Географія. 7 клас. Масляк

§ 66. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

  • 1. Як ви розумієте поняття «природний ландшафт»?
  • 2. Поясніть, для чого люди змінюють природні ландшафти.

Зв’язок між компонентами природи. Всі компоненти природи взаємопов’язані між собою і перебувають у постійних складних взаємовідносинах. Ми вже ознайомилися з цим явищем на конкретних прикладах природи материків і океанів. Вам відомо про взаємозв’язки у рослинному і тваринному світі. Лісових або степових тварин не треба вбивати. Достатньо знищити дерева або зорати степ і вони зникнуть або покинуть цю територію самостійно. Навколишнім середовищем для всього живого слугують повітря, вода, ґрунти. Постійні взаємовідносини між рослинами, тваринами, людьми та навколишнім середовищем (довкіллям) створюють на нашій Землі певну екологічну рівновагу. Вона доволі нестійка й вразлива.

У минулому така рівновага лише інколи порушувалася внаслідок природних катастроф. Людей давно хвилює питання: чому вимерли динозаври? Більшість вчених переконана, що це сталося якраз через порушення природної рівноваги близько 65 млн років тому. Причиною ж було, найвірогідніше, падіння на Землю величезного метеорита. Внаслідок потужного вибуху в повітря потрапила така значна кількість пилу, що він став на заваді проникненню сонячного проміння до поверхні Землі. Клімат різко став прохолоднішим. Зі зміною клімату почали змінюватися й інші компоненти природи. Зникло багато видів рослин і тварин. Разом із динозаврами зникли літаючі ящіри — птерозаври, морські — плезіозаври, деякі плазуни й молюски. Нині на багатьох материках, особливо в Євразії та Північній Америці, знаходять цілі шари гірських порід зі скам’янілими рештками цих тварин (мал. 296).

До речі, вимирання окремих видів тварин і рослин, навіть у стані природної рівноваги є цілком природним явищем. Саме так відбувається природний відбір кращих представників, тобто тих, які виявилися більш пристосованими до природного середовища. Природа знаходиться в постійному еволюційному розвитку.

Вплив людини на природу. Сьогодні на Землі теж продовжують зникати багато видів тварин і рослин. Причиною цього є найчастіше не природні, а антропогенні чинники, тобто чинники, породжені діяльністю людини. Людина, яка сама є унікальним витвором природи і суспільства, все більше забруднює і знищує природне довкілля, рівновага в якому підтримується вже за допомогою не природних, а технічних систем.

Характерними ознаками штучного середовища в містах є велике скупчення людей, міська забудова, що витісняє природні комплекси, загазованість повітря тощо. Сьогодні вже більше половини населення нашої планети живе в міських населених пунктах. Зростає кількість людей у слаборозвинутих країнах, що вирушає до міст у пошуках роботи. Площа міст постійно збільшується за рахунок територій дикої природи (мал. 297).

Мал. 296. Скам’янілі рештки динозавра

Мал. 297. Нетрі африканського міста Найробі

Накопичення відходів відбувається в результаті діяльності комунального господарства у великих містах. Кількість міст зростає, збільшується і чисельність населення в них. Особливо швидкими темпами зростають міста у доволі бідних країнах. Десятки мільйонів людей живуть тут при відсутності каналізації, водопроводу, очисних споруд.

Такі міста, як Мехіко, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Лагос, Калката та інші перетворилися в головних забруднювачів довкілля на своїх материках.

Посилюється вплив господарської діяльності людини і за межами міст. Зростання кількості населення викликає необхідність розширення площі оброблюваних земель (мал. 298).

Мал. 298. Площа ріллі

Порівняйте площу ріллі для окремих країн світу із загальною площею їх території за допомогою даних мал. 298 та статистичних даних шкільного географічного атласу. Зробіть висновки щодо сільськогосподарського освоєння територій цих країн. Які ландшафти переважають в цих країнах?

Наслідки природокористування. Вчені підрахували, що в 2000 р. під сільське господарство використовувалося близько 3,5 млн км2 земельних угідь. Це майже вся придатна для вирощування сільськогосподарських культур частина планети. Тут природне середовище скрізь змінене на штучне. Природні комплекси замінені господарською діяльністю людини на антропогенні. Особливо високий рівень сільськогосподарського освоєння території присутній в Україні. В окремих областях частка розораних земель у загальній площі досягла 90 %.

Сучасні темпи розвитку людського суспільства вимагають освоєння все нових земель. Масово вирубуються ліси, прямим наслідком чого є зміна клімату та спустелення значних територій, осушуються болота, будуються нові шахти, промислові підприємства, військові бази, греблі, облаштовуються місця відпочинку в районах дикої природи. Природна рівновага порушується не тільки в окремих лісах чи водоймах. Цей процес поширюється на цілі регіони й материки. Все більше забруднюється Світовий океан. Врешті-решт, порушення природної рівноваги стає глобальним.

Всі компоненти природи взаємозв’язані між собою і перебувають у постійних складних взаємовідносинах. Зміна одного із компонентів природи тягне за собою зміну всього природного комплексу.

Сьогодні не природні, а антропогенні чинники, породжені діяльністю людини все більше впливають на забруднення і знищення довкілля, порушують природну рівновагу.

Наслідками втручання людини в природу є заміна природних ландшафтів антропогенними.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть приклади взаємодії та взаємозалежності компонентів природи в різних природних зонах материків.
  • 2. Як ви розумієте поняття «екологічна рівновага»?
  • 3. Які події у далекому минулому порушували рівновагу в природі?
  • 4. Яка причина раптового вимирання цілих видів тварин і рослин у давні геологічні епохи?
  • 5. Чи можливе вимирання тварин і рослин у стані природної рівноваги?
  • 6. Яку роль у забрудненні природи відіграють великі міста?
  • 7. До яких наслідків призводить вирубування лісів?