Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

§ 30. Природні умови та ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення

1. З курсу фізичної географії материків та океанів пригадайте, чим відрізняється географічне положення Північної та Південної Америки.

2. Як ці відмінності впливають на формування природи двох Америк і розміщення населення на їхніх територіях?

1. Природні умови регіону найрізноманітніші у світі (див. мал. 60). Це пов’язано як з геологічною історією Америки, яка утворилася на основі поєднання доволі різних за походженням материків, так і з особливостями їхнього географічного положення. Фактично в Америці є всі кліматичні пояси й природні зони світу. Кордильєри разом з Андами утворюють найдовшу гірську систему планети й продовжуються в Антарктиді. У Північній Америці розташовані одні з найбільших у світі масиви хвойних лісів, а найбільші площі лісів екваторіального та субекваторіального поясів — у Південній Америці. Тут знаходиться найповноводніша річка світу Амазонка й найбільша за площею система прісних озер льодовикового походження. У Центральній та Північній Америці спостерігають найпотужніші у світі торнадо, що приносять у регіон значні як людські втрати, так і матеріальні збитки. Вулкани Америки належать до найвищих у світі. Узимку температура повітря знижується до - 66 °С у Гренландії, а влітку в Долині Смерті зафіксовано одну з найвищих температур повітря — до + 56,7 °С.

Отже, Америка щодо природного розміщення є частиною світу разючих контрастів, але тут багато місцевостей, де є надзвичайно сприятливі території для життя та господарської діяльності людей.

За картами географічного атласу визначте території Америки, найбільш сприятливі для господарської діяльності людини.

2. Природні ресурси регіону багаті й різноманітні: значні водні, лісові ресурси, великі родовища корисних копалин. У Північній (Міссісіпська низовина) і Південній Америці (Ла-Платська низовина) є великі регіони з родючими ґрунтами.

Мал. 60. а) гризлі на Алясці; б) пасовищне скотарство в Аргентині (лами); в) збір бавовнику в штаті Техас (США)

Річки Америки — Колумбія, Колорадо, Амазонка, Оріноко, Парана та їхні притоки є зручними водними магістралями, характеризуються значними водними ресурсами, мають величезний гідроенергетичний потенціал. Чималі водні та біологічні багатства, окрім річок, мають і численні озера, особливо в Північній Америці.

У регіоні значні масиви лісів із різноманітними цінними породами дерев. Прибережні океани багаті на рибу й морепродукти. Цінні породи риб водяться в річках північно-західної частини Північної Америки.

Багатими є й надра Америки. Фактично за запасами всіх основних корисних копалин ця частина світу посідає провідні місця у світі. Північна Америка багата як на металічні корисні копалини, так і на енергоносії (нафта, газ, вугілля тощо). Південна Америка особливо багата на руди металів, а останнім часом тут виявили й значні запаси нафти — майже половина світових запасів, понад третина руд кольорових металів, стільки ж залізної руди. Особливо характеризується ця частина світу запасами міді, урану, вольфраму, літію, хрому, ніобію та берилію. Є чималі ресурси нерудної сировини, наприклад сірки, азбесту, графіту, фосфатів тощо.

Останнім часом науково-технічний прогрес дав можливість задіяти нові види ресурсів, недоступні раніше. До них належать сланцеві нафта й газ, енергія вітру та Сонця, на яку також багатий цей регіон.

Є й різноманітні рекреаційно-туристичні ресурси в регіоні. Скелясті гори Північної Америки, великий басейн Колорадо, національні природні парки США та Канади, піраміди культури ацтеків, інків і майя, бразильська сельва й карнавали, мальовничі водоспади, багато інших природних і рукотворних див привертають увагу туристів з усього світу. Привабливим для цілорічного відпочинку є клімат островів Вест-Індії (Центральної Америки).

Проаналізуйте дані таблиці 19 і зробіть висновки. З’ясуйте, чому показники збільшення кількості туристів до Чилі, Уругваю та Колумбії найвищі.

Таблиця 19

Динаміка кількості туристів, які відвідали країни Південної Америки, порівняно з попередніми роками

Рейтинг

Країна

2016

2015

Динаміка 2015/2016

2010

1

Бразилія

6 578 000

6 306 000

+4,3%

5 161 000

2

Чилі

5 641 000

4 478 000

+26%

2 801 000

3

Аргентина

5 559 000

5 736 000

-3%

5 325 000

4

Перу

3 744 460

3 456 000

+8,4%

2 299 000

5

Колумбія

3 317 000

2 978 000

+11,4%

1 405 000

6

Уругвай

3 010 000

2 600 000

+ 15,7%

2 353 000

7

Еквадор

1 419 000

1 543 000

-8%

1 047 000

8

Парагвай

1 308 000

1 214 000

+7,7%

465 000

9

Болівія

959 000

822 000

+8,7%

679 000

10

Венесуела

789 000

526 000

3. Населення Америки. Загальна чисельність населення Америки перевищила 1 млрд осіб (Північна Америка — понад 365 млн осіб, Центральна — понад 179 млн, Південна — понад 430 млн осіб на середину 2018 р.). За чисельністю населення: 3 місце посідає США - 328,8 млн осіб, 5 місце — Бразилія — 212,85 млн і 10 місце — Мексика — 131,7 млн осіб. У цілому в Латинській Америці спостерігається один із найвищих у світі природний приріст населення.

Поясніть причини, за яких сучасний уряд США намагається обмежити імміграцію, особливо арабського населення.

Країни регіону проводять різну демографічну політику. Так, Канада заохочує імміграцію з усього світу, але отримати громадянство цієї країни складно. Мексика, з високим рівнем народжуваності, проводить політику обмеження збільшення кількості населення. Бразилія, маючи високу народжуваність, намагається зберегти її темпи, адже країні потрібні трудові ресурси для освоєння великих внутрішніх територій. У США новий уряд усіляко намагається обмежити імміграцію.

Проаналізуйте дані таблиці 20. Порівняйте показники, що характеризують Америку, з показниками інших регіонів, і зробіть висновки.

Таблиця 20

Середні статистичні показники населення окремих регіонів світу

Регіон

Чисельність населення на 2017 р.

Щорічні зміни

Щільність осіб/км2

Мігранти (нетто)

Ставка фертильності

Середній вік

Рівень урбанізації

Світова частка населення

Азія

4 504 428 373

0,94%

145

-1 096 905

2,2

30

49%

59,7%

Африка

1 256 268 025

2,55%

42

-655 581

4,7

19

4,02%

16,6%

Європа

742 073 853

0,08%

34

810 747

1,6

42

74,2%

9,8 %

Латинська Америка й Карибський басейн

645 593 253

1,02%

32

-368 531

2,1

29

80%

8,6 %

Північна Америка

361 207 811

0,73%

19

1 128 272

1,9

38

83,3%

4,8%

Океанія

40 690 786

1,43%

5

181 999

2,4

33

70,4%

0,5%

У цілому в Америці жінок більше, ніж чоловіків. Істотно відрізняється статева структура населення регіону в міській та сільській місцевостях. У США та Канаді в селах більше чоловіків, оскільки в умовах високомеханізованого сільського господарства там є для них робота. Протилежна ситуація в інших країнах Америки, де в сільському господарстві задіяні переважно жінки, а чоловіки їдуть на заробітки до великих міст.

Суттєво відрізняється в субрегіонах і віковий склад населення. Якщо в США та Канаді діти до 14 років становлять лише 21 % населення, то в решті країн Америки їх майже 45 %. У той же час особи віком понад 65 років становлять 3 (США) і 12 (Канада) %.

Етнічний склад населення Америки надзвичайно різноманітний. Він визначається як історією заселення цієї частини світу, так і сучасними міграційними процесами. Тут представлені всі народи й раси світу. Характерною особливістю Америки, особливо Центральної та Південної, як ви вже знаєте, є велика кількість метисів, мулатів і самбо. Фактично метисами є все населення Мексики, мулатів дуже багато в Бразилії.

Фертильність — здатність статевозрілого організму відтворювати життєздатне потомство.

Fertility is the ability of the sexually mature organism to produce a viable offspring.

Назвіть мови, які поширені в Америці. Поясніть, як вони потрапили на цю територію.

У релігійному плані майже вся Америка — переважно християнська. Однак з іммігрантами в регіон потрапляють й інші релігії, точну кількість яких важко вказати.

4. Урбанізаційні процеси. Система розселення. У цілому населення Америки розміщене вкрай нерівномірно через природні, історичні й економічні причини. Природні умови багатьох незаселених районів є надзвичайно екстремальними, наприклад північ Канади, Аляска, ліси Амазонки, високогір’я Кордильєр та Анд, пустельні регіони Атаками. Густозаселеними є узбережжя морів у помірній та субтропічній зонах. Значна густота населення спостерігається в промислових районах Північної Америки.

У регіоні знаходяться одні з найбільших міських агломерацій світу — Сан-Паулу, Мехіко, Ліма, Нью-Йорк, Богота, де чисельність населення вже перевищила 10 млн осіб і процес урбанізації продовжується. Найбільші з мегаполісів світу — Босваш (Бостон-Вашингтон, Приатлантичний), де проживає понад 52 млн осіб; Сан-Сан (Сан-Дієго-Сан-Франциско, Притихоокеанський) — 24 млн осіб; Чи-Пітс (Чикаго — Пітсбург, Приозерний) — 55 млн осіб — знаходяться в Північній Америці. Швидкі темпи урбанізації в Латинській Америці не встигають за темпами розвитку економіки, житловим будівництвом і розвитком соціальної сфери. Це породжує так звану нетряну (несправжню, хибну, помилкову) урбанізацію. Найвідомішими у світі є фавели (міські нетрі) Бразилії — Сан-Паулу (32 млн осіб), Ріо-де-Жанейро (17 млн), у Колумбії — Богота (17 млн осіб) (мал. 61).

Мал. 61. Картосхеми густоти населення Америки (осіб/км2): а) Північної; б) Південної

За допомогою Інтернет-ресурсів проаналізуйте, як змінилися статистичні дані щодо чисельності населення світу й Америки за останні місяці: www.worldometers.info/world-population/#region.

Америка — частина світу, де є всі кліматичні пояси й природні зони світу із значними територіями, сприятливими для життя та господарської діяльності людей.

Материк із найбільшими масивами хвойних та екваторіальних лісів багатий на родючі землі, водні та мінеральні ресурси. Науково-технічний прогрес дає змогу задіяти нові види ресурсів: сланцеві нафту та газ, енергію вітру й сонячну енергію. Прибережні зони океанів, річки й озера багаті на рибу та морепродукти. Багаті й різноманітні рекреаційно-туристичні ресурси Центральної та більшої території Південної Америки привабливі для цілорічного відпочинку. Чисельність населення Америки перевищила 1 млрд осіб. У Латинській Америці спостерігається один з найвищих у світі природний приріст населення. Країни регіону проводять різну демографічну політику.

Різноманітний етнічний склад населення представлений усіма народами й расами світу, визначається історією заселення Америки та сучасними міграційними процесами. У релігійному плані майже вся Америка — переважно християнська.

Значна густота населення спостерігається в промислових районах Північної Америки, на узбережжях морів у помірній і субтропічній зонах. У регіоні знаходяться одні з найбільших міських агломерацій та мегаполісів світу. У Латинській Америці поширена нетряна (хибна) урбанізація.

1. Проаналізуйте картосхему густоти населення Америки (мал. 61) і зробіть висновки. Знайдіть території, де розташовані найбільші мегаполіси Америки.

2. Заданими карти «Релігії світу» географічного атласу назвіть найбільш поширені вірування регіону. Проаналізуйте історію їхнього поширення в Америці.

3. Знайдіть на карті найбільші мегаполіси регіону та назвіть міста, що входять до їхнього складу.

4. Охарактеризуйте особливості формування населення Північної та Південної Америки.

5. Назвіть країни регіону, які мають найбільшу чисельність населення.

6. Охарактеризуйте вікову структуру, національний та релігійний склад однієї з країн Америки (на вибір) за допомогою географічних карт.

7. Поясніть причини утворення й обґрунтуйте географію розміщення найбільших міських агломерацій у регіоні.