Географія. 7 клас. Масляк

Тема 2. Євразія

Дійшла черга і до найбільшого материка нашої планети. На ньому знаходиться наша держава Україна. На будь-який інший материк, частину світу чи країну ми дивимося не з якоїсь абстрактної площини, а з України. Ми сприймаємо все чуже й далеке через відоме, рідне, близьке нам.

Разом із тим, ми — європейці. Наш характер, зовнішність, наша доля — європейські, а не азійські чи євразійські. Тому як нація, суспільство, держава ми належимо не до материка Євразія, а до частини світу — Європи.

Тож мандруємо до Євразії, а значить до Європи та Азії!

ВИВЧАЮЧИ ТЕМУ, ВИ:

 • Дізнаєтеся про особливості географічного положення материка.
 • Навчитеся самостійно визначати чинники формування клімату материка; типи річок за їх живленням і режимом.
 • Ознайомитеся з характерними рисами природи і населення Євразії.
 • Оціните розміри материка та його вплив на формування клімату, природи й види господарської діяльності людини на материку.
 • Усвідомите наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка.

§ 49. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка

 • 1. Які два материки разом створюють одну частину світу?

Поділ Євразії на дві частини світу. Євразія — найбільший материк Землі. Його площа — 53,4 млн км2. Це більше третини всього суходолу. Закономірно, що природа Євразії є найбільш різноманітною. Тут зосереджена найбільша частина населення планети. За особливостями природи та господарювання Євразію можна порівняти лише з Північною Америкою.

Як вам відомо, Євразія складається з двох частин світу — Європи й Азії. Природної межі у вигляді океанів, морів, проток між ними майже немає, їх кордони визначені нечітко. Найчастіше цю межу проводять від Північного Льодовитого океану вздовж східного схилу Уральських гір на південь, далі річкою Емба або Урал. Потім Кумо-Маницькою западиною вона проходить від Каспійського до Азовського морів.

Знайдіть всі ці географічні об’єкти на фізичній карті. Нанесіть їх на контурну карту та визначте кордон між цими двома частинами світу.

Географічне положення. Якщо не враховувати островів, то весь материк повністю знаходиться у Північній півкулі і простягається від близьких до Північного полюса островів майже до екватора. Жоден з інших материків не оточений звідусіль такою кількістю великих і малих островів, як Євразія. Її географічне положення і розміри визначають надзвичайну різноманітність природних умов.

Євразія — єдиний материк, який омивається водами всіх чотирьох океанів: на півночі — Північним Льодовитим, на півдні — Індійським, на заході — Атлантичним, на сході — Тихим. Береги Євразії дуже розчленовані затоками й морями. Загальна довжина берегової лінії материка — близько 100 тис. км. Євразія вражає своїми розмірами. Із заходу на схід материк простягається більше, ніж на 13, а з півночі на південь — на 10 тис. км.

Скільки часу необхідно, щоб перетнути Євразію пішки при швидкості руху 5 км/год?

Крайньою західною точкою Євразії є мис Рока на Піренейському півострові в Португалії. Крайня східна точка розташована на Чукотському півострові — це мис Дежньова. Крайня північна точка, мис Челюскін, знаходиться на півострові Таймир. На півдні материка, на півострові Малакка, розташований мис Піай.

Знайдіть крайні точки материка на фізичній карті. Нанесіть їх на контурну карту та визначте географічні координати.

В яких півкулях розташовано материк? Знайдіть та покажіть його на глобусі.

Дослідження та освоєння материка. Природно, що Європа досліджувалася вченими з найдавніших часів. В античні часи найбільший внесок у цю справу зробив грецький географ і мандрівник Страбон (63 р. до н.е. — 19 р. н.е.).

Він став автором першої загальної географії у 17 книгах (мал. 205).

Найменш досліджену в середні віки північну частину Європи вивчав у XVI ст. голландський мореплавець Віллем Баренц. Він відкрив групу островів (архіпелаг) Шпіцберґен, острови Ведмежий і Нова Земля.

Східне, південно-східне і південне узбережжя Азії на початку XV ст. дослідила китайська флотилія на чолі з Ченг Хо.

У дослідження природи Центральної Азії і Далекого Сходу великий внесок зробив М. М. Пржевальський, російський мандрівник, дослідник, почесний член Російського географічного товариства. Він пройшов понад 30 тисяч км територією Монголії, Китаю, Далекого Сходу Росії. Під час цих експедицій дізнались про дикого коня і верблюда. Рід Пржевальських походить з України.

Гори й пустелі Центральної Азії, Тібет і північний захід Китаю вивчав наприкінці XIX — на початку XX ст. шведський дослідник С. Гедін. Він описав знаменитий Шовковий шлях і витоки багатьох великих річок Євразії.

Північно-східне узбережжя материка в середині XVIII ст. успішно досліджував мореплавець, офіцер російського флоту В. Беринг, датчанин за походженням. Він наніс на карту узбережжя півострова Камчатка. Його ім’ям названі море, протока й острови.

Мал. 205. Страбон

Знайдіть на карті географічні об’єкти, які носять ім’я Вітуса Беринга.

Значний внесок у справу дослідження Євразії зробили арабські вчені й мандрівники. На початку XIV ст. Ібн Баттута за 30 років пройшов і проплив понад 75 тис. миль. Він побував у Туреччині, на Балканському півострові, півдні України, у Центральній Азії, Індії, Індонезії й Китаї (мал. 206).

У землеробське освоєння цілинних земель Євразії значний внесок наприкінці XIX — на початку та в середині XX ст. зробили українці. Цей процес почався ще у XVIII ст., коли українці почали заселяти необроблені землі Північного Кавказу, потім через Поволжя, Урал, Західний Сибір на Далекий Схід. І нині скрізь, де знаходяться в Євразії чорноземи, живуть і обробляють землю нащадки українців — представники однієї з найдавніших хліборобських націй світу.

Мал. 206. Ібн Баттута

Євразія складається з двох частин світу — Європи та Азії, межі між якими визначені нечітко.

Євразія — єдиний материк, який омивається водами всіх чотирьох океанів, має розчленовані затоками й морями береги.

Географічне положення та розміри материка визначають надзвичайну різноманітність його природи.

Материк досліджувався вченими, починаючи з античних часів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

 • 1. Які частини світу утворюють материк Євразія?
 • 2. За картою порівняйте широти, в яких знаходяться Північна Америка і Євразія?
 • 3. Позначте на контурній карті океани, найбільші моря, острови, затоки й протоки, що омивають береги Євразії.
 • 4. Чому так мало розчленовані північні береги Індійського океану?
 • 5. Підготуйте повідомлення про одного із дослідників Азії.