Географія. 7 клас. Масляк

§ 67. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження

  • 1. Що вивчає наука «екологія»?
  • 2. Чому цю науку називають однією з наймолодших?

Забруднення навколишнього середовища. Звичайно, рівень забруднення природного середовища на материках, частинах світу та в океанах є неоднаковим. На суходолі він залежить не стільки від чисельності і густоти населення, скільки від рівня розвитку господарства і особливостей його спеціалізації. Але оскільки природа Землі становить собою одне ціле, отруйні речовини переносяться далеко за межі джерел забруднення. Навіть в Антарктиді, де немає промислових підприємств, вчені знайшли отруйні речовини, занесені сюди за тисячі кілометрів.

Поясніть, що сприяє перенесенню отруйних речовин на значні відстані від джерел забруднення.

Отже, якщо у вашій місцевості відсутні значні джерела забруднення, це ще не означає, що ви можете відчувати себе у безпеці. Шкідливі речовини можуть бути принесені вітром з заводів, які працюють за тисячі кілометрів від вашого села чи міста. Наприклад, після катастрофи на Чорнобильській АЕС радіоактивні опади було зафіксовано в країнах Скандинавії, віддалених від України на 2000 км.

Тому на Землі виникла ціла низка екологічних проблем глобального характеру, з якими не здатна впоратися самостійно жодна країна світу. Це — парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару в атмосфері тощо.

Види забруднення, основні джерела їх надходження. За останні 200 років вміст вуглекислого газу в атмосфері збільшився з 0,028 % до 0,035 %. Забрудення повітря перешкоджає випромінюванню тепла від Землі у космічний простір. Виникає парниковий ефект, який призводить до глобального потепління. Це може викликати різку зміну клімату і катастрофічні наслідки для природи і людського суспільства (мал. 299).

У промислових районах і великих промислових центрах в повітря викидається величезна кількість диму від спалювання вугілля та мазуту на електростанціях. У небо піднімаються вихлопні гази мільйонів автомобілів. Забруднюючі речовини вступають в реакцію з атмосферною вологою. Утворюються сірчана та азотна кислоти, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами. Краплі такого дощу, потрапляючи на рослини, спалюють листя, внаслідок чого рослини хворіють і гинуть (мал. 300).

Середовище

Основні джерела забруднення

Основні шкідливі речовини

Атмосфера

• Промисловість

• Транспорт

• Теплові електростанції

• Окиси вуглецю, сірки, азоту

• Органічні сполуки

• Промисловий пил

Гідросфера

• Стічні води

• Витоки нафти

• Автотранспорт

• Побутові відходи

• Важкі метали

• Нафта

• Нафтопродукти

Літосфера

• Відходи від промисловості і сільського господарства

• Надлишкове використання добрив

• Побутові відходи

• Пластмаса

• Резина

• Важкі метали

• Органічні сполуки

Мал. 299. Основні джерела забруднення природного середовища

Мал. 300. Наслідки кислотного дощу

Кислотні дощі є дуже небезпечними і для водойм. У багатьох річках, озерах та ставках вміст кислоти настільки високий, що загрожує всьому живому. Інтенсивного руйнування зазнає нині озоновий шар атмосфери, який захищає все живе на Землі від руйнівної дії ультрафіолетового опромінення. Його руйнуванню сприяє надходження в атмосферу сполук фреону та деяких інших газів. «Постачальником» цих газів є промислові підприємства. Особливо значних розмірів руйнування озоновий шар зазнав у полярних зонах Землі — Арктиці та Антарктиці (мал. 301).

Все більше забруднюються і сільськогосподарські райони. Тут у ґрунт вносяться мільйони тонн добрив, отрутохімікатів і засобів, що стимулюють ріст рослин. Все це дощами та штучним зрошенням вимивається у річки і, врешті-решт, потрапляє до океанів та морів.

Мал. 301. Як руйнується озоновий шар атмосфери Землі

Світовий океан забруднюється не лише неочищеними стоками промислових підприємств великих міст і змитими з полів хімічними речовинами. В наш час головним забруднювачем морів і океанів став морський флот. З тисяч суден у воду потрапляють усі можливі відходи людської діяльності. Крім того, поверхня океанів, особливо акваторії портів та морські траси, все частіше покриваються нафтовою плівкою. Нафта потрапляє в море внаслідок промивання танкерів водою та під час аварій на суднах або нафтовидобувних платформах. Тоді плівка перекриває доступ кисню у верхні шари води, вона потрапляє на пір’я птахів чи тіло морських тварин, які втрачають здатність літати або плавати, переохолоджуються, гинуть від отруєння при спробі очиститися.

Найбільш забрудненим океаном планети є Атлантичний та його моря: Північне, Балтійське, Середземне, Карибське. В Індійському океані надзвичайно забрудненою є Перська затока. В Тихому — акваторія від острова Суматра до Японії. Поблизу українського узбережжя сильно забрудненими є Чорне й Азовське моря.

Постійно зростає і вміст важких металів у морській воді. Багато промислових підприємств скидають в океан відходи, що містять олово, свинець, ртуть. Ці метали накопичуються в морепродуктах і через їжу потрапляють в організм людини. В країнах, де морепродукти становлять основу харчування, багато людей страждає від хвороб, пов’язаних з отруєнням організму важкими металами.

Назвіть країни, в яких морепродукти становлять основу харчування. Знайдіть їх на карті.

Дуже велику небезпеку для всього живого в океані становлять радіоактивні відходи в контейнерах, що захоронені на дні.

Рівень забруднення залежить від чисельності і густоти населення, від рівня розвитку господарства і особливостей його спеціалізації.

Парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару в атмосфері - це екологічні проблеми загального планетарного масштабу, для розв’язання яких необхідні спільні зусилля всіх країн світу.

Основними забруднювачами природного середовища є промислові підприємства, сільське господарство та транспорт.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Від чого залежить рівень забрудненості довкілля на різних материках і в океанах?
  • 2. До яких наслідків можуть призвести глобальні екологічні порушення в природі?
  • 3. Як виникає і до чого призводить парниковий ефект?
  • 4. Поясніть механізм утворення кислотних дощів. Над якими материками їх утворюється найбільше? Чому?
  • 5. Яким чином сільське господарство забруднює природне середовище?
  • 6. Назвіть джерела забруднення Світового океану. Які його частини і чому є найбільш забрудненими?