Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Практична робота № 4

Тема

Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн.

Мета: порівняти й оцінити працересурсний потенціал Японії, Китаю та Індії за допомогою статево-вікових пірамід.

Завдання

1. Знайдіть в Інтернеті статево-вікові піраміди Японії, Китаю та Індії (https://www.populationpyramid.net).

2. Проаналізуйте дані статево-вікових пірамід та оцініть працересурсний потенціал країн на найближчі 10 років.

3. Зробіть висновки та припущення щодо демографічної політики урядів цих країн.

Орієнтовні теми для досліджень

1. Острови Кюсю та Хоккайдо: контрасти Японії.

2. Унікальність економічної системи Китаю.

3. Високотехнологічні виробництва в Індії.

Інформація для проведення дослідження з обраних тем:

uajc.kpi.ua/ — українсько-японський культурний центр;

daode.com.ua/o-nas — центр китайської культури в Києві;

zhengongfu.org/ — асоціація традицій та культури Китаю в Києві.

Запитання, завдання та вправи для визначення рівня результативності навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Назвіть і порівняйте домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки Японії, Китаю та Індії.

2. Поясніть, як ви розумієте поняття «рівень урбанізованості країни» і «темпи урбанізації» на прикладі Японії та Китаю.

3. Знайдіть і покажіть на карті найбільші міста, промислові райони, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн Азії.

4. Спроектуйте вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал на прикладі Індії та Японії.

5. Складіть комплексну економіко-географічну характеристику однієї з країн Азії.

6. Порівняйте чинники міжнародної спеціалізації Японії, Китаю та Індії.

7. Визначте особливості спеціалізації сільського господарства Японії, Китаю та Індії.

8. Поясніть особливості розміщення основних районів (центрів) обробної промисловості Японії, Китаю та Індії.

9. Охарактеризуйте структуру експорту товарів і послуг однієї з країн регіону за допомогою додаткових джерел статистичних даних.

10. Охарактеризуйте структуру імпорту товарів і послуг однієї з країн регіону за допомогою ілюстрацій, статистичних даних і тексту підручника.

11. Зробіть висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів на прикладі Китаю або Індії.

12. Проілюструйте на конкретних прикладах позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі Японії (Китаю, Індії).

13. Спрогнозуйте перспективи взаємовигідного співробітництва України з країнами Азії на прикладі певної держави.