Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Практична робота № 6

Тема

Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Мета: охарактеризувати та порівняти машинобудування США, Канади та Бразилії.

Завдання

1. Знайдіть додаткову інформацію про галузі машинобудування, що отримали розвиток у перелічених країнах.

2. Порівняйте спектр та обсяги промислового виробництва продукції машинобудування.

3. Зробіть відповідні висновки.

Орієнтовні теми для досліджень

1. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва в США.

2. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою та США.

3. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США.

Інформація для проведення дослідження з обраних тем:

www.ucc.ca/ — Конгрес українців Канади;

ukraineappeal.ucc.ca/ — звернення українців Канади;

bwt.cbp.gov/index.html — СВР Border Wait Times (онлайн-інформація про можливості перетину кордонів між Мексикою, США та Канадою);

Запитання, завдання та вправи для визначення рівня результативності навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Наведіть приклади країн Америки, що належать до різних форм державного правління та устрою, різних типів за рівнем економічного розвитку.

2. Проаналізуйте особливості утворення й географічного розміщення найбільших мегаполісів регіону.

3. Назвіть природні явища й об’єкти, які заважають розвитку транспорту окремих регіонів Америки.

4. Поясніть розміщення основних сільськогосподарських районів регіону. Назвіть види експортної сільськогосподарської продукції.

5. За допомогою додаткових джерел інформації складіть туристичний маршрут однією з країн регіону (на вибір).

6. Назвіть найбільш економічно відсталі країни регіону та визначте причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Америки.

7. Поясніть роль і місце США в соціально-економічному розвитку регіону.

8. Назвіть найбільші ТНК регіону. Як вони впливають на розвиток економіки, на прикладі конкретних країн?

9. Наведіть приклади промислових виробництв і послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію країн Америки.

10. Спроектуйте вплив сучасних демографічних процесів на працересурсний потенціал США, Канади або Бразилії (на вибір).

11. Складіть комплексну економіко-географічну характеристику однієї з країн регіону.

12. Охарактеризуйте та порівняйте структуру експорту й імпорту товарів і послуг США, Канади чи Бразилії з однією з країн світу.

13. Поясніть доцільність використання досвіду США та Канади, потенціалу української діаспори в цих країнах у реформуванні економіки в Україні.

14. Укажіть позитивні та негативні економічні й екологічні наслідки глобалізації в Бразилії.