Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

§ 19. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму

1. Які світові та національні релігії сповідує переважна більшість населення регіону?

2. Що вам відомо про колоніальне минуле країн Азії?

1. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Як ви вже знаєте, основною ознакою економіко-географічної типології країн різних регіонів і субрегіонів світу є загальний рівень їхнього соціально-економічного розвитку. До цього поняття належить не тільки показник ВВП, а й ВНП у доларах США чи іншій валюті на душу населення. Відомо вам і те, що за цими показниками всі держави нашої планети поділяють на три групи: високорозвинені, середньорозвинені та ті, що розвиваються.

Пригадайте та поясніть значення понять ВВП і ВНП. Чим вони відрізняються?

До високорозвинених країн Азії належать: Японія, Південна Корея (Республіка Корея), Сингапур, Тайвань, Ізраїль. Усього до «елітного клубу» економічно розвинених країн Азії належить 5 країн. Звичайно, економічним лідером серед них є Японія, незважаючи на те, що загальний ВВП Китаю майже в 4 рази більший. Специфічною ознакою економіки цих країн є переважаюча частка галузей, пов’язаних із міжнародною сферою послуг — інвестиції та банківська справа, торгівля, інфраструктурне транспортне обслуговування, міжнародний аутсорсинг і туризм тощо.

Аргументуйте прикладами та статистичними даними домінування японської економіки в регіоні, де Китай має найбільший ВВП.

Надзвичайно диференційованою є група азійських країн, які належать до середньорозвинених. Тут можна виокремити країни з дещо вищим економічним розвитком і країни, які мають соціально-економічний рівень, нижчий за середній. До першого підтипу належать такі країни, як: Китай, Таїланд, Бруней, Іран, Ліван тощо. До другого підтипу країни із значною внутрішньою політичною нестабільністю: Індонезія, Філіппіни тощо. У них поширена корупція, панують злочинні олігархічні клани, національне багатство розкрадають і вивозять за кордон.

Більшість населення Азійського регіону нині живе в країнах, що розвиваються. В основному це колишні колонії. Населення не має політичної волі до прогресивних змін у корумпованому суспільстві. Фактично ці азійські держави залишаються сировинними донорами розвинутих країн. За методикою ООН, такі країни регіону, як Непал та Афганістан, належать до найбідніших держав світу.

Пригадайте, що таке ВВП на душу населення. За допомогою додаткових джерел інформації порівняйте та проаналізуйте статистичні дані, подані в таблиці 11, з більш сучасними. Зробіть висновки.

Таблиця 11

Рейтинг країн Азії за обсягами ВВП (за даними МВФ) (2016)

Загальний ВВП, дол. США

ВВП на душу населення, дол. США

Місце в рейтингу

Країна

ВВП

Місце в рейтингу

ВВП на душу населення

1

Китай

23 194 411

79

15 399

3

Індія

9 489 302

124

6616

4

Японія

5 420 228

28

41 275

7

Індонезія

3 257 123

97

11 720

14

Південна Корея

2 029 706

31

37 740

15

Саудівська Аравія

1 796 205

12

55 158

18

Іран

1 535 491

67

18 077

20

Таїланд

1 226 407

74

16 888

22

Тайвань

1 177 052

19

48 095

25

Пакистан

1 060 569

135

5 106

26

Малайзія

922 057

47

27 267

29

Філіппіни

878 980

119

7 728

32

ОАЕ

693 765

8

67 871

33

Бангладеш

686 598

140

3 891

34

В’єтнам

648 243

126

6 429

35

Ірак

641 005

69

17 944

39

Сингапур

514 837

3

90 151

40

Гонконг

449 589

10

58 322

Нині на ринковий (капіталістичний) шлях розвитку економіки стали такі постсоціалістичні країни Азії, як Китай та В’єтнам, а також пострадянські країни Закавказзя та Центральної Азії. У регіоні виокремлюють і так звані нові індустріальні країни, або «азійські тигри», — Сингапур, Тайвань, Південну Корею, Малайзію.

Своєрідну групу серед азійських держав становлять багаті нафтоекспортні країни: Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Бруней тощо.

Пригадайте, що ви знаєте про особливості розвитку економіки нафтовидобувних країн Азії.

2. Міжнародні організації в Азії. В Азії діє декілька міжнародних організацій. Серед них найвідомішими є АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) із штаб-квартирою в Джакарті (Індонезія). Окрім Індонезії, як регіонального лідера, до неї належать: Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Сингапур, Бруней та В’єтнам, Лаос, М’янма й Камбоджа. Нині це одна з найвпливовіших міжнародних організацій країн (у серпні 2017 р. їй виповнилося 50 років), які виробляють 2,5 трлн дол. США ВВП і дають 2,2 трлн дол. США зовнішньоторговельного обігу. У країнах-членах організації мешкає майже 635 млн осіб.

Цілями та завданнями АСЕАН є посилення економічного зростання, соціального й культурного розвитку регіону, підтримання регіонального миру та стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва в торговельній, економічній, освітній та культурній сферах.

Дізнайтеся більше про АСЕАН за допомогою інформації, яка розміщена на офіційному сайті організації: asean.org/.

Менш відомою є Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (СААРК). Її штаб-квартира розміщена в м. Дацці (Бангладеш). Це — регіональна міжурядова організація й геополітичне об’єднання країн, що становить 3 % від світової площі, на якій мешкає 21 % населення, яке створює 3,8 % (2,9 трлн дол. США) світового ВВП. Держави-члени організації: Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Непал, Мальдіви, Пакистан і Шрі-Ланка.

Арабські держави Азії належать до декількох міжнародних організацій. Найвпливовішою з них є Ліга арабських держав (ЛАД — 22 країни-члени та 2 країни-спостерігачі), створена в 1945 р., із штаб-квартирою в Каїрі (Єгипет, Африка). Ісламські країни регіону об’єдналися в організацію Ісламський конгрес. Інша її назва — Ісламська конференція з штаб-квартирою в м. Джидді (Саудівська Аравія).

Підготуйте повідомлення про діяльність Ліги арабських держав, використовуючи додаткові джерела інформації.

Велике значення енергоносіїв у соціально-економічній ситуації нашої планети й намагання країн-експортерів нафти та газу зберегти на них стабільні й високі ціни спричинили створення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Її основу становлять арабські країни Південно-Західної Азії та Африки: Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, Катар, Лівія, ОАЕ, Алжир, Ангола, Габон, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, а також латиноамериканські Венесуела й Еквадор. Штаб-квартира організації розташована у Відні (Австрія). Фахівці розглядають ОПЕК як картель.

Деякі пострадянські країни Азії належать до Співдружності Незалежних Держав (СНД) і Євразійського союзу, Кіпр є членом ЄС, Грузія — асоційованим членом ЄС, а Туреччина — членом НАТО.

У 2001 р. утворилася Шанхайська організація співробітництва (ШОС), до якої належать Китай, Росія, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан і Киргизія. У 2017 р. до неї приєднались Індія та Пакистан, а Узбекистан фактично вийшов з організації.

Картель — група офіційно незалежних виробників, метою яких є збільшення їхнього колективного прибутку шляхом установлення ціни, обмеження пропозиції чи іншої обмежувальної практики.

A cartel — is a group of formally independent producers whose goal is to increase their collective profits by means of price fixing, limiting supply or other restrictive practic.

3. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму. Азія є регіоном з надзвичайно складними соціально-економічними, політичними, історичними, національними й іншими проблемами. І нині тривають збройні конфлікти в Сирії, Іраку, Афганістані, Лівані, Ізраїлі, Туреччині тощо. Постійні війни та терористичні акти стали візитівкою цього субрегіону у світі.

Розгляньте схему та за допомогою додаткових джерел інформації наведіть приклади країн, для яких характерні подані види територіальних суперечок.

Не менше гострих проблем виникає в субрегіоні Закавказзя. Постійне деструктивне втручання Росії спрямоване на провокування тут війни й протистояння, сепаратизму та тероризму (військові конфлікти в Абхазії та Південній Осетії, вірмено-азербайджанський конфлікт) (мал. 39).

Нестабільною є ситуація й у Центральній Азії. Відродженню ісламу тут намагається активно протидіяти Росія, провокуючи конфлікти як між країнами субрегіону, так і в самих державах.

Мал. 39. Картосхема районів прояву сепаратизму в Азії

Південна Азія також украй нестабільна, характеризується гострими національними й релігійними конфліктами. Особливо небезпечний тут тліючий конфлікт між Індією та Пакистаном, які володіють ядерною зброєю.

Позначте на контурній карті території Азії, де існують конфлікти та наявні прояви сепаратизму.

За визначенням МВФ, у регіоні Азія виокремлюють різні типи та підтипи країн за рівнем економічного розвитку. До найбільш розвинених належать: Японія, Південна Корея (Республіка Корея), Сингапур, Тайвань, Ізраїль.

В Азії діє декілька міжнародних організацій, найвідомішими серед яких є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (СААРК), Ліга арабських держав (ЛАД), Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Євразійський Союз і Шанхайська організація співробітництва (ШОС).

Складні соціально-економічні, політичні, історичні, національні й інші проблеми є причинами наявності в регіоні активних і тліючих збройних національних і релігійних конфліктів, війн, сепаратизму й тероризму. Особливо небезпечними є конфлікти між країнами, які володіють ядерною зброєю.

1. Назвіть країни Азії, що належать до різних типів і підтипів за рівнем економічного розвитку.

2. Зробіть висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих субрегіонів Азії.

3. Назвіть міжнародні організації країн Азії та причини їхнього утворення. Наведіть приклади країн, що входять до їхнього складу.

4. Проаналізуйте картосхему на с. 87 (мал. 39) і визначте основні причини виникнення міждержавних конфліктів у регіоні, запропонуйте можливі шляхи їхнього вирішення.

5. За допомогою додаткових джерел інформації поясніть причини військового конфлікту в Сирії.