні, зокрема територіальна матриця (спеціально розроблена таблиця) для збору даних, необхідних у процесі підготовки стратегії територіальної організації суспільства; математичні; просторово-територіальної систематизації та районування; картографічний (створення економічних і соціальних карт регіонів світу, окремих країн і їхніх частин); історичний; порівняльний; експедиційний (польових досліджень і спостережень) (мал. 4).

СЛОВНИК

Методи дослідження науки — система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей і вивчення конкретних об'єктів.

Мал. 4. Методи географічних досліджень.

ВИСНОВКИ

• Усі об'єкти, явища та процеси на нашій планеті існують і відбуваються у двох вимірах — просторі й часі. Простір — це географія, час — історія. Вони неподільні в нашому житті.

• Об'єктом вивчення економічної і соціальної географії світу є господарство й населення нашої планети, які одночасно є об'єктом дослідження багатьох інших наук: економіки, соціології, міжнародних відносин, юридичних наук тощо.

• Оскільки ми вивчаємо економічну і соціальну географію світу, живучи в Україні, нас насамперед цікавлять економічні й соціальні зв'язки країн світу з нашою державою. Цим питанням ми приділятимемо більшу увагу.

• Основними методами дослідження економічної і соціальної географії світу є статистичні, математичні, просторово-територіальної систематизації та районування, картографічний, історичний, порівняльний, експедиційний (польових досліджень і спостережень).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть об'єкти вивчення соціальної географії світу.

2. Які методи досліджень використовує сучасна географічна наука?

3. За допомогою мал. 3 (с. 6) назвіть країни, із якими Україна має спільні кордони. Поясніть, чи завжди це сусідство є взаємовигідним та корисним.

4. За допомогою мал. 4 поясніть, чому в географії виділяють традиційні та сучасні методи досліджень.

5. Поясніть сутність порівняльного, описового, картографічного, історичного, математичного методів, які застосовуються в соціальній географії світу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка