Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

§ 6. Населення Європи: демографічні процеси та проблеми. Структура населення регіону

1. Дайте визначення понять «демографічна політика», «статево-вікова структура населення», «урбанізація», «міська агломерація».

2. Назвіть основні види міграцій. Які з них відбуваються за власної волі людей, а які є вимушеними? Наведіть приклади.

1. Населення Європи: демографічні процеси й проблеми, природний та механічний рух. Демографічна політика. Чисельність населення Європи, уключаючи жителів європейської частини Росії та Туреччини, становить понад 739 млн осіб. Упродовж кількох минулих століть чисельність населення регіону дуже швидко зростала, і тому Європа стала осередком міграції населення до інших материків. Вихідці з Європи освоїли й заселили Північну та Південну Америку, Південну Африку, Австралію й Нову Зеландію.

Пригадайте, коли і як відбувалося освоєння Нового Світу вихідцями з Європи — Старого Світу.

Нині ситуація змінилася. Найкращі показники з природного приросту населення в Європі в незначної кількості країн — Ірландії, Ісландії, Албанії, Кіпру та Люксембургу, де природний приріст — +4 та більше осіб на тисячу мешканців. У багатьох країнах Європи він незначний (Швейцарія, Словаччина, Нідерланди — менше 1), нульовий (Німеччина, Швеція), а то й від’ємний (Болгарія, Латвія, Сербія, Литва — -4,5 і нижчий). На терени Європи посилюється міграція з африканських та ісламських країн. Тут налічується вже понад 20 млн іноземних робітників і частина осіб, що мігрували з усього світу, яких не можна точно порахувати. У більшості країн Західної Європи, де спостерігається незначний природний приріст населення, здійснюється політика стимуляції народжуваності за допомогою виплат родинам, які мають дітей.

Крім зовнішньої міграції, у країнах Європи спостерігається посилення внутрішніх міграційних потоків. З країн, які нещодавно ввійшли до складу ЄС і НАТО й ще не досягли високого рівня розвитку та зарплат, молодь намагається переселитися до високорозвинених західноєвропейських країн спочатку на навчання чи заробітки, а потім і на постійне місце проживання. Українці їдуть навчатися та працювати в Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину, а мешканці цих країн прямують до Німеччини, Великої Британії, Люксембургу. Значний внутрішній міграційний потік спрямовано з Португалії та Іспанії до країн Бенілюксу.

2. Структура населення регіону: статево-вікова, етнічна, мовна, релігійна. Для Європи, як і для світу загалом, у статевій структурі населення характерна чисельна перевага жінок (від 52 до 54 %, особливо у віці понад 50 років), що пов’язано з більшою тривалістю їхнього життя та відносно вищою смертністю чоловіків.

У цілому для населення Європи характерний процес старіння. Процентне співвідношення дітей у більшості європейських країн зменшується й не перевищує 20-25 %, а частка людей похилого віку постійно зростає. Це пов’язано з високим загальним рівнем життя населення розвинутих країн Європи, високим рівнем розвитку медицини й медичного обслуговування та сприятливою екологічною ситуацією в більшості країн. За даними Всесвітньої організації здоров’я (ВОЗ) на 2016 р., у десятці країн — світових лідерів за тривалістю життя — п’ять країн Європи: Швейцарія, Монако, Сан-Марино, Ісландія, Андорра. І це при тому, що тільки Швейцарія є в списку країн-світових лідерів за витратами на охорону здоров’я.

Висока тривалість життя в цих країнах визначається як високим його рівнем, так і сприятливою екологічною ситуацією.

Проаналізуйте дані таблиці 4 та зробіть висновки.

Таблиця 4

Країни-світові лідери за витратами на медицину на душу населення (2017)

Місце в рейтингу

Країна

Витрати в дол. США

1

США

9451

2

Люксембург

7765

3

Швейцарія

6935

4

Норвегія

6567

5

Нідерланди

5343

Більшість європейських народів належать до індоєвропейської мовної сім’ї. Виняток становлять угорці, фіни, саамі, естонці, баски, турки та мальтійці. На півночі й у центрі Європи живуть народи германської мовної групи (німці, шведи, данці, ісландці, голландці, норвежці). У центрі, на півдні й південному сході мешкають представники мов, які ведуть свій родовід від латини (французи, іспанці, португальці, італійці, румуни, молдовани). У центрі цієї частини світу, а також на півдні та сході живуть слов’яномовні народи (поляки, чехи, словаки, українці, словенці, серби, хорвати, македонці, болгари, росіяни й білоруси). Складна багатовікова історія Європи призвела до того, що слов’яномовні болгари мають тюркське походження, росіяни — угро-фінське, а білоруси — балтійське. Треба зазначити, що в Європі є країни, у яких на державному рівні визнано дві та більше мов, наприклад: у Молдові — молдавська та румунська; у Нідерландах — нідерландська та західнофризька; у Люксембурзі — люксембурзька, французька та німецька; у Бельгії — нідерландська, французька та німецька; у Швейцарії — німецька, французька, італійська та ретороманська.

Зважаючи на особливості етнічного складу населення в Європі, можна виокремити два типи держав: 1) однонаціональні (Білорусь, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Норвегія, Португалія); 2) з домінуванням однієї нації зі значною кількістю національних меншин (Велика Британія, Франція, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Україна, Бельгія, Нідерланди, Боснія і Герцеговина, Швейцарія).

Пригадайте найпоширеніші у світі релігії. Що ви знаєте про кожну з них?

Мал. 9. Культові споруди в Європі: а) римо-католицька базиліка Секре-Кер у м. Брюсселі (Бельгія); б) протестантська церква Спасителя в м. Бад-Хомбурзі (Німеччина); в) Трірський собор Святого Петра (Німеччина)

Сучасний релігійний склад населення Європи дуже строкатий, але абсолютно переважає християнство. Останнім часом зростає чисельність осіб мусульманського віросповідання, а взагалі немає релігії, яку б нині не сповідували в Європі, за винятком місцевих африканських чи американських сповідувань: фетишизм (шанування певних матеріальних предметів); анімізм (віра в душі тварин і предметів); магія (чаклунство) або культ сил природи та стихій.

Поясніть причину поширення світових і національних релігій у Європі.

Мусульманство переважає в Албанії (понад 70 %), у європейській частині Туреччини, на півночі Європи — християнство протестантського напряму, на півдні й у центрі — католицизм, на сході — православ’я (мал. 9).

Значна частина населення країн Європи характеризується формальним сповідуванням тієї чи іншої релігії та поширенням атеїзму через високий рівень освіти, розвиток науки й медицини. Люди в цих країнах соціально захищені, матеріально забезпечені й покладаються на підтримку держави та власну освіченість. Наприклад, у Франції понад 10 % населення вважає себе атеїстами, у Нідерландах таких майже 24 %, а в окремих великих містах Великої Британії богослужіння відвідує лише 10-15 % населення.

Більшість країн Європи нині має нульовий та від'ємний природний приріст населення. Посилюється міграція населення з африканських та ісламських країн. Внутрішня міграція в регіоні спрямована до високорозвинених країн: Німеччини, Великої Британії, країн Бенілюксу.

Для статевої структури населення Європи характерні: чисельна перевага жінок, особливо у віці понад 50 років, процес старіння та збільшення частки людей літнього віку, збільшення тривалості життя.

Більшість європейських народів належать до індоєвропейської мовної сім’ї. У регіоні є країни, у яких на державному рівні визнано дві та більше мов.

За етнічним складом населення країн Європи можна визначити два типи держав: однонаціональні та з домінуванням однієї нації із значною кількістю національних меншин.

Релігійний склад населення Європи дуже строкатий з абсолютною перевагою християнства. Значна частина населення країн Європи характеризується формальним сповідуванням тієї чи іншої релігії.

Нація — велика кількість людей, які проживають в організованому суспільстві, зазвичай населяють певну частину землі, розмовляють однією мовою, мають спільні звичаї, історичну спадковість і відрізняються від інших подібних груп расовою належністю, але не обов’язково об’єднані одним суверенітетом та урядом.

Nation — a large number of people who live in the form of an organized jural society, usually inhabiting a distinct portion of the earth, speaking the same language, using the same customs, possessing historic continuity and distinguished from other like groups by their racial origin and characteristics, and generally, but not necessarily, living under the same government and sovereignty.

1. Назвіть особливості демографічних процесів, які характерні для населення регіону.

2. Оцініть перспективи країн Європи щодо забезпеченості трудовими ресурсами на найближчі 10-15 років.

3. Поясніть зв’язок між рівнем економічного розвитку та тривалістю життя населення на прикладі країн регіону.

4. Використовуючи додаткові географічні джерела, охарактеризуйте релігійний склад населення країн Європи.

5. Чи треба, на вашу думку, сучасній людині знати, окрім рідної, ще й іноземні мови? Підтвердьте свою думку конкретними прикладами.