Географія. 7 клас. Масляк

Тема 2. Південна Америка

Ми розпочинаємо вивчати дуже віддалений від України материк зі своєрідними природними умовами й ресурсами. Ви дізнаєтеся багато цікавого про цю землю. Не всі свої природні таємниці вона розкрила навіть сьогодні. Тут ще зберігаються незаймані куточки природи — знамениті «загублені світи» Конан Дойла.

У Південній Америці багато українців. Живуть вони, в основному, на півдні Бразилії і в Аргентині.

Тож, в добру путь на зустріч з невідомою Південною Америкою!

ВИВЧАЮЧИ ТЕМУ, ВИ:

 • Дізнаєтеся про особливості географічного положення та природні умови материка, закономірності поширення основних форм рельєфу, взаємозв’язки між геологічною будовою і корисними копалинами на прикладі материка Південна Америка.
 • Навчитеся характеризувати прояви широтної зональності на рівнинах материка та висотної поясності в Андах.
 • Ознайомитеся з особливостями корінного населення, історією формування сучасного етнічного складу населення Південної Америки та видами його господарської діяльності.
 • Оціните внесок дослідників материка у накопичення знань про його природу та населення.
 • Усвідомите наслідки втручання господарської діяльності та життя людини в природні комплекси материка та необхідність охорони природи для прийдешніх поколінь.

§ 22. Географічне положення. Дослідження материка

 • 1. Пригадайте, які материки перетинаються екватором.
 • 2. Які материки знаходяться в західній півкулі?

Географічне положення Південної Америки. Південна Америка, як і Африка, перетинається екватором. Більша частина Південної Америки знаходиться в Південній півкулі. Крім того, основна частина материка знаходяться у спекотному поясі між двома тропіками. Отже, за цими двома показниками ми зможемо порівнювати Південну Америку з Африкою.

У північній, і, особливо, у південній частинах, материк звужується. Найширший він приблизно на широті 5° пд. ш.

Які материки є найближчими «родичами» Південної Америки?

Береги Південної Америки порізані слабо, як і узбережжя Африки. Тут мало заток і островів. Найбільший з них — Вогняна Земля, відділений від материка вузькою Магеллановою протокою (мал. 63).

За площею (18 млн км2) Південна Америка поступається Євразії, Африці й Північній Америці. З останньою вона утворює одну частину світу — Америку — площею 42 млн км2.

Який географічний об’єкт розділяє Північну та Південну Америку? Які океани він з’єднує?

Південна Америка омивається водами двох океанів — Атлантичного й Тихого. Узбережжя Атлантичного океану є довшим за тихоокеанське. Північні береги материка омиває Карибське море. Широка протока Дрейка відокремлює Південну Америку від Антарктиди.

Відстань між крайньою північною і крайньою південною точками континенту перевищує 7000 км. Крайня східна точка материка віддалена від крайньої західної більш як на 4500 км.

Мал. 63. Архіпелаг Вогняна Земля

Знайдіть ці точки на фізичній карті материка. Визначте їх координати та запишіть результати своєї роботи в зошит.

Дослідження материка. Христофор Колумб, шукаючи шлях до Індії, у 1492 р. підійшов до північного узбережжя Південної Америки. У 1498 р., тобто через 6 років після свого першого плавання, він увійшов у гирло річки Оріноко. Так європейці відкрили для себе один із найвіддаленіших від Європи материків.

Після цього в пошуках золота та для завойовування нових земель до Південної Америки вирушили численні експедиції. У переважній більшості це були іспанці та португальці. Вогнем і мечем пройшлись європейці від східного до західного узбережжя материка. Підкоряючи індіанців, вони грабували й спалювали все на своєму шляху, руйнуючи унікальну культуру місцевих народів, знищуючи їх безцінну спадщину.

На західному узбережжі Південної Америки на той час існувала високорозвинена цивілізація інків (мал. 64). Вони створили імперію зі столицею Куско. На початку XVI ст. у цій державі були створені монументальна архітектура, мережа шляхів сполучення, зрошувальні канали тощо. Впродовж 1531-1533 рр. держава інків була знищена іспанцями.

Мал. 64. Руїни давньої цивілізації інків

Великий внесок у дослідження Південної Америки зробив Амеріго Веспуччі. Він побував на північному й східному узбережжі та детально описав природу і населення цієї частини материка. Головним було те, що Веспуччі, на відміну від Колумба і багатьох інших мандрівників, уже тоді зрозумів, що ці землі не є Індією. Це новий материк. Пізніше, на честь Веспуччі, досліджена ним земля була названа Америкою. З часом ця назва поширилася і на Північну Америку (мал. 65).

Мал. 65. Амеріго Веспуччі

Мал. 66. Перша зупинка А. Гумбольдта на острові Тенеріфе, вулкан Тейде

Александр фон Гумбольдт — видатний німецький вчений, географ, ботанік, мандрівник. Не без пригод та перешкод, разом із молодим ботаніком Бонпланом влітку 1799 року висадився на берег материка в межах сучасної Венесуели (мал. 66).

Саме під час цієї подорожі в Гумбольдта виникла ідея взаємозв’язків між кліматом та рослинним світом території, яку він поклав у основу ботанічної географії або, як ми зараз кажемо, географії рослин (мал. 67).

Мандрівники досліджували різномаїття тропічної природи, річку Оріноко, природу плоскогір’їв Бразилії та гірських районів материка, населення. На початку 1802 року вони досягли міста Кіто, близько року вивчали вулкани, зокрема Котопахі й Чімборасу (6310 м).

Пізніше, близько року, Гумбольдт вивчав географію Мексики, діяльність тутешніх вулканів, природу Кордильєр.

Результати майже п’ятирічної подорожі до Америки були для того часу просто грандіозними: геологічні, астрономічні, ботанічні, гідрологічні та інші дослідження, визначення напрямків та відкриття нових гірських хребтів, визначення координат географічних об’єктів, зоологічні та ботанічні колекції — 4 000 видів рослин, з них 1 800 нових для науки тощо.

Мал. 67. Александр фон Гумбольдт

Прокладіть маршрут подорожі Гумбольдта на карті.

Пройшов час, і весь материк перетворився на колоніальні володіння Іспанії й Португалії. В XIX ст. народи колоній почали боротьбу за визволення, яка закінчилася утворенням багатьох незалежних держав.

Південна Америка перетинається екватором. Більша частина її знаходиться в Південній півкулі. Основна частина материка лежить у спекотному поясі між двома тропіками.

Материк омивається водами Атлантичного й Тихого океанів та широкою протокою Дрейка відокремлюється від Антарктиди.

Через 6 років після першого плавання Христофор Колумб увійшов у гирло річки Оріноко і відкрив материк для європейців.

Амеріго Веспуччі, побувавши на материку, зрозумів, що це новий материк. Пізніше, на його честь, досліджена ним земля була названа Америкою.

Значні різнобічні дослідження на материку було зроблено німецьким дослідником Александром фон Гумбольдтом.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

 • 1. Поясніть, чому береги Південної Америки порізані слабо.
 • 2. Хто з європейців уперше опинився поблизу берегів материка?
 • 3. Коротко опишіть історію освоєння материка європейцями.
 • 4. У колоніальні володіння яких держав невдовзі після відкриття перетворився материк?
 • 5. Чиїм ім’ям і чому названа Південна Америка?