Географія. 7 клас. Масляк

§ 8. Кліматичні пояси та області. Кліматичні карти

  • 1. Як класифікують карти за призначенням?
  • 2. До якої групи можна віднести карту кліматичних поясів?

Кліматичні пояси та області Землі. На основі загальних змін клімату від полюсів до екватора географи визначили на поверхні Землі різні кліматичні пояси. Серед них виділяють основні та перехідні.

Уздовж екватора простягається екваторіальний кліматичний пояс. Тут впродовж року панують екваторіальні повітряні маси, завжди спекотно й волого. Сонце стоїть вдень високо над горизонтом, а двічі на рік (21 березня та 23 вересня) буває в зеніті. Атмосферний тиск низький. Переважають висхідні потоки повітря. Випадає 2000-3000 мм опадів за рік. Річні коливання t °C не перевищують 2-3° (+ 26°; +28 °С).

Тропічних кліматичних поясів є по одному в Північній та Південній півкулях. Тут цілий рік панують тропічні повітряні маси, клімат сухий і спекотний влітку, в зимові місяці — сухий та за температурою повітря майже такий, як у нас влітку. Переважають низхідні рухи повітря і високий тиск. Влітку середні t °C повітря сягають +30 °С, а максимальні в окремих місцях наближаються до +60 °С. Середні t °C найхолоднішого місяця не нижчі за +15°, +16 °С.

У помірних кліматичних поясах обох півкуль переважають помірні повітряні маси. Панує низький тиск і західні вітри. Тут пори року доволі чітко виражені. Існують великі різниці в середніх температурах найтеплішого та найхолоднішого місяців. Річна кількість опадів значна, особливо в порівнянні з тропічним поясом, але розподілена впродовж року нерівномірно.

Арктичний (антарктичний) пояс характеризується пануванням арктичних (антарктичних) повітряних мас. Тут високий тиск і сухе холодне повітря. Влітку Сонце не ховається за горизонт декілька місяців, однак воно висить дуже низько над горизонтом, сонячні промені відбиваються кригою та снігом. Впродовж усього року переважають мінусові t °С повітря. В Антарктиді t °C повітря взимку опускаються іноді до -70-80 °С. В Арктиці таких сильних морозів не буває.

Поясніть, чому в Арктиці не буває таких сильних морозів як в Антарктиді?

Перехідні кліматичні пояси. Між основними кліматичними поясами знаходяться перехідні. До назви того чи іншого основного кліматичного поясу додається префікс суб-, що означає «між», «над» — субекваторіальний, субтропічний та субарктичний (субантарктичний). Головною їхньою особливістю є те, що залежно від сезону в них панують повітряні маси сусідніх основних поясів. Власних повітряних мас, які б тут формувалися, не існує.

У субекваторіальному кліматичному поясі влітку панують екваторіальні повітряні маси, а взимку — тропічні. Ось чому існують два яскраво виражені сезони: вологий і сухий. У субтропічному кліматичному поясі влітку панує тропічне повітря, а взимку — повітряні маси помірного поясу. Субарктичний (субантарктичний) пояс влітку заповнюють помірні повітряні маси, а взимку — арктичні (антарктичні). Залежно від панівних повітряних мас у перехідних кліматичних поясах різко змінюються характеристики температури, вологості повітря тощо.

У межах кожного кліматичного поясу спостерігаються доволі значні кліматичні відмінності. У межах тропічних поясів виділяються області тропічного пустельного і вологого тропічного клімату. В помірних поясах є області морського, помірно-континентального, континентального та мусонного клімату. Їхні відмінності пов’язані з віддаленістю від океанів, які зволожують і пом’якшують клімат прибережних районів, а також з особливостями рельєфу, теплими і холодними прибережними течіями в океанах і морях тощо.

Кліматичні карти. Для вивчення кліматичних особливостей материків і океанів використовують кліматичні карти. На навчальних кліматичних картах світу позначаються лише найголовніші характеристики. Вони дають можливість простежити розподіл середніх та максимальних температур повітря, кількості опадів, пануючих вітрів, областей високого і низького тиску на планеті. На графіках та діаграмах, що доповнюють карти, показано річні зміни температури, розподіл опадів, напрями переважаючих вітрів у окремих пунктах. За допомогою таких графіків, діаграм можна простежити температурні зміни і зміни кількості опадів впродовж року і по місяцях, визначити переважаючі напрями вітрів.

Карти кліматичних поясів дають можливість визначити основні територіальні закономірності поширення типів клімату Землі.

Від полюсів до екватора на поверхні Землі географи визначили різні основні кліматичні пояси: екваторіальний, 2 тропічні, 2 помірні, арктичний та антарктичний.

Перехідні кліматичні пояси знаходяться між основними (субекваторіальний, субтропічний та субарктичний (субантарктичний).

Основні кліматичні пояси мають власну повітряну масу, яка залежно від сезону панує і в сусідніх перехідних кліматичних поясах.

У межах кліматичних поясів виділяються області тропічного пустельного і тропічного вологого клімату, помірного морського, помірно-континентального, континентального та мусонного клімату.

Кліматичні карти відображають кліматичні особливості материків і океанів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть основні кліматичні пояси та схарактеризуйте особливості їх клімату.
  • 2. Назвіть перехідні кліматичні пояси та схарактеризуйте особливості їх клімату.
  • 3. Чим визначаються значні кліматичні відмінності в межах одних кліматичних поясів?
  • 4. Для чого потрібні кліматичні карти? Яку інформацію в них вміщено?