Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

§ 21. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство

1. Охарактеризуйте кліматичні умови країн Південної та Південно-Східної Азії як ресурс для розвитку сільського господарства.

2. Які території регіону Азії та чому мають найбільш несприятливий клімат?

1. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Специфічною ознакою економічної історії країн Азії є те, що після Другої світової війни тут була лише одна економічно розвинена країна — Японія, яка зазнала післявоєнну економічну кризу. Потім з’явилися молоді індустріальні «тигри» Південно-Східної Азії — Південна Корея, Тайвань, Гонконг і Сингапур, котрі ефективно використали й адаптували до власних умов досвід цієї країни. На ринкові засади була переведена економіка соціалістичного Китаю, де комуністи при владі, що парадоксально, будують капіталізм. Країна почала стрімко розвиватися й стала другою за потужністю економікою світу. Сучасна економічна модель була застосована і в Індії, яка на базі свого величезного природно- й працересурсного потенціалу розвивається на нових технологічних засадах.

Сучасна економіка країн Азії — друга за номінальним ВВП (після Європи) і перша за ВВП (ПКС). Причому середньорічний приріст ВВП Китаю та Індії тривалий час наприкінці XX — на початку XXI ст. був на рівні рекордних 8 %. За прогнозами, економіка Індії на найближчі 5 років матиме більший ВВП, ніж Японія, а Китай у найближчі 10 років матиме найпотужнішу економіку світу.

Значне зростання економіки демонструють інші країни регіону: Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Таїланд, Іран, ОАЕ. Основою розвитку став первинний сектор економіки, зокрема видобувна промисловість. Насамперед це стосується Китаю та Індії, які переважно видобували промислову сировину й не тільки використовували її у власному господарстві, а й отримували від її продажу на світовому ринку необхідну для розвитку технологій валюту. Японія — єдина країна регіону, що майже повністю позбавлена власних мінеральних ресурсів, імпортує їх з інших країн світу.

Велика кількість населення та швидкі темпи його зростання закономірно вплинули на те, що сільське господарство посіло одне з перших місць в економіці країн Азії.

2. Добувна промисловість. Основну частину нафти та природного газу нині видобувають саме в країнах Азії, що входять до ОПЕК, передусім у Саудівській Аравії, а також в азійській частині Росії. Найбільше природного газу видобувають в Ірані й азійській частині Росії.

Збільшує видобуток нафти й газу Ірак, з якого зняли важкі для економіки санкції (див. табл. 12). У Китаї та азійській частині Росії й у Казахстані зосереджені основні запаси вугілля Азії.

Пригадайте, як розрізняють корисні копалини за способом утворення та господарського використання. Проаналізуйте дані таблиці 12 і зробіть висновки.

Таблиця 12

Країни-лідери за видобутком нафти та газу (2016)

Азія багата на значні запаси залізної руди: у Китаї — 40 млрд т, Індії — 19,3 млрд т. Ці ж країни видобувають її найбільше (у п’ятірці країн-світових лідерів). Різниця в тому, що Китай використовує залізну руду для внутрішнього споживання, а Індія — одна з провідних її світових експортерів. Найбільшими імпортерами залізної руди є Японія та Республіка Корея.

У галузі кольорової металургії видобувають боксити для виплавлення алюмінію. Одним з основних його видобувників є Китай. Ця країна виокремлюється у світі й за видобутком свинцю та цинку, олова, ртутної руди тощо. Значні запаси золота є в азійській частині Росії.

Відомо, що одними з найбільших кар’єрів з видобутку мінеральної сировини є мідні кар’єри. Це пов’язано з незначним вмістом металу в руді (1-3 %). Незважаючи на це, мідь — третій метал за обсягами виплавлення (після сталі й алюмінію), адже її широко використовують в електротехніці. І тут Китай посідає 2 місце у світі після Чилі.

Провідні країни Азії у світі й за розвитком гірничої хімії. Китай також належить до трійки світових лідерів за обсягами виробництва. Особливо це стосується сировини для виробництва мінеральних добрив. Це пов’язано зі значними запасами промислової сировини в цій країні, з потребами сільського господарства, яке має забезпечити продуктами харчування цю найнаселенішу державу світу, що останнім часом стає важливим експортером сільськогосподарської продукції.

Кар’єр, розріз — сукупність гірничих виробок, утворених при видобутку корисних копалин відкритим способом.

Quarry, cut — a set of mining developments formed during the extraction of minerals in an open way.

За допомогою тематичних карт атласу знайдіть основні басейни видобутку нафти й природного газу, кам’яного вугілля, залізних, мідних, олов’яних і вольфрамових руд у регіоні.

Завдяки великим масштабам будівництва всіх видів сучасних споруд Китай посідає 1 місце в Азії й у світі за видобутком будівельних матеріалів, зокрема сировини для виробництва цементу. Узагалі Китай демонструє світові, що успішна боротьба з корупцією та проведення реальних ринкових реформ можуть бути рушієм для швидкого соціально-економічного розвитку країни та підвищення рівня життя населення у XXI ст.

Знайдіть і перегляньте в мережі Інтернет відеоматеріали міжнародного будівельного проекту «Мечеть шейха Заєда ібн Султана ан-Нахайяна в Абу-Дабі». Зробіть висновки про масштаби будівництва та міжнародні зв’язки, які використано під час його реалізації.

3. Сільське господарство країн Азії, зважаючи на швидкі темпи зростання населення та збільшення сільськогосподарської сировини для розвитку промисловості, завжди залишатиметься однією з провідних галузей господарства. У цілому, за винятком Японії, Китаю та деяких інших держав, в економіці країн Азії домінують сільське господарство та гірничорудна промисловість. Обробна промисловість розвинута недостатньо (дрібні підприємства). Більшість населення задіяна в сільському господарстві. На його спеціалізацію впливають місцеві природні умови. Західні економісти називають таку економіку не ринковою, а базарною.

В Азії спостерігається значна диференціація структури сільськогосподарського виробництва залежно від регіону. У Південно-Східній, Східній та Південній Азії переважає рослинництво, у Південно-Західній та Центральній, а також у країнах, більшість територій яких гориста, — тваринництво. В окремих частинах цього субрегіону донині поширене кочівництво, пасовищне тваринництво (Монголія, Казахстан, Туреччина, Пакистан) (мал. 42, б).

Пригадайте, як впливають на розвиток тваринництва релігійні канони, рельєф території та клімат. Наведіть конкретні приклади.

Азія є батьківщиною таких рослин, як апельсини, лимони, персики, манго, огірки, цибуля, диня, виноград тощо. Серед зернових культур домінує рис. У цілому Азія забезпечує майже 90 % його світового експорту (Індія, Таїланд, В’єтнам, Пакистан, М’янма, Китай). Серед технічних культур найбільш поширені бавовник, джут, каучук, льон, тютюн (мал. 42, а).

Багато видів продукції сільського господарства країн Азії є всесвітньо відомими: чай (Шрі-Ланка, Індія, Китай), цитрусові (Ізраїль, Туреччина), фініки (Ірак, Іран), мигдаль (Іран, Туреччина), вовна, м’ясопродукти та шкіра (Туреччина, Монголія), каракуль (Афганістан, Узбекистан). Вирощування медичного опійного маку (під контролем ООН) дозволене в Індії та Туреччині, які є його світовими виробниками. Ця рослина є сировиною для виробництва медичних препаратів — папаверину, морфіну, кодеїну.

Мал. 42. Первинний сектор господарства: а) збирання врожаю бавовни; б) пасовищне тваринництво

4. Лісове господарство. З Південної та Південно-Східної Азії постачають тропічну деревину твердих порід (індійський палісандр, малайський тик, ебенове дерево). На півночі цієї частини світу знаходяться найбільші у світі масиви деревини м’яких хвойних (сибірська сосна, кедр, модрина, ялина) і листяних (дуб, волоський горіх, платан) порід дерев. Найбільшу кількість деревини заготовляють на півночі — в азійській частині Росії, а також у субекваторіальних та екваторіальних частинах Індонезії, Малайзії, М’янми, Таїланду тощо.

За допомогою додаткових інтернет-джерел знайдіть інформацію про екологічні проблеми, пов’язані з активним вирубуванням лісу в Південній та Південно-Східній Азії.

Сучасна економіка країн Азії — друга у світі за номінальним ВВП і перша — за ВВП (ПКС). Нині економіки Індії та Китаю демонструють швидкі темпи розвитку. Основою розвитку цих та інших країн Азії є первинний сектор економіки, насамперед видобувна промисловість.

У цілому, за винятком Японії, Китаю та деяких інших держав, в економіці країн Азії домінують сільське господарство та гірничорудна промисловість. У країнах Азії видобувають основну частину світових паливно-енергетичних ресурсів, є значні запаси залізної та інших руд, а також гірничо-хімічної та будівельної сировини. Японія та Південна Корея — найбільші споживачі імпортної мінеральної сировини.

Сільське господарство країн Азії забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість — сировиною. Існує значна диференціація структури сільськогосподарського виробництва залежно від регіону, що пов’язано з особливостями клімату й рельєфу.

Азія — світовий постачальник деревини твердих порід. Активне вирубування лісу в Південній та Південно-Східній Азії призвело до значних екологічних проблем.

1. Охарактеризуйте первинний сектор економіки регіону.

2. Обґрунтуйте розміщення основних районів видобування мінеральних ресурсів в Азії. Поясніть їхнє значення для розвитку економіки на прикладі однієї з країн регіону.

3. Використовуючи тематичні карти, порівняйте спеціалізацію сільського господарства на прикладі Туреччини та Таїланду. Зробіть висновки.

4. Визначте причини нерівномірності розвитку сільського господарства та його значення для окремих регіонів і країн Азії.

5. Порівняйте сільськогосподарські культури, які є основними в Україні й Азійському регіоні, зробіть відповідні висновки.