Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Практична робота № 2

Тема

Розроблення картосхеми просторової організації економіки країни (за вибором).

Мета: за допомогою тексту й ілюстрацій підручника, даних шкільного географічного атласу та додаткових джерел інформації скласти картосхему просторової організації економіки однієї з країн Європи.

Завдання

1. Оберіть країну, картосхему просторової організації економіки якої ви будете складати.

2. Доберіть необхідні для виконання роботи джерела інформації (теоретичні, картографічні та статистичні).

3. За допомогою дібраної інформації проаналізуйте просторову організацію економіки країни. Нанесіть на контурну карту основні осередки розміщення підприємств трьох секторів економіки.

4. Зробіть висновки щодо просторової організації економіки обраної вами країни.

Орієнтовні теми для досліджень

1. «Нове обличчя» Руру — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.

2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: подібність і відмінність сучасного розвитку міст.

3. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг.

Інформація для проведення дослідження з обраних тем:

auto-forever.com/europe-automobile-en-chiffres/ — автомобільна Європа в цифрах;

en.unesco.org/ — офіційний сайт ЮНЕСКО;

clusterobservatory.eu — Європейська кластерна обсерваторія;

pansinfo.com/ — офіс туризму в Парижі;

visitbritain.com — туризм у Великій Британії;

visitberlin.de/de — Берлін для туристів.

Запитання, завдання та вправи для визначення рівня результативності навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Спроектуйте програму відвідування об’єктів Всесвітньої культурної або природної спадщини ЮНЕСКО однієї з країн Європи.

2. Складіть загальну характеристику демографічних та урбанізаційних процесів, які відбуваються в Європі.

3. Поясніть причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах країн Європи на прикладі Німеччини, Італії або Росії.

4. Назвіть найбільші ТНК та оцініть їхній вплив на розвиток економіки країн регіону.

5. Спрогнозуйте перспективи розширення економічних зв’язків України з країнами Європи в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

6. Оцініть роль ЄС і НАТО в Європі.

7. Обґрунтуйте особливості структури експорту й імпорту товарів і послуг країн Європи.

8. Порівняйте чинники міжнародної спеціалізації європейських економічно розвинених країн і країн з перехідною економікою.

9. Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн Європи.

10. Наведіть приклади промислових виробництв і послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію окремих європейських країн.

11. Поясніть особливості структури експорту й імпорту товарів і послуг країн Європи.

12. Що вам відомо про діяльність ТНК в Україні?

13. Які перспективи обміну товарами та послугами з європейським регіоном має Україна?