Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Практичне заняття

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов'язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Після цього уроку ви зможете:

• удосконалити раніше вироблені уміння і навички проведення групової дискусії

• відстежувати взаємодію норм міжнародного та вітчизняного права

• співвідносити судову практику Європейського суду з прав людини із судовою практикою вітчизняних судів

• засвоїти особливості виконання рішення Європейського суду з прав людини

• порівнювати: заходи загального характеру та додаткові заходи індивідуального характеру; рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України із примиренням сторін під час підготовчого провадження до розгляду адміністративного спору

ЗАВДАННЯ 1. Опрацюйте текст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) і знайдіть у ньому право людини, наявність якого має підтвердити, що всі держави, які ратифікували Конвенцію, засвідчили, що для кожної з них притаманною є така ознака правової держави, як взаємна відповідальність особи і держави.

ЗАВДАННЯ 2. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте визначити, чи обмежують рішення Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) суверенітет тих держав, які мають ці рішення виконувати.

ЗАВДАННЯ 3. В Україні запроваджено кримінальну відповідальність за умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте з'ясувати, чи є можливим притягнення до кримінальної відповідальності певних осіб у випадку, якщо виконання рішення ЄСПЛ залежить від колегіального органу.

ЗАВДАННЯ 4. Ознайомтесь із текстом Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі — Закон) і знайдіть у ньому норму, яка покликана сприяти узгодженню судової практики вітчизняних судів із практикою ЄСПЛ, що має значно зменшити кількість звернень за захистом своїх прав до ЄСПЛ громадян України та неурядових організацій.

ЗАВДАННЯ 5. ЄСПЛ не має право скасовувати і переглядати рішення національних судів. Однак рішення ЄСПЛ можуть передбачати не тільки стягнення на користь заявника певної суми з державного бюджету тієї держави, проти якої виступає заявник, а й відновлення попереднього юридичного стану заявника. Опрацюйте текст Закону і знайдіть у ньому норми, у яких урегульовано питання про можливі шляхи виконання цього завдання. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте з'ясувати, чи можна вважати повторний розгляд справи вітчизняним судом унаслідок набуття чинності рішення ЄСПЛ своєрідним провадженням за нововиявленими обставинами.

ЗАВДАННЯ 6. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте з'ясувати, чи може вплинути запровадження інституту конституційної скарги на зменшення гостроти системних проблем, які зазначаються у рішеннях ЄСПЛ, та їх першопричин.

ЗАВДАННЯ 7. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте з'ясувати, яким чином проведення судової реформи в Україні має вплинути на скорочення звернень громадян України до ЄСПЛ з приводу захисту порушених прав, відповідачем за якими є держава Україна.