Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Тема 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

§ 11. Німеччина

1. Пригадайте інформацію, яка вам відома про Німеччину з курсу географії 9 класу.

2. Які асоціації викликає у вас ця країна?

1. Місце країни у світі та регіоні. Після об’єднання Західної та Східної Німеччини 3 жовтня 1990 р. утворилася Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), яка є найбільшою в регіоні за чисельністю населення (шістнадцята у світі). При цьому вона є однією з країн-засновниць ЄС і Ради Європи, разом з 18 іншими країнами ЄС формує зону евро (другої за розмірами резервної валюти світу), є членом ООН, ОБСЄ, НАТО, «G7», «G20», частиною Шенгенської зони, п’ятою за економікою у світі й беззаперечним європейським лідером з ВВП — 4,1 трлн дол. (на душу населення — 17 місце у світі та 8 місце серед країн ЄС за 2017 р.). Економіка Німеччини є основним фінансовим стабілізуючим «донором» ЄС.

За допомогою політичної карти Європи визначте географічне положення країни та назвіть її сусідів.

2. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Економічна політика уряду Німеччини — соціально-ринкова з розумним компромісом між її зростанням і справедливим розподілом отриманого прибутку в суспільстві.

Надра країни мають різну сировину (вугілля, калійні солі, будівельні матеріали, залізо, олово, срібло тощо), але промисловість залежить від її глобального імпорту. Третина території Німеччини — ліси. Енергетика базується на вуглеводнях, але збільшуються обсяги виробництва відновлювальної енергії (понад 12 %). Країна друга у світі за обсягами виробництва сонячної енергії (після Китаю).

Мал. 21. Картосхема федеральних земель Німеччини

Поясніть причини залежності хімічної, металургійної та паливної промисловості країни від імпортних джерел мінеральної сировини.

Резервна валюта — це валюта, яка в значних кількостях утримується урядами держав та установами як частина їхніх валютних резервів. Резервна валюта зазвичай використовується в міжнародних угодах, інвестиціях, усіх аспектах світової економіки.

A reserve currency is a currency that is held in significant quantities by governments and institutions as part of their foreign exchange reserves. The reserve currency is commonly used in international agreements, international investments and all aspects of the global economy.

Високий рівень освіченості людей — одна з основних передумов сучасного розвитку Німеччини. У країні — 42,6 млн працездатного населення й один із найнижчих в Європі рівень безробіття, який досягається завдяки створенню робочих місць у сфері підприємництва.

3. Система розселення та роль федеральних земель у її розвитку. Чисельність населення Німеччини становить майже 82,8 млн осіб. Країна складається з 16 федеральних земель і З міст (Берлін, Бремен і Гамбург). Це друга у світі країна (після США) за популярністю та чисельністю мігрантів. Майже 5 млн німців мешкає поза межами країни, а 12 % населення країни не має німецького громадянства. Найбільші іноземні групи населення — турки, поляки, росіяни, італійці, румуни й африканці, саме серед них багато тих, які не мають громадянства. Отже, Німеччина — полікультурна й полірелігійна держава.

Найбільшим мегаполісом країни є столиця Берлін. Окрім нього, у країні є інші важливі міста, чисельність населення яких становить понад півмільйона мешканців: Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Дюссельдорф, Дортмунд, Ессен, Бремен, Дрезден, Лейпциг, Ганновер, Нюрнберг і Дуйсбург.

Знайдіть на карті перелічені міста. Визначте особливості їхнього розташування в межах країни.

Найбільшою в складі Німеччини є Баварія. Земля Мекленбург, яка прийняла велику кількість біженців у післявоєнні роки, а в останні два десятиліття пережила закриття застарілих підприємств часів соціалістичного минулого, має значні економічні проблеми, як і Саксонія-Анхальт, де один з найвищих у країні рівень безробіття. Найбагатшими й тому густозаселеними є регіони Берліна, Бремена та Гамбурга, де щільність населення сягає від 1,6 до майже 4 тис. осіб на км2. Іноземці становлять понад 15 % населення в найбільш економічно розвинених Берліні, Бремені та Гессені. Найменше їх у приєднаних у 1990 р. Саксонії та Тюрінгії, приблизно 3-4 %. Представники турецької діаспори проживають переважно в західних, так званих «старих» землях, в’єтнамці — у «нових», східних, а італійці — у південних і південно-східних.

Найбільш густозаселеними є західні та південні райони (Кельн, Ессен, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Штутгарт, Мюнхен) з високою часткою промисловості та виробництва, навіть порівняно з іншими європейськими мегаполісами.

Використовуючи мал. 21 (с. 47) і карти географічного атласу, назвіть релігії, які поширені на території країни.

4. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектора економіки. Німеччина — соціально орієнтована держава з високорозвиненою інфраструктурою, низьким рівнем корупції, високим рівнем інноваційності та ринкової капіталізації, лідерами за рівнем якої є компанії «Daimler», «Siemens» і «Deutsche Bank».

Країна має високу якість «людського капіталу» (рівень освіти, професійна структура, соціальний склад, стан здоров’я населення). У Німеччині розвинутий малий та середній бізнес, але разом із приватною в країні існує й державна власність. Держава є монополістом у галузі поштової служби, яка належить до десятки найбільших компаній. Велике значення мають сфери страхування та комерції, існує державна Німецька федеральна дорога (мал. 22, б, с. 50), місцевим органам влади належать системи енерго- та водопостачання.

Первинний сектор економіки країни виробляє 2,1 %, вторинний — 24,4 %, третинний - 73,5 % ВВП. Дуже поширений аутсорсинг, який дає можливість підвищити ефективність підприємства через використання вивільнених організаційних, фінансових і людських ресурсів для розвитку нових напрямів діяльності.

За допомогою додаткових джерел підготуйте інформацію про фінансово-кредитні установи Німеччини та їхню діяльність.

Німеччина — у десятці світових лідерів за кількістю туристів. У сфері туризму задіяно понад 3 млн працівників. У країні проводять усесвітньо відомі виставки, конгреси та фестивалі, світове значення має виставковий та діловий туризм, діє понад 6 млн музеїв, прокладено понад 40 тис. км (довжина екватора) велосипедних доріг і туристичних маршрутів. Фінансовий сектор із центром у м. Франкфурті-на-Майні та страхова галузь відіграють основну роль не тільки в країні, а й у регіоні в цілому.

Знайдіть і прочитайте в журналі «Географія та економіка в рідній школі» (2017, № 12) статтю С. Куртей «Альфа-місто Франкфурт-на-Майні та найближче оточення». Розкажіть про розвиток фінансової сфери Німеччини.

5. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Основний споживач енергоресурсів регіону та п’ятий у світі, Німеччина більшу половину потреб задовольняє за рахунок імпорту, тому активно працює у сфері їхнього раціонального використання в економіці. Найпотужніші енергетичні концерни країни — E.ON, RWE, EnBW і «Wintershall».

Промисловість забезпечує країні лідерство на багатьох світових ринках готової продукції. Найбільш конкурентоспроможними є: автомобіле-, вагоно- та суднобудування, виробництво інформаційної та комунікаційної техніки, верстатів, приладів, точна механіка й оптика, електротехнічна, авіаційно-космічна, хімічна, фармацевтична, парфумерно-косметична промисловість, чорна та кольорова металургія.

У промисловості країни (як і в інших постіндустріальних країнах) відбуваються структурні зміни. Традиційні сфери (сталеливарна, фармацевтична, текстильна) втрачають свої позиції через переміщення ринків збуту, конкуренцію з країнами з низькими зарплатами, перехід у власність іноземних компаній, через поглинання та злиття. Але, як і раніше, промисловість — це стрижень німецької економіки.

Найбільші німецькі концерни — автомобільні «Volkswagen», BMW, «Daimler» (мал. 22, а, с. 50), хімічні «Bayer», BASF, «Elenkel Group», конгломерат «Siemens», енергетичні E.ON і RWE, група «Bosch» — мають свої філії, виробничі та науково-дослідницькі потужності по всьому світу.

Німеччина виробляє майже 20 % світового експорту машин. Значна частина потужностей з виробництва важких металомістких машин, кранів, мостів, гірничошахтного й енергетичного обладнання, важкої електротехніки, обладнання для металургійних заводів знаходиться в Рурі. Виробництво автомобілів, майже 3/4 яких експортується, — одна з найважливіших галузей економіки Німеччини. Після КНР, США та Японії вона посідає 4 місце у світі за виробництвом автомобілів. Легкові й вантажні автомобілі виробляють у Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці, Баварії, Саарі, Нижній Саксонії, Гессені, Північному Рейні — Вестфалії.

Аутсорсинг (у бізнесі) — договір, у якому одна компанія контрактує (передає) частину власної внутрішньої діяльності іншій компанії, є, наприклад, практикою передання контролю державних послуг приватним підприємствам.

Outsourcing (in business) — is an agreement in which one company contracts-out a part of their existing internal activity to another company. Outsourcing is also the practice of handing over control of public services to private enterprise.

Конкурентоспроможність — здатність створювати, виробляти й продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів.

Competitiveness — the ability to create, produce and sell goods and services, priced and non-priced qualities which are more attractive than comparable products of competitors.

Мал. 22. а) продукція компанії «Daimler»; б) німецька федеральна дорога (м. Франкфурт-на-Майні) у напрямку базування авіакомпанії «Lufthansa», яка є власністю «Deutsche Bank»

Електротехнічна промисловість країни має міжнародне визнання (Мюнхен, Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майні, концерни «Siemens», «Hager», «Bosch»). У її структурі виокремлюється виробництво дорогої продукції промислового призначення (трансформатори, генератори, кабелі) і побутових товарів тривалого користування (кухонні комбайни, пилососи, мікрохвильові печі, пральні машини, холодильники).

Розвиток електротехніки пов’язаний з упровадженням інформаційних технологій (IT) і замовленнями військово-промислового комплексу (ВПК), атомної промисловості. Найбільша ТНК галузі — «Siemens», регіональний лідер — Баварія, найбільші центри — Берлін, Мюнхен (штаб-квартира й група заводів концерну «Siemens»), Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг, Ерланген, Штутгарт, Кельн. На розміщення виробництва найбільше впливає близькість наукових центрів і наявність кваліфікованих трудових ресурсів.

Металургія не витримує світових стандартів конкурентоспроможності, а тому не є провідною галуззю промисловості Німеччини. У цій галузі використовують імпортну сировину, імпортний та власний брухт металів. Більшість центрів з металургії розміщені в морських й річкових портах (захід Рура, Саарбрюкен, Бремен, Франкфурт-на-Майні, Бранденбург, Зальцгіттер, Оснабрюк, Галле, Райнфельден, Гамбург). Чорнову мідь виплавляють у Гамбурзі й Люнені, рафіновану — в Оснабрюці, Любеку, Хеттштедті.

Сталеві концерни все більше диверсифікують діяльність, переходячи з випуску сталі на виробництво труб, машин та обладнання.

Дізнайтеся більше про диверсифікацію виробництва з онлайн-бібліотеки економіста (електронний режим доступу: library.if.ua/book/132/8911.html).

Авіакосмічна промисловість також не є провідною в економіці країни, але вона стратегічно важлива й об’єднує всі види високих технологій — електроніку, робото-, вимірювальну й регулювальну техніку. Відомі авіабудівні компанії «Airbus Group» (найбільша європейська спільна міжнародна корпорація), її дочірня компанія «Airbus Helicopters» (мал. 23, б) та інші виробляють цивільну (майже 70 %), військову (22 %) і космічну (8 %) техніку.

Німеччина — одна з провідних суднобудівних держав. У цій сфері задіяно понад мільйон працівників. Підприємства випускають різні машини та комплектуючі деталі для суднобудування й суміжних виробництв, лише третину яких використовує країна. Суднобудівні й судноремонтні підприємства залежать від іноземних замовлень та експорту річкових, прогулянкових, круїзних і військових суден. Найбільш потужні верфі країни: «FlensburgerSchiffbau-Gesellschaft», «ThyssenKrupp Marine Systems», «Lurssen» (мал. 23, a), «Aker Yards Germany».

Диверсифікація — це корпоративна стратегія вступу на новий ринок чи галузь, у якій бізнес ще працює, створення нового продукту для цього нового ринку.

Diversification is a corporate strategy to enter into a new market or industry in which the business does not currently operate, while also creating a new product for that new market.

Мал. 23. а) яхта, збудована компанією «Lurssen»; б) гелікоптер цивільної авіації компанії «Airbus Helicopters»

Знайдіть додаткову інформацію про діяльність одного із зазначених підприємств чи концернів Німеччини (електронний режим доступу: fsg-ship.de/wordpress/de/, thyssenkrupp-marinesystems.com/de/ та ін.). Поділіться інформацією з однокласниками.

Хімічні підприємства концентруються в долині Рейну, агломерації Рейн-Майн, Нижній Ельбі. Найважливішими центрами є Франкфурт-на-Майні (концерн «Hoechst AG»), Людвигсхафен (концерн BASF).

Німеччина імпортує продукцію легкої промисловості. Традиційно текстильними районами є Рур (Крефельд, Мюнстерланд), північний схід Баварії та південний схід країни (Аугсбург, Берлін).

6. Особливості аграрного сектора. В аграрному виробництві задіяно майже 2 % населення Німеччини. Висока продуктивність праці досягається завдяки механізації та застосуванню сучасних агропромислових технологій. У сільському господарстві використовують значні території країни. Більшу частину товарної продукції виробляє тваринництво. Скотарство та свинарство забезпечують 100 % власних потреб і дають експортну продукцію. Свинарство, виробництво яєць, телятини, бройлерів концентруються у великих тваринницьких господарствах.

Німеччина продукує значну частину загальноєвропейського зерна: жита, вівса, ячменю, яке використовується у виробництві пива — національного напою Німеччини. Його споживання на душу населення становить майже 96 л на рік (2017). На родючих ґрунтах сіють пшеницю, ячмінь, кукурудзу, цукрові буряки, а на бідніших — жито, овес, картоплю, кормові культури й трави. Товарна продукція виноградарства перевершує плодівництво й овочівництво разом.

Сільське господарство базується переважно на дрібному сімейному фермерстві з широким застосуванням сезонної праці, особливо під час збору винограду. Виноробство розвинене в долині Рейну й на захід від нього, де збільшуються площі виноградників. Основу винного експорту країни, переважно у Велику Британію, США та Японію, становить «Рислінг».

Лісові ресурси країни знаходяться в приватній та комунальній власності (2/3), а кількість працівників у галузі лісового та деревообробного господарства більша, ніж у галузях біотехнологій, електроніки та комп’ютерної техніки.

7. Зовнішні економічні зв’язки. Найбільшими торговельними партнерами Німеччини є Франція, США, Велика Британія, Нідерланди, Китай, Австрія, Італія та інші країни ЄС. Якщо в структурі торгівлі з Францією та США переважає експорт, то з Китаєм і Нідерландами, навпаки, — імпорт.

Експорт країни в середньому майже на 7 % більший за імпорт. Експортують продукцію машинобудування, машини та транспортне обладнання, вироби військово-промислового комплексу, продукцію хімічної та текстильної промисловості, дороге взуття, сталь, вино, ліки, побутову техніку. Німеччина імпортує переважно сировину й комплектуючі деталі в кооперації з підприємствами країн ЄС, США та Японії.

Розгляньте речі, якими ви користуєтеся в побуті. Чи є серед них німецького виробництва?

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відіграють значну роль у зовнішній торгівлі країни. Найбільшим попитом на їхньому ринку користується німецька телекомунікаційна компанія «Deutsche Telekom», а компанії SAP, «Software AG», «Wincor Nixdorf» і DATEV є найбільш важливими виробниками програмного забезпечення у світі.

Дізнайтеся про відносини між Україною та Німеччиною за допомогою інформації, що розміщена на сайтах посольства України у ФРН (електронний режим доступу: gennany.mfa.gov.ua/ua) і посольства ФРН в Україні (електронний режим доступу: kiew.diplo.de/).

Соціально-ринкова економіка Німеччини — країни з високорозвиненою інфраструктурою, низьким рівнем корупції, високим рівнем інноваційності та ринкової капіталізації — є основним фінансовим стабілізуючим «донором» ЄС.

Німеччина — полікультурна й полірелігійна держава, друга у світі країна за популярністю серед біженців, де іноземці становлять майже 15 % населення в найбільш економічно розвинених районах. Країна входить у десятку світових лідерів за кількістю туристів і видами туризму. Промисловість країни залежить від глобального імпорту сировини, але забезпечує їй лідерство на багатьох світових ринках готової високотехнологічної продукції. Найбільші торговельні партнери — США, КНР і країни ЄС.

Високопродуктивне сільське господарство з переважанням тваринництва базується на дрібному сімейному фермерстві.

1. Обґрунтуйте зв’язок між німецькою пунктуальністю та розвитком галузей машинобудування країни.

2. У додаткових джерелах інформації знайдіть повідомлення про різноманітні виставки, що проходять у Німеччині.

3. Назвіть домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки країни.

4. Наведіть приклади промислових виробництв і послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію Німеччини.

5. Обґрунтуйте особливості структури експорту й імпорту товарів і послуг країни.

6. Зробіть висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах країни.