Географія. 7 клас. Масляк

§ 6. Залежність клімату від надходження енергії Сонця

  • 1. Дайте визначення поняттям «погода», «клімат».
  • 2. Схарактеризуйте погоду сьогоднішнього дня та клімат вашої місцевості.

Сонячна енергія та кут падіння сонячних променів. Щодня мільйони людей у всьому світі за допомогою засобів масової інформації дізнаються про погоду на сьогодні, завтра чи найближчі дні. В різних частинах планети в один і той же час погода суттєво відрізняється. Різняться і багаторічні її особливості в кожній місцевості — клімат. Але є й основна закономірність: чим ближче до Північного чи Південного полюсів, тим холодніше, а чим ближче до екватора, тим тепліше.

Основним чинником, який визначає кліматичні особливості тієї чи іншої території нашої планети є кількість сонячного тепла, яка надходить до поверхні Землі.

Поясніть, чому різні частини земної поверхні одержують різну кількість сонячного тепла.

На полюсах і поблизу них сонячне проміння лише ковзає поверхнею, слабо нагріваючи її. У нас вранці та ввечері, коли сонце стоїть низько над горизонтом і його промені падають на земну поверхню під малим кутом, майже завжди холодніше. В районі екватора сонячні промені падають під прямим кутом. Тому тут земна поверхня одержує набагато більше тепла, ніж на полюсах (мал. 12,13).

За допомогою мал. 12 та 13 поясніть, чому сонячні колектори на геліотермальній електростанції не розташовані паралельно до земної поверхні?

Мал. 12. Кут падіння сонячних променів

Мал. 13. Кут нахилу сонячних колекторів на геліотермальній електростанції

Сонячна енергія та нахил земної вісі. Якщо Ви пригадаєте про зміну пори року, викликану нахилом земної осі, то зрозумієте, що і цей чинник впливає на особливості клімату окремих ділянок землі. Ви вже знаєте, що чим далі від екватора, тим день влітку стає довшим, а взимку, навпаки, коротшим. На полюсах Сонце взагалі півроку не заходить (полярний день) і півроку не сходить (полярна ніч) над горизонтом.

Отже, зміна пір року в різних частинах Землі відбувається по-різному. В областях, обмежених Полярними колами, всього дві пори року — сувора зима і холодне літо. Між Полярними колами й Тропіками буває чотири пори року різної протяжності. У поясі, який розташований між тропіками та ближче до екватора, фактично одна пора року — літо.

Якби на розподіл сонячного тепла на поверхні Землі впливали тільки її куляста форма та нахил земної осі, то з кожним кілометром, на південь чи північ від екватора, ставало б усе холодніше й холодніше. Але так відбувається не завжди. У процес розподілу тепла втручаються й інші чинники, наприклад, неоднорідність земної поверхні. В одних місцях — це суходіл, в інших — величезні водні простори Світового океану.

Неоднорідність земної поверхні. Альбедо. Ви вже знаєте, що кожна поверхня по-різному вбирає і утримує сонячне тепло. Суходіл швидко нагрівається, але так само швидко й охолоджується. Вода нагрівається повільніше й довше зберігає тепло. Сніг і крига взагалі відбивають майже 90 % усього сонячного тепла (мал. 14). Фізична величина, що описує здатність поверхні чи космічного тіла відбивати та розсіювати випромінення або світло, називається альбедо (від латинської albus — білий).

Мал. 14. Здатність різних поверхонь відбивати сонячну енергію

Альбедо — це відношення потоку відбитого (розсіяного) поверхнею у всіх напрямках випромінення до потоку випромінення, що надходить.

Значна хмарність утруднює надходження сонячних променів до поверхні Землі, але й не дозволяє цьому теплу швидко випромінюватися, а значить охолоджувати земну поверхню.

Мал. 15. Пояси атмосферного тиску

Сукупність цих основних чинників, а також дія деяких місцевих факторів призводять до того, що приземний шар атмосфери на кожному материку має свою середню річну температуру. Між екватором та тропіками вона перевищує +25 °С, а на півночі Євразії та Північної Америки досягає лише -10 °С. В Антарктиді та на острові Ґренландія вона є ще нижчою.

Пояси атмосферного тиску. Тепле й холодне повітря має різні властивості. Чим теплішим є повітря, тим воно легше, чим холоднішим — тим важче. Отже, легке тепле повітря піднімається вгору, утворюючи область чи пояс низького тиску. Повітря над екватором постійно прогрівається, адже кут падіння сонячних променів тут завжди великий. Отже, тепле повітря піднімається вгору. Тому в районі екватора Землю оперізує пояс низького тиску. Екваторіальне повітря розтікається на великій висоті на північ і на південь приблизно на відстань до 3000 км. За цей час, охолонувши, воно стає важким. Рухаючись до поверхні Землі в районі 30° північної та південної широти воно утворює пояси високого тиску. Такі потоки повітря називають висхідними та низхідними (мал. 15).

Над полюсами завжди дуже холодно, тому повітря тут охолоджується та утворює області високого тиску. Потужна область високого тиску існує над материком Антарктида, що викликано сильним впливом суходолу, вкритого льодяним панциром.

Від областей і поясів високого тиску повітря лине до помірних широт, де переважають західні вітри.

Де на Землі розташовані пояси високого та низького тиску? Скільки таких поясів?

Розподіл атмосферних опадів на поверхні Землі також є дуже нерівномірним. Головна причина цього явища і криється в особливостях розміщення поясів атмосферного тиску. Над екватором повітря насичується вологою та постійно лине вгору, де охолоджується і віддає вологу у вигляді рясних дощів. Значними є опади і в інших частинах Землі, де переважають висхідні рухи повітря і низький тиск.

У районі тропіків, де високий атмосферний тиск і низхідні рухи повітря. При опусканні повітря стискується, нагрівається і віддаляється від стану насичення, тобто стає сухішим. Тому в більшості тропічних районів опадів майже немає.

Розподіл опадів залежить і від кількості сонячного тепла, яке одержує поверхня Землі, тобто від географічної широти місцевості. Загальна закономірність тут така: чим менше сонячного тепла, тим менше й опадів. Проте велике значення мають і переміщення великих мас повітря з різною вологістю, а також рельєф місцевості та підстилаюча поверхня.

На формування клімату окремих ділянок Землі впливають: кут падіння сонячних променів, кількість сонячної радіації, яка поглинається підстилаючою поверхнею, неоднорідність земної поверхні, розподіл поясів атмосферного тиску.

Кількість опадів також залежить від поясів атмосферного тиску та кількості сонячного тепла.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Який головний чинник визначає особливості клімату різних територій Землі?
  • 2. Чому різні частини поверхні Землі нагріваються по-різному?
  • 3. Чи впливає неоднорідність поверхні Землі на отримання нею сонячного тепла?
  • 4. Поясніть механізм утворення поясів високого й низького тиску повітря.
  • 5. Які наслідки для атмосферної циркуляції має формування поясів високого й низького тиску?
  • 6. Схарактеризуйте загальні закономірності розподілу опадів на нашій планеті.