Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

§ 5. Природні умови та ресурси Європи. Господарська оцінка ресурсів регіону

1. Дайте визначення понять «природні умови», «природні ресурси», «ресурсозабезпеченість».

2. Яке місце серед країн регіону посідає Україна?

3. Визначте ступінь забезпечення регіону природними ресурсами та комфортністю природних умов.

1. Природні умови та ресурси Європи. Природні умови — це особливості природного довкілля, у якому живе людина, а природні ресурси — це ті багатства природи, які людина використовує для власних потреб. Природні умови й природні ресурси значно впливають на суспільство та його соціально-економічний розвиток. У Європі вони досить різноманітні та в основному сприятливі для життя й господарської діяльності людини. У цілому цей регіон світу знаходиться під зволожуючим і пом’якшуючим впливом Атлантичного океану. На заході регіону — помірно морський клімат, з нежарким літом і теплою зимою. На сході панує помірно континентальний клімат. На північних островах — субарктичний та арктичний. Південна частина Європи знаходиться в зоні субтропічного середземноморського клімату. Середні температури найхолоднішого місяця року (січня)— -5...+13 °С, теплого місяця року (липня) — +16...+24 °С. Кількість атмосферних опадів у цілому зменшується із заходу на схід, їхній максимум припадає на літні місяці. Приатлантичні навітряні схили гір отримують 1000-2000 мм опадів, інші території — 500-600 мм.

Використовуючи знання з попередніх курсів географії, складіть коротку характеристику кліматичних умов та агрокліматичних ресурсів одного з регіонів Європи.

Річковий стік залежить від кількості опадів і зменшується із заходу на схід та з півночі на південь. Річки Європи з найбільшою водністю — Волга, Дунай, Дніпро, Дністер, Рейн, Ельба, Вісла, Луара, Тахо, Німан, Сена, Рона, Темза. На заході вони не замерзають, їхнє живлення переважно дощове та снігове, у високогірних районах Альп до нього «приєднується» льодовикове живлення. Деякі країни постійно ведуть гідротехнічне будівництво та «боротьбу з морем». Так, у Нідерландах побудовано понад 2400 км дамб і 5440 км каналів. Озер багато у Фінляндії та Швейцарії: Женевське, Цюрихське, Боденське та ін. В Альпах і горах Британських островів є невеликі озера в карових заглибленнях. Озера Ірландії багаті на торфовища.

Мал. 7. Природні умови та пейзажі Європи: а) лавандові поля в Болгарії; б) оливовий гай у Греції

У рельєфі Європи широко представлені низовини, горбисті рівнини (найбільша рівнина континенту — Східноєвропейська) (мал. 7), старі гори герцинської (Центральний французький масив, Судети), каледонської (Скандинавські, Гайлендс), молоді гори альпійської складчастості: Альпи (Монблан, 4810 м), Піренеї (пік Ането, 3404 м), Карпати (Герлаховськи-Штіт, 2654 м), які утворюють головний вододіл на материку. У цілому, за винятком Альп і Піренеїв, рельєф не створює значних перешкод для розвитку транспорту. А невисокі гори, порізані долинами (Вогези, Шварцвальд, Рейнські, Сланцеві, Балканські, Апеннінські), густо заселені й освоєні людиною, у них прокладено транспортні тунелі, через перевали проведено залізниці й автомобільні дороги. Рівнинні території розташовані переважно в прибережних районах — Північнонімецька, Північнопольська низовини та ін. Майже 40 % площі Нідерландів, так звані польдери, — низинні землі, для яких характерна висока родючість, — знаходяться нижче від рівня моря.

В Ісландії та Італії є діючі вулкани. На півдні Європи нерідко відбуваються руйнівні землетруси, через які гинуть люди, зазнає значної шкоди господарство. Періодично Європа потерпає від кліматичних природних катаклізмів. На заході майже щорічно фіксуються великі повені, пов’язані з перенесенням потужних вологих мас повітря з Атлантики. Улітку сильні зливи супроводжуються градом і завдають значних збитків сільському господарству й населенню. Найкращі природні умови для ведення сільського господарства й узагалі господарської діяльності людини має переважна більшість країн регіону.

Дайте господарську оцінку природних умов Європи.

Природні ресурси Європи досить значні й різноманітні, однак розміщені територією нерівномірно. Надра регіону в минулому мали високий потенціал мінеральної сировини, яка майже вичерпана через їхнє тривале промислове використання. У Північному морі є значні запаси нафти й природного газу, які видобувають прибережні країни Норвегія та Данія. Велика Британія — єдина з чотирьох провідних індустріальних країн у Європі, що найкраще забезпечена власними енергоресурсами.

У регіоні значні запаси кам’яного вугілля є в Німеччині (Рурський і Саарський басейни), Центральному масиві Франції, Бельгії (район Льєжа на кордоні з Лілльським басейном Франції), на півночі Іспанії, на півночі Англії та Шотландії (Велика Британія), у Польщі (Верхньосілезький басейн). Буре вугілля мають Німеччина (Кельнський басейн і Саксонія), Іспанія, Чехія, Болгарія та Угорщина.

Значні поклади залізної руди є у Франції, Іспанії; поліметалічні руди — у Німеччині та Ірландії; олово — у Великій Британії (півострів Корнуолл); боксити — у Франції (на узбережжі Середземномор’я); уран — у Франції (Центральний масив, де знаходяться найбільші в Європі запаси). Рудні багатства має Швеція, більша частина території якої є виходом на поверхню кристалічного фундаменту давньої докембрійської платформи. Серед нерудної сировини значні запаси кам’яної солі є в Німеччині та Франції, великі запаси магнезиту й графіту — в Австрії.

Мал. 8. а) діаграма обсягів видобутку вуглеводневої сировини в Північному морі: б) картосхема розподілу акваторії та джерел вуглеводневої сировини між прибережними країнами

Зробіть висновки щодо розміщення та обсягів видобутку вуглеводнів у басейні Північного моря, використовуючи мал. 8.

Майже всі країни, особливо Франція та країни Південної Європи, мають великі рекреаційні ресурси. Ліси покривають приблизно 22 % території Європи. Значні площі лісів є в Австрії (лісистість — 47 %), Німеччині (31 %), Швейцарії (31 %), Франції (28 %). У більшості країн переважають штучні ліси, багато окультурених насаджень дерев, які виконують природоохоронні, санітарно-гігієнічні та рекреаційні функції. Скандинавські країни мають найбільші запаси лісових ресурсів.

Франція та Велика Британія активно використовують енергію припливів. На гідроенергоресурси багаті альпійські райони Швейцарії, Австрія, Франція, Німеччина, гірські райони Шотландії, Припіренейські райони на півдні Франції, Норвегія. На Францію, Австрію та Швейцарію припадає понад 2/5 гідроресурсів країн регіону. Окрім того, річки активно використовують як транспортні артерії для перевезення вантажів — від сировини (вугілля, руди, металобрухт, ліс тощо) до готової продукції (автомобілі, продукти харчової промисловості тощо).

Агрокліматичні й земельні ресурси регіону сприятливі для розвитку сільського господарства, виняток — країни Північної Європи, де є умови для розвитку пасовищного тваринництва.

2. Європа — регіон давнього господарського освоєння. Корисні копалини тут видобувають уже декілька тисяч років. Через це багато видів мінеральних ресурсів в окремих європейських країнах або майже вичерпані, або дуже виснажені. Тому дедалі більшого поширення набуває в регіоні використання комплексної переробки мінеральної сировини, ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій, повторне використання ресурсів.

Вичерпано й запас земельних ресурсів для подальшого розвитку сільського господарства, адже їхнє освоєння розпочалося ще задовго до часів Римської імперії. У країнах Південної Європи, особливо Франції та Італії, є виноградарські райони, де вирощування цієї сільськогосподарської культури триває протягом двох тисячоліть. В окремих країнах Європи земельні ресурси зменшуються ще й через те, що продуктивні землі використовують для промислового та транспортного будівництва, гірничо-промислових розробок, поглинаються населеними пунктами. Тому для Європи боротьба за збереження земельного фонду — одне з найважливіших завдань. Особливого значення в цій частині світу набуває рекультивація земель, відновлення ґрунтового покриву після закінчення гірничих і будівельних робіт.

Ознайомтеся з інформацією про основні характеристики земельного фонду України на сайті інвестиційно-консалтингової групи «Проконсул»: proconsul.com.ua.

3. Проблеми ресурсозабезпеченості та раціонального використання природних багатств. Актуальною для багатьох країн, особливо на півдні Європи, є проблема забезпечення водними ресурсами. Майже четверта частина жителів Європи відчуває їхню постійну нестачу. Це викликано зростанням витрат води в результаті використання населенням і господарством. Хоча Європа й зберігає світову першість у раціональному використанні водних ресурсів, до повного вирішення проблеми ще далеко.

Більшість країн регіону має широкий вихід до Світового океану. У зв’язку з цим зростає значення активного використання його ресурсів. Прилеглі до океану країни не тільки видобувають з його дна нафту й газ, а й використовують енергію припливів, виловлюють рибу й інші морепродукти. У подальшому планують масове використання енергії хвиль і перепаду температур поверхневих і глибинних вод, морських течій, прибою тощо. Потенційним джерелом енергії є ізотоп водню — дейтерій. Крім того, у морській воді розчинено понад 60 хімічних елементів.

У системі міжнародного поділу праці розвинуті європейські держави є основними споживачами мінеральних ресурсів. Наприклад, якщо США імпортують 15-20 % (за вартістю) необхідної їм мінеральної сировини, то для країн Західної Європи цей показник становить 70-80 %.

Природні умови (кліматі рельєф) і природні ресурси (біологічні, водні, лісові, мінеральні, енергетичні, ґрунтові й агрокліматичні) країн Європи досить різноманітні, в основному сприятливі для життя та господарської діяльності людини.

Серед несприятливих умов: діючі вулкани Ісландії та Італії, руйнівні землетруси, кліматичні природні катаклізми, пов’язані з перенесенням потужних вологих мас повітря з Атлантики.

Рекультивація земель — це комплекс інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, біологічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на відновлення продуктивності пошкоджених промисловістю територій та повернення їх до стану, придатного для промислового використання.

Land reclamation is a complex of engineering, mining, reclamation, biological, sanitary and hygienic and other measures aimed at restoring the productivity of areas affected by industry and returning them to a state suitable for various types after industrial use.

Надра регіону в минулому мали високий потенціал мінеральної сировини, яка нині майже вичерпана, тому дедалі більшого поширення набуває використання її комплексної переробки та ресурсозбереження технологій. Єдина з чотирьох провідних індустріальних країн у Європі, яка найкраще забезпечена власними енергоресурсами, — це Велика Британія.

1. Охарактеризуйте вплив негативних природних явищ і процесів, що відбуваються в регіоні, на подальший розвиток господарства країн Європи.

2. Поясніть причини заощадливості країн Європи щодо використання наявних і пошуку нових джерел ресурсів.

3. Які саме умови та ресурси сприяли розвитку в регіоні потужного сільськогосподарського виробництва?

4. Оцініть подальші можливості використання в регіоні власних надр і водних ресурсів.

5. За допомогою карт географічного атласу назвіть країни регіону, які мають найбільш потужний природоресурсний потенціал.