Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Про регіон Азія ви вже багато знаєте з попередніх курсів географії. Ви дізналися про чинники, які вплинули на формування природно-кліматичних умов і мінерально-сировинних ресурсів, вам відома історія найбільших країн регіону.

В Азії розташовані природні й рукотворні чудеса світу: найвологіше місце планети — селище Черапунджі, найвища її точка — гора Джомолунгма й найглибше озеро Байкал, руїни стародавнього Персеполя, Велика китайська стіна та найвища будівля світу — башта Бурдж Халіфа в Дубаї.

Азія — це колиска трьох світових (християнство, іслам і буддизм) і чотирьох національних (індуїзм, синтоїзм, конфуціанство й іудаїзм) релігій. Тут зародилися кілька мовних сімей.

Країни Азії дали світу соціальні й технічні відкриття та промислові технології, такі як діагностування та лікування цукрового діабету, доменна піч, шлюзування каналів.

Про те, як нині розвиваються країни Азії, їхні проблеми та перспективи розвитку, позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн регіону, ітиметься в цьому розділі підручника.

Працюючи над розділом, ви

• отримаєте знання про: склад регіону та країни Азії, що належать до різних типів і підтипів за рівнем економічного розвитку; субрегіони Азії (Закавказзя, Південно-Західна, Південна, Південно-Східна, Східна та Центральна Азія); басейни видобутку нафти та природного газу й інших мінеральних ресурсів, райони лісозаготівлі, рекреації; найбільші промислові райони, морські порти, мегаполіси та світові міста в Азії;

• навчитеся характеризувати особливості демографічних, урбанізаційних процесів і розміщення населення в Азії, основні ознаки сучасного стану економіки; пояснювати виникнення конфліктів у регіоні; порівнювати особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії; давати оцінку ресурсозабезпеченості та працересурсного потенціалу окремих країн Азії;

• оціните причини нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Азії; вплив глобалізації, зокрема ТНК, на місце країн Азії в міжнародному поділі праці; вплив політичних та економічних процесів у регіонах Азії на Україну.

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

§ 18. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії

1. Пригадайте та знайдіть на карті географічні об’єкти, через які проходить кордон між Європою та Азією.

2. Які дослідники вивчали територію материка в різні часи?

1. Особливості економіко-географічного положення Азії. Азія величезна за площею частина світу. Через це різні її території мають значні відмінності у фізико- та в економіко- географічному положенні. Це стосується не лише цієї частини світу в цілому, а й деяких, великих за площею країн, наприклад Китаю. Найкраще, найвигідніше, найсприятливіше положення для економічного розвитку мають прибережні, приокеанічні частини Азії. Здебільшого саме вони нині й розвиваються найшвидшими темпами. Саме тут проходять основні торговельні шляхи, які з’єднують Китай, Індію, Японію, Південну Корею із США та ЄС. Завдяки цим зв’язкам утворилися, а останнім часом набули велетенських розмірів окремі морські порти.

За допомогою карти знайдіть і назвіть найбільші міста та морські порти в межах території Азії.

Багаті на нафту та газ країни Південно-Західної Азії теж мають вихід до Індійського й Атлантичного океанів, що покращує їхнє економіко-географічне положення. В останні роки у зв’язку з бурхливим розвитком і вдосконаленням транспорту й мереж транспортних комунікацій у віддалених від океанів внутрішніх частинах Азії покращилося їхнє економіко-географічне положення. Фактично на сучасному технологічному рівні відновлюються стародавні торговельні транспортні магістралі, наприклад знаменитий «шовковий шлях».

Пригадайте з історії, що таке «шовковий шлях». За допомогою політичної карти Євразії назвіть країни, через які він проходить, які види транспорту використовує.

Саме завдяки розвитку транспорту швидкими темпами почали розвиватися внутрішні частини Китаю. Покращення економіко-географічного положення пострадянських країн Центральної Азії пов’язане також з просторовою переорієнтацією їхніх економічних зв’язків з Росії на ЄС та особливо Китай.

Знайдіть і покажіть на карті пострадянські країни Центральної Азії.

Економіко-географічне положення різних регіонів і країн Азії буде й далі покращуватися. Хоча в багатьох випадках воно залежить не лише від розвитку транспорту, а й визначається змінами в геополітичній ситуації. Наприклад, політична нестабільність, військові конфлікти в багатьох країнах Азії призводять до погіршення їхнього економіко- та політико-географічного положення.

За допомогою додаткових інтернет-джерел знайдіть інформацію про політично нестабільні регіони Азії та такі, де відбуваються військові конфлікти.

2. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії. Азія характеризується надзвичайною строкатістю майже в усьому: географічному положенні, природно-ресурсному потенціалі, релігійному та мовному складі населення, рівні соціально-економічного розвитку тощо. Через це тут і виокремлюється найбільша кількість субрегіонів. До субрегіону Південно-Західна Азія належать 15 країн. Потрібно зазначити, що в різні часи дослідники розподіляли регіон по-різному. Історія та географія цього субрегіону, його межове розміщення між Європою, Африкою та Азією призводить до подвійної й навіть потрійної належності окремих країн до тих чи інших регіонів. Так, загальновживаними є умовні регіональні поняття Близький та Середній Схід. Туреччина одночасно може бути країною Близького Сходу, Євразії та Південно-Західної Азії. На нашу думку, вона належить разом із Росією та Казахстаном до євразійських країн.

Поясніть, чому можна вважати Туреччину, Росію та Казахстан євразійськими країнами.

Отже, до Південно-Західної Азії належать: Афганістан, Бахрейн, Ізраїль, Йорданія, Іран, Ірак, Ємен, Катар, Кіпр, Кувейт, Ліван, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Саудівська Аравія та Сирія.

До субрегіону Закавказзя, або Країни Закавказзя, належать такі пострадянські держави, як Азербайджан, Вірменія та Грузія.

Субрегіон Центральна Азія утворюють пострадянські країни: Киргизстан, Таджикистан, Туркменія (Туркменістан) та Узбекистан (мал. 38).

До субрегіону Південна Азія належать: Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдівські Острови, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка.

До субрегіону Східна Азія належать: Японія, Китай, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Республіка Корея та Монголія.

До субрегіону Південно-Східна Азія належать такі країни, як Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сингапур, Таїланд і Філіппіни.

Знайдіть на політичній карті світу зазначені вище регіони та позначте на контурній карті вказані країни. Укажіть назви столиць цих країн.

3. Форми державного правління та територіального устрою країн Азії. У цьому регіоні переважають республіки, але є чимало монархій. Конституційними монархіями є Японія й Таїланд, абсолютними — Кувейт і Катар, абсолютними теократичними — Саудівська Аравія та Бруней. В Азії є унітарні держави, яких більшість, наприклад Монголія, В’єтнам, і федеративні, як Індія. До Другої світової війни більшість країн Азії були колоніями. Нині майже всі вони є незалежними (суверенними) державами.

Пригадайте та поясніть значення понять «конституційна», «теократична», «абсолютна» монархія, «республіка», «унітарна» і «федеративна» держава.

Мал. 38. Столиці країн Центральної Азії: а) м. Ташкент (Узбекистан); б) м. Ашгабат (Туркменистан)

У регіоні можна виокремити майже всі типи нинішнього соціально-економічного розвитку держав світу. Наприклад, унітарна конституційна монархія Японія — високорозвинута країна «G7». Ісламська республіка Афганістан і федеративна республіка Непал — найвідсталіші країни світу. Федеративна республіка Індія — класична країна, що розвивається. Ізраїль — унітарна республіка, країна переселенського капіталізму. Саудівська Аравія (абсолютна теократична монархія), Кувейт (конституційна монархія), ОАЕ (федерація абсолютних монархій), Катар (абсолютна монархія), Бруней (абсолютна теократична монархія) — нафтоекспорті країни. Республіки Південна Корея та Сингапур — нові індустріальні країни.

Азія — величезна за площею частина світу, території та країни якої мають значні відмінності. Завдяки виходу до 4 океанів у більшості країн регіону добре розвинуті транспорт і мережі транспортних комунікацій.

Політична нестабільність, військові конфлікти в багатьох країнах Азії суттєво погіршують економіко-географічне положення країн регіону.

Склад регіону надзвичайно строкатий, тому тут виокремлюють найбільшу кількість субрегіонів: Південно-Західна Азія, Закавказзя, Центральна Азія, Південна Азія, СхіднаАзія, Південно-Східна Азія та євразійські країни — Туреччина, Росія, Казахстан.

Країни в регіоні мають різні форми державного правління й територіального устрою, майже всі вони є незалежними (суверенними) державами.

1. Охарактеризуйте географічне положення регіону в цілому й однієї з його країн.

2. Зробіть висновок про вплив географічного положення на розвиток країн регіону.

3. Охарактеризуйте сучасну політичну карту Азії. Назвіть регіони, які виокремлюють в її межах.

4. Визначте територіальний устрій та форми державного правління країн одного із субрегіонів Азії (на вибір).

5. Охарактеризуйте якісні та кількісні зміни, які відбулися на політичній карті Азії за останнє століття.