Географія. 7 клас. Масляк

§ 41. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

  • 1. Пригадате теорію дрейфу материків Вегенера.
  • 2. Який материк згідно цієї теорії є найближчим «родичем» Північної Америки?

Рельєф і тектонічні структури материка. Характерною рисою рельєфу Північної Америки є переважання рівнин, низовин і височин над гірськими системами. Гори займають приблизно третю частину материка. Гірські системи молодої мезозойської та кайнозойської складчастості, що простягаються у Північній Америці в напрямку меридіана, мають суттєве значення для формування клімату материка й особливостей погоди в різних його частинах у різні пори року.

Найвища точка Північної Америки г. Мак-Кінлі (мал. 165) (6 194 м) знаходиться на Алясці. Найбільша западина, Долина Смерті, лежить на 86 м нижче рівня моря і знаходиться в західній частині материка, в Кордильєрах.

Знайдіть на карті гірські та рівнинні території материка. Порівняйте їх з територіями Південної Америки. Зробіть відповідні висновки.

Мал. 165. г. Мак-Кінлі

Особливості рельєфу Північної Америки визначаються тектонічною будовою і геологічною історією материка. Він продовжує дрейфувати на захід, зминаючи свій західний край у гірські складки. Тому тут частими є землетруси й виверження вулканів. Уздовж всього західного узбережжя Північної Америки утворилися надзвичайно мальовничі гори — Кордильєри (мал. 166, 167).

Мал. 166. Кордильєри Мексики

Мал. 167. Кордильєри Аляски

Так само, як і в Євразії, окремі ділянки поверхні Північної Америки опускалися і заливалися морем, про що свідчать відкладення з мушель, зубів акул, коралів на нинішньому суходолі. Їх можна зустріти і високо в горах. Це доводить, що колись вони були дном моря. Пізніше рівна поверхня океанічного дна була припіднята і зім’ята у складки.

У формуванні низовин Північної Америки головна роль належить річкам. Особливо це стосується Міссісіпі з притоками. Розмиваючи поверхню, річка виносить в Мексиканську затоку і відкладає там величезну кількість гальки, піску й мулу — 360 млн т за рік. За мільйони років затока відступила на південь на сотні кілометрів. Її дельта щорічно просувається в Мексиканську затоку на 100 м.

Поміркуйте і знайдіть на карті місце, де знаходилася дельта Міссісіпі 5 000 років тому.

На відміну від материків південної півкулі на рельєф північної й середньої частин материка значний вплив мало материкове зледеніння. Льодовик то наступав, то відступав, руйнуючи або вирівнюючи поверхню.

На сході материка простягаються невисокі, зруйновані гори Аппалачі з найвищою вершиною г. Мітчелл (2037 м) (мал. 168). Своїми м’якими обрисами, густими лісами та висотою вони нагадують українські Карпати.

Між Кордильєрами й Аппалачами простягаються Центральні рівнини і вкрита річковими відкладеннями плоска Міссісіпська низовина.

Усе найбільш вражаюче в Північній Америці знаходиться в Кордильєрах: Долина Смерті з температурою повітря до +57 °С, Каньйон р. Колорадо (мал. 169). Ніби ножем річка розрізала горизонтальні шари гірських порід, які відкладалися мільйони років.

Великий Каньйон оголошено національним парком. Він простягається на 320 км і місцями досягає глибини 2,4 км і ширини 8-25 км.

Ще одне диво природи знаходиться в США. «Сад богів» — місцевість, що дістала свою назву за мальовничість. На значній площі тут розкидано природні монументи з червоного й білого пісковику. Тут є і дуже тонкі скелі, що дістали назву Соборних шпилів, і скелі, що хитаються (мал. 170).

У горах Північної Америки чимало діючих вулканів, гейзерів, гарячих джерел з цілющими властивостями.

Мал. 168. Аппалачі

Мал. 169. Каньйон Колорадо

Мал. 170. Сад богів узимку

Особливо багато вулканів у Мексиці. Найбільші з них мають давні індіанські назви: Попокатепетль («Гора, що димить») заввишки 5 452 м, а Істаксіуатль («Біла жінка») досягає 5 386 м. Недалеко від Мексиканської затоки підноситься вулкан Кофре де Шроте («Гора-скриня») і вулкан Орісаба («Гора зірки»), який є одиним із найвищих вулканів планети (5 700 м).

Корисні копалини. Північна Америка багата на корисні копалини. Їх розмаїття пов’язано зі складною геологічною будовою материка. В гірських районах і там, де близько до поверхні залягають магматичні й метаморфічні породи, переважають рудні корисні копалини. Америку не один раз вражала золота лихоманка. І зараз майже скрізь у Кордильєрах, від Аляски до Нікараґуа, є родовища золота.

У середній частині Кордильєр, на заході США, є поклади урану, молібденових, вольфрамових, ртутних, титанових та інших руд.

Багата на руди металів Канада. В південній, найбільш дослідженій, частині країни та на півострові Лабрадор знаходяться родовища залізної руди світового значення. Є золото, платина, мідь, нікель, свинець.

Багатими на залізні, марганцеві, титанові, цинкові, ванадієві та поліметалеві руди є і старі Аппалачі. Значні поклади алюмінієвої сировини знайдено на Великих Антильських островах.

Найбільшими в світі є запаси горючих корисних копалин — нафти та природного газу (мал. 171). Вони залягають смугою від узбережжя Північного Льодовитого океану через рівнинні ділянки центральної частини материка до Мексиканської затоки. Тут же є поклади природного газу, бурого й кам’яного вугілля.

Мал. 171. Видобуток нафти

Чимало родовищ у Північній Америці і нерудної сировини. Це сірка, фосфорити, кухонна й калійна солі, слюда, азбест, графіт тощо. На півострові Лабрадор знаходяться родовища рідкісного оздоблювального каменю — лабрадориту (мал. 172). Свою назву він одержав від назви самого півострова.

Мал. 172. Лабрадорит

У рельєфі Північної Америки виділяються високі молоді гори Кордильєри (з діючими вулканами та землетрусами) на заході, старі середньовисотні гори Аппалачі на сході та Центральні і Великі рівнини в центральній частині материка.

Вплив на формування рельєфу материка мають внутрішні (рухи літосферних плит) і зовнішні (вивітрювання) процеси.

Материк багатий на поклади паливних (нафта, газ, кам’яне вугілля тощо), рудних (марганцеві, залізні, поліметалеві, золото, платина тощо), нерудних (сірка, фосфорити, слюда, азбест, графіт тощо) корисних копалин.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть подібні й відмінні риси рельєфу Північної і Південної Америки.
  • 2. Знайдіть на карті найвищу точку Північної Америки та її найглибшу западину.
  • 3. Які особливості має рельєф Великого Каньйону?
  • 4. Які основні чинники визначають особливості рельєфу материка?
  • 5. Поясніть роль річок у формуванні рельєфу Північної Америки.
  • 6. За допомогою карти «Геологічна будова земної кори» знайдіть спільні та відмінні риси Північної Америки, Африки та Австралії.
  • 7. В яких районах Північної Америки і чому розташовані вулкани?
  • 8. В якій частині материка пролягає смуга покладів горючих корисних копалин?