Географія. 7 клас. Масляк

§ 5. Рельєф Землі та його формування. Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості

  • 1. Як саме сформувався теперішній рельєф земної кори?
  • 2. Як відбуваються його зміни в наш час?

Рельєф Землі та його формування. Внутрішні сили Землі. Як відомо, величезні літосферні плити земної кори перебувають у постійному русі. На дні морів впродовж мільйонів років утворюються горизонтальні шари осадових порід внаслідок постійного відмирання живих організмів, виносу річками. Під впливом тиску води на великій глибині осадові породи змінюють свої властивості і перетворюються на метаморфічні. В результаті руху літосферних плит ці шари вигинаються складками або ж розриваються. Утворюються розломи та інші зміни в літосфері. Цими розломами з глибин Землі піднімається розплавлена магма. Застигаючи в осадових породах чи виливаючись на земну поверхню, вона формує магматичні гірські породи.

Якщо взаємний тиск двох плит незначний, утворені форми рельєфу будуть невеликі, наприклад, пасмо горбів. При сильних зустрічних рухах шари гірських порід можуть зминатися у велетенські складки.

Зіштовхуючись чи розсуваючись, літосферні плити можуть не лише зминати свої краї у складки, але й розламувати їх на окремі блоки.

Поверхня материків і дно океанів у багатьох місцях укриті різними за площею, протяжністю та висотою горами. Більшість з них утворилися внаслідок зминання в складки чи розламування окремих ділянок земної кори під час руху літосферних плит. Зім’яті у складки товщі осадових порід сформували цілі пояси складчастих гір. Якщо пізніше тиск двох плит не припинився б, то такі гори могли бути розбиті розломами. Вздовж них окремі частини складчастих гір піднялися, а інші опустилися. Утворилися складчасто-брилові гори (мал. 10). Коли ж розломами піднімалася магма, виникали то ланцюжки вулканів, то вулканічні гори, що виросли під тиском магми з надр нашої планети.

Мал. 10. Утворення складчастих та складчасто-брилових гір

Геологічна історія формування рельєфу материків. У житті Землі вчені виділяють величезні відрізки часу, які називаються ерами. Ери в свою чергу поділяються на періоди. Ери і періоди разом об’єднані у геохронологічну таблицю (мал. 11).

Найдавнішими були архейська та протерозойська ери. Хоча вони і складають близько 87 % усього часу існування нашої планети, про особливості природи й форми життя в той далекий час відомо мало. Все через те, що гірські породи, які утворилися в той час, у незмінному вигляді трапляються дуже рідко, а більшість організмів в той час не мали твердих кістяків.

Краще дослідженими є останні 590 млн років історії Землі. Вони поділені на три ери: палеозойську, мезозойську і кайнозойську. «Палео» означає стародавнє, «мезо» — середнє, «кайно» — нове, «зоє» — життя. В межах кожної ери виділяють періоди, а окремі періоди поділяють на епохи.

Платформи і пояси складчастості. Найбільшими тектонічними структурами є давні платформи, наприклад, Східноєвропейська платформа в Євразії. Її фундамент складають докембрійські кристалічні породи (граніти, базальти, гнейси, кристалічні сланці, лабрадорити, кварцити).

Мал. 11. Геохронологічна таблиця

На платформах підносяться щити — найдавніші ділянки земної кори, кристалічні фундаменти яких перекриті незначною товщею осадових відкладів. У багатьох місцях древні докембрійські породи виходять просто на земну поверхню. Платформи та щити утворились давно і тому давніми глибинними розломами вони розбиті на великі блоки.

Назвіть за картами атласу найбільші платформи Землі. Запишіть їх назву в зошит, за геохронологічною таблицею визначте їх приблизний вік.

Складчастий пояс — це планетарна система складчастих гірських споруд, яка виникла на місці між двома платформами або між континентальною платформою і океаном. Їх протяжність складає тисячі кілометрів, ширина — понад 1 тис. км. Головними складчастими поясами Землі є Тихоокеанський, Середземноморський, Атлантичний, Арктичний та Урало-Монгольський.

Підпишіть на контурній карті ці складчасті пояси.

Основні риси сучасного рельєфу сформувалися внаслідок руху літосферних плит і дії внутрішніх сил Землі.

Величезні літосферні плити перебувають у постійному русі. Зіштовхуючись чи розсуваючись, вони не лише зминають свої краї у складки, а й розламують їх на окремі блоки.

Величезні відрізки часу, які називаються ерами, у свою чергу поділяються на періоди. Ери і періоди разом об’єднані у геохронологічну таблицю.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Як утворюються осадові, магматичні та метаморфічні гірські породи?
  • 2. Як утворюються складчасто-брилові гори?
  • 3. Чому і як утворилася на поверхні Землі тверда земна кора?
  • 4. Дайте визначення поняттю «геохронологічна таблиця». Що визначають за її допомогою?
  • 5. На які часові відрізки поділяється геологічна історія Землі?