Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 80. Правовий статус іноземців, біженців і тимчасово переміщених осіб в Україні. Внутрішньо переміщені особи

1. Хто такі іноземці та біженці?

2. Як ви вважаєте, які права й обов'язки вони мають?

Права та свободи людини є універсальними та загальними. Водночас вони можуть звужуватися чи розширюватися залежно від наявності в особи статусу громадянина або інших обставин (наприклад причини перебування на території країни чи її окремих місцевостях). Відповідно, розглядаючи правовий статус людини, варто звернутися до особливих категорій осіб.

Іноземець — особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав (пункт 6 частина 1 статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Іноземці, якщо вони законно перебувають на території України, користуються тими самими правами й свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Наприклад, іноземці позбавлені активного та пасивного виборчого права, не можуть обіймати посади на українській державній службі, бути нотаріусом, а працевлаштування іноземців може відбуватися тільки на підставі дозволу Державної служби зайнятості.

Біженець — особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань (стаття 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).

За своїм змістом правовий статус біженця схожий із правовим статусом іноземця. Однак біженці, на відміну від іноземних громадян, не користуються дипломатичним захистом, а їхнє правове становище має певні особливості, які дозволяють виділити їх в окрему групу зі своїм спеціальним правовим статусом. Біженці мають права та обов’язки, що обумовлено причинами їх перебування на території держави, яка надала їм притулок (обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань на території держави свого громадянства). Біженці не можуть бути вислані або примусово повернуті до країн, де вони можуть зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання або з яких вони можуть бути вислані або примусово повернуті до країн, де їхньому життю або свободі загрожує небезпека за ознаками віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, а також з інших причин, що визнаються міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.

Тимчасово переміщені особи — іноземці та особи без громадянства, які масово змушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження (стаття 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).

Тимчасово переміщені особи, крім загальних прав людини, мають право на безоплатне проживання в придатних для тимчасового перебування місцях; забезпечення достатнім харчуванням, ліками, одягом з урахуванням спеціальних потреб дітей, у тому числі новонароджених, осіб із захворюваннями, осіб похилого віку; отримання роботи в Україні на строк, на який надано тимчасовий захист; отримання грошової допомоги, якщо в них немає інших доходів в Україні; свободу пересування територією України на тих самих умовах, що визначаються законами України для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах; безоплатну невідкладну медичну допомогу в державних закладах охорони здоров’я; добровільне повернення в країну походження; подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; отримання інформації про свої права та обов’язки рідною або зрозумілою їм мовою.

Проведення Антитерористичної операції в Україні викликало проблему внутрішньо переміщених осіб, тобто осіб, які є громадянами Україні, іноземцями або особами без громадянства, але змушені залишити своє місце проживання на території України.

Внутрішньо переміщена особа — громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (стаття 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р.).

Гарантії прав і свобод внутрішньо переміщеної особи згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»:

• єдність родини;

• сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права в пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок унаслідок внутрішнього переміщення;

• інформація про долю та місце перебування зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

• безпечні умови життя і здоров’я; достовірна інформація про наявність загрози для життя та здоров’я на території залишеного місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стан інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;

• створення належних умов для її постійного або тимчасового проживання; сприяння в переміщенні її рухомого майна;

• сприяння в поверненні на попереднє місце проживання; забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

• надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

• влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

• надання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

• отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. У чому полягають особливості правового статусу іноземців? 2. Назвіть ознаки правового статусу біженців. 3. Якими додатковими правами наділяє тимчасово переміщених осіб законодавство України? 4. Хто такі внутрішньо переміщені особи? 5. Назвіть гарантії прав і свобод внутрішньо переміщеної особи.

Завдання для самоперевірки до теми 5 «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина»

1. Визначте нормативно-правові акти України, які містять права та обов'язки, не передбачені Конституцією України.

2. Знайдіть у Конституції України ті права людини й громадянина, які відсутні в міжнародно-правових актах.

3. Останнім часом змінами до законодавства України дещо розширено права іноземців. Так, їм надається право займатися адвокатською діяльністю в Україні та проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України на рядових посадах. Спробуйте дати оцінку таким змінам до законодавства з позицій критичного мислення, урахувавши при цьому той факт, що розширення кола прав іноземців не змінило коло їхніх обов'язків.

4. Знайдіть у Конституції України ті права людини й громадянина, які одночасно є її обов'язками. Обговоріть доцільність або недоцільність розширення кола прав людини й громадянина, які мають стати одночасно їхніми обов'язками, зокрема запровадження обов'язку брати участь у виборах, що наявний у законодавстві деяких держав.

5. Порівняйте: права людини та права громадянина; обов'язки людини та обов'язки громадянина; особисті та політичні права; права й обов'язки громадян в умовах воєнного та надзвичайного станів; правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб.

6. До Міністерства юстиції України звернулася із заявою про реєстрацію й видачу реєстраційного свідоцтва створена на установчому з'їзді політична партія «Нова генерація». У програмі цієї партії, зокрема, містилися положення про те, що Україна — для українців, що членам партії забороняється відвідувати молитовні будинки, що партія спирається на дружинників, які можуть мати на озброєнні холодну й пневматичну зброю, що партія прагне повернути прогресивну систему оподаткування (чим більша заробітна плата, тим більший відсоток податку має сплачуватися), що партія хоче заборонити навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. На підтримку створення політичної партії було зібрано 12 тис. підписів; із них у восьми областях України — по 1000 (підписи були зібрані в кожній адміністративно-територіальній одиниці області), а у п'ятьох областях України — по 800 підписів (підписи були зібрані тільки в обласних центрах). Міністерство юстиції в реєстрації політичної партії відмовило. Чи правомірною є ця відмова? Відповідь обґрунтуйте.