Географія. 7 клас. Масляк

§ 52. Води суходолу

  • 1. Назвіть основні типи живлення річок.
  • 2. Поясніть, чим відрізняються покривні та гірські льодовики.

Чинники, які впливають на формування річкової мережі. Основним чинником, який зумовлює формування річкової й озерної мережі є клімат. Кількість опадів визначає густоту річкової мережі і повноводність річок. Якщо опадів мало або вони випадають рідко, постійних водотоків немає. Залежність поверхневих вод від клімату найкраще видно в тих місцях, де за останні тисячоліття клімат змінився з вологого на посушливий. Про це свідчать долини колись повноводних річок в нинішніх безводних пустелях.

Мал. 217. Висотна поясність в горах Євразії

На формування річкової й озерної мережі впливає і рельєф. Гори затримують вологі повітряні маси, тут випадає більше опадів. У високих горах формуються льодовики, танення яких дає початок річкам. У западинах і розломах земної поверхні збирається вода і утворюються озера (мал. 217).

Беручи початок із гір і височин, річки течуть до морів і океанів. Але не всі вони знаходять туди дорогу. Деякі, навіть такі значні як Волга, Урал, Амудар’я, Сирдар’я впадають у великі озера, які належать до частини материка з внутрішнім стоком.

Порівняйте площу басейну внутрішнього стоку Євразії з іншими материками. Зробіть висновок.

Ви знаєте, що на різній глибині у верхніх осадових шарах порід залягають підземні води. Від просочування далі в глиб земної кори їх уберігають водонепроникні шари гірських порід. Ці води утворюють ніби велетенські підземні озера. Іноді вони залягають декількома шарами, заглиблюючись у земну кору на багато сотень метрів. Найбільші басейни підземних вод виявлені під найбільшими рівнинами: Східноєвропейською, Західносибірською, Туранською низовиною тощо.

Знайдіть ці рівнини на карті. Поясніть, чому саме тут утворилися найбільші басейни підземних вод Євразії.

Річки Євразії. Загальний обсяг річкового стоку в Євразії є найбільшим у світі. Басейн Тихого океану — найбільший на материку. До нього належить найдовша річка Євразії — Янцзи, а також великі повноводні річки: Амур, Хуанхе й Меконг.

Річки басейну Північного Льодовитого океану, Єнісей, Об, Лена та інші, є також повноводними. До басейну Індійського океану несуть свої води Інд, Тигр і Євфрат, а також найбільш повноводна річка Євразії — Ґанґ разом із Брахмапутрою. За протяжністю Ґанґ поступається багатьом річкам материка. Але за водністю він є третім у світі.

Які річки випереджають Ґанґ за повноводністю? Чому саме ця річка найбільш повноводна в Євразії?

Ґанґ бере початок із льодовиків Гімалаїв, далі тече вздовж зволожених і повернутих до Індійського океану схилів гір (мал. 218). Літні мусони приносять сюди велику кількість опадів, що живлять річку. Тому Ґанґ, як і інші річки, що течуть у зоні дії мусонів (Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг), розливається влітку. Ґанґ і Брахмапутра щорічно виносять з гір і відкладають на рівнині гальку, пісок і глину. Вони утворили величезну низовину.

Найповноводнішою і найдовшою річкою басейну Атлантичного океану є Дунай. На другому місці — наш Дніпро. Інші великі річки Атлантики — Рейн, Дон, Вісла, Ельба. Більшість із них повноводні, тому що живляться опадами, які приходять з Атлантичного океану. Туди ж ця волога і повертається течією річок.

Мал. 218. Верхів’я Гангу

Підпишіть на контурній карті різними кольорами річки басейнів різних океанів.

Від особливостей клімату й рельєфу місцевості залежить режим живлення і характер течії річки. Наприклад, річки Амудар’я і Сирдар’я беруть початок у горах Тянь-Шань та Памір. Влітку льодовики в цих горах інтенсивно тануть і річки розливаються. У середній і нижній течіях ці річки перетинають пустелі. В минулому поведінка цих річок, коли в страшну спеку без жодної краплі дощів вони збільшували свою водність, дивувала й вражала людей (мал. 219).

Мал. 219. Амудар’я у весняний період

Поясніть, чому на річці побудовано такий високий міст (мал. 219).

Мал. 220. Пороги на річці Прут в Карпатах

Річки екваторіального кліматичного поясу повноводні впродовж усього року. В помірному поясі повінь на більшості річок настає навесні, коли тане сніг. У тропічному поясі річок мало і вони маловодні впродовж усього року. Гірські річки мають велику швидкість течії, вони порожисті і утворюють водоспади. Рівнинні річки — широкі і течуть повільно. Під час паводків вони розливаються і затоплюють прилеглі до них території (мал. 220).

Озера Євразії. В Євразії багато озер, різних за солоністю води, величиною, походженням. Озера розташовані на материку дуже нерівномірно. Найбільше їх є на північному заході Євразії, у Фінляндії і Швеції, на шляху давнього зледеніння. Місцями тут важко зрозуміти, чи це озера серед суходолу, чи острови серед озер. На північному заході Євразії знаходяться найбільші озера льодовикового походження — Ладозьке й Онезьке.

Найглибшим озером світу є Байкал. В озеро впадає понад 300 річок, а витікає лише одна — Ангара, права притока Єнісею (мал. 221).

Мал. 221. Незамерзаючий витік Ангари з Байкалу

У Центральній Азії знаходиться Балхаш — унікальне за своїми властивостями озеро, західна частина якого прісноводна, а східна — має солону воду.

Знайдіть ці озера та підпишіть їх назви на контурній карті.

Льодовики. Багаторічна мерзлота. Значна кількість прісної води Євразії зосереджена в льодовиках. За площею материкового зледеніння Євразія поступається лише Північній Америці. Льодовики є на островах Північного Льодовитого океану та в Ісландії. Найвищі гори: Альпи, Кавказ, Памір, Тянь-Шань, Каракорум, Куньлунь, Гіндукуш і Гімалаї. Вони також покриті льодовиками, які дають початок великим річкам Янцзи, Меконг, Хуанхе, Сирдар’я, Амудар’я, Інд, Ґанґ (мал. 222).

Багаторічна мерзлота Євразії займає найбільші площі у світі. У товщі землі зосереджена значна кількість прісної води у вигляді льоду. Товщина цього шару на півночі Євразії перевищує 600 м. Під впливом сонячного тепла влітку цей шар розмерзається лише на незначну глибину. Волога від дощів, танення снігу й розливу річок не проникає в глиб земної кори, утворюючи неглибокі озера й болота. Суворий клімат внутрішніх районів Євразії сприяє поширенню багаторічної мерзлоти на тисячі кілометрів на південь від Північного Льодовитого океану аж до північної частини Монголії.

Мал. 222. Гірські льодовики Азії

Водна мережа Євразії сформувалася під впливом клімату, рельєфу, геологічних процесів і давнього зледеніння.

Річки Євразії несуть свої води до всіх океанів Землі та утворюють найбільший у світі басейн внутрішнього стоку.

Значна площа гір Азії покрита льодовиками. Багаторічна мерзлота в північно-східній частині Євразії займає найбільші площі у світі.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть та схарактеризуйте основні чинники формування річкової й озерної мережі на материку.
  • 2. На конкретних прикладах поясніть вплив рельєфу на характер течії річок.
  • 3. Поясніть, чому не всі річки Євразії знаходять дорогу до морів і океанів.
  • 4. Яку роботу виконують річки впродовж мільйонів років? Наведіть приклад.
  • 5. Чому річки Амудар’я й Сирдар’я, які протікають пустелями, не пересихають, а навпаки, стають найбільш повноводними влітку?
  • 6. Де в Євразії поширені льодовики й багаторічна мерзлота?