Географія. 7 клас. Масляк

§ 32. Клімат і води суходолу

  • 1. Як впливає на клімат кут падіння сонячних променів?
  • 2. Назвіть спільні риси географічного положення Африки та Австралії.

Загальні риси клімату Австралії. Австралія — материк спекотного й сухого клімату зі значними добовими й річними коливаннями температури повітря. Особливо різкими є добові перепади температури взимку у внутрішніх районах материка. Температура повітря впродовж доби й року, режим зволоження (лише близько третини території материка отримує достатню чи надмірну кількість опадів) залежать від географічного положення, рельєфу, напряму вітрів, океанічних течій та віддаленості внутрішніх частин Австралії від узбережжя.

В Австралії немає високих гір. У південно-східній частині, де знаходяться Австралійські Альпи, в горах дещо холодніше, ніж біля їхнього підніжжя. Узимку тут випадає й лежить сніг. Східні схили Вододільного хребта затримують повітряні маси, що рухаються з Тихого океану. Тому тут випадає від 1000 до 2000 мм опадів за рік (мал. 110).

Мал. 110. Австралійські Альпи в снігу

За картою розрахуйте середню температуру на вершині гори Косцюшко для січня.

Як і в південній Африці, над більшою частиною Австралії пасати дмуть у напрямку з південного сходу на північний захід. Формуючись над океаном, вітри віддають вологу схилам Великого Вододільного хребта. У внутрішніх районах материка опадів дуже мало.

Область якого тиску панує в центрі материка? Як це впливає на формування клімату?

Уздовж північного й східного узбережжя Австралії панують теплі течії. Холодних течій, які б впливали на клімат материка, немає.

Мал. 111. Картосхема кліматичних поясів Австралії

Кліматичні пояси Австралії. Австралія розміщена в тих самих кліматичних поясах, що й Південна Африка. Африка в цих широтах звужується. Австралія ж має значно більшу протяжність зі сходу на захід. Тому тут, над великим масивом суходолу, формуються сухі й спекотні повітряні маси (мал. 111).

Північна частина Австралії (приблизно північніше 20° пд. ш.) розташована у субекваторіальному кліматичному поясі. Улітку тут панують вологі екваторіальні повітряні маси. Узимку сюди надходить сухе тропічне повітря.

Пригадайте, які місяці в Австралії зимові, а які — літні.

Між 20° і 30° пд. ш. простягається тропічний пояс. Увесь рік тут панує сухе тропічне повітря. Улітку t °C повітря у внутрішніх районах досягає +43 °С. Лише на східне узбережжя надходять вологі повітряні маси з Тихого океану. Випадінню дощів сприяє і тепла Східноавстралійська течія.

Субтропічний кліматичний пояс знаходиться на південь від 30° пд. ш. Улітку на більшій частині території панує тропічне повітря, взимку — помірне. У січні t °C повітря коливається від +20 до +25 °С. В липні тримається близько +10 — +15 °С. Існує значна різниця в кількості опадів і характері їхнього розподілу по сезонах. На південному заході сформувався сухий середземноморський клімат. На південному сході — вологий. Між ними знаходиться область континентального сухого субтропічного клімату.

Практично неможливо передбачити загальну кількість опадів за рік в центральній області Австралії. Наприклад, в районі річки Купер-Крік та її приток за рік може випасти 100 мм опадів. Потім 6-7 років дощів узагалі немає. Та ось приходить дощовий рік і природа віддає все, що недодала за багато років — 1000 мм.

Мал. 112. Кліматограми окремих територій Австралії

Ця щедрість обертається справжньою катастрофою. Вода затоплює все. Люди рятуються разом з домашніми тваринами на підвищеннях.

У помірному кліматичному поясі знаходиться острів Тасманія. Зима тут порівняно тепла, із сильними західними вітрами. Літо не спекотне. Опадів випадає близько 1000 мм на рік (мал. 112).

Охарактеризуйте кліматограми на малюнку 112 та визначте тип клімату, який вони ілюструють.

Водойми Австралії. Сухий клімат — основна причина того, що в Австралії мало річок. Лише на південному сході протікає повноводна річка Муррей.

Найвідоміша права притока Муррею — річка Дарлінґ, що за довжиною є більшою, ніж річка Муррей, в яку вона впадає. В маловодний і посушливий період року Дарлінґ може пересихати.

У більшій частині Австралії річки не мають стоку в океан. Вони або впадають у внутрішні озера, або ж губляться у пісках. Річки, що пересихають, в Австралії називають кріками. Найдовшою з річок, що пересихають, є Купер-Крік. Вона впадає в найбільше озеро Австралії — Ейр.

Серед рудих дюн і скельних виступів, у самому центрі Австралії, як марево, раптом виникають дерева. Ростуть вони завдяки річці Купер-Крік, витоки якої знаходяться на Великому Вододільному хребті. Вона живить водою ці дерева під час повеней (мал. 113).

Коли настає сухий сезон, Купер-Крік зникає. На поверхні залишається слід у вигляді мілких озерець. Лише величаві евкаліпти ніби позначають береги дивовижної річки.

Підпишіть в контурній карті основні водойми материка.

Мал. 113. Русло річки Купер-Крік з евкаліптами в сезон посухи

Підземні води. У першій половині XIX ст. австралійці були переконані, що в самому центрі материка знаходиться велике внутрішнє море. Його пошуки призвели до загибелі в пустелі багатьох дослідників. Врешті-решт з’ясувалося, що моря немає. Але величезна маса води, яка стікала мільйони років із західних схилів Великого Вододільного хребта, породила підземне море.

Геологи підтвердили, що в центрі Австралії знаходиться Великий Артезіанський басейн. Тут, у величезному прогині земної кори, на глибині 1200 метрів, залягають потужні водоносні шари. В районі озера Ейр підземні води виходять на поверхню у вигляді мінеральних джерел.

Австралія майже посередині перетинається південним тропіком і знаходиться в області підвищеного атмосферного тиску. Ці чинники у поєднанні з іншими зробили Австралію найсухішим материком Землі.

Австралія розташована у південних субекваторіальному, тропічному, субтропічному та помірному кліматичних поясах (острів Тасманія).

Через недостатню кількість опадів на материку немає великих повноводних річок та озер.

У прогині земної кори в центрі Австралії зосереджені потужні водоносні шари Великого Артезіанського басейну.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

  • 1. Охарактеризуйте головні особливості клімату Австралії.
  • 2. Які чинники визначають особливості клімату материка?
  • 3. Назвіть кліматичні пояси, в яких знаходиться Австралія.
  • 4. Назвіть та знайдіть на карті найбільші річки Австралії.
  • 5. Поясніть особливості зміни водності річки Купер-Крік.