Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 62. Загальна характеристика Конституції України

1. Визначте особливості Конституції України як Основного Закону нашої держави.

2. Які державні утворення існували на території сучасної України?

Конституція є основною правової системи будь-якої демократичної держави.

Конституція України (як основне джерело конституційного права України) — єдиний нормативно-правовий акт, який є Основним Законом України, має найвищу юридичну силу, є юридичною базою законодавства України, приймається та змінюється в особливому порядку, має специфічний зміст і структуру й прямо діє на всій території України.

28 червня 1996 р. Верховна Рада України прийняла Конституцію України. Конституція України мас власну структуру, яка опосередковує та відображає наведені ознаки. Структура Конституції України побудована з урахуванням як власного, так і вітчизняного зарубіжного досвіду. Вона складається з преамбули, основної частини, що включає 13 розділів, «Прикінцеві положення» та «Перехідні положення». Кожна із цих складових має своє окреме призначення й несе своє функціональне навантаження.

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Розділ

Зміст

Статті

Преамбула

Цілі прийняття Конституції України

Розділ I. Загальні засади

Основи суспільного ладу, державного ладу, громадянства, положення, які стосуються суверенітету України, соціального захисту її громадян, національної та екологічної безпеки, а також статті, що виражають державну символіку

1—20

Розділ II. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Норми, що визначають основні особисті, політичні, економічні, соціальні права та свободи людини і громадянина й гарантії їх реалізації, а також обов'язки людини і громадянина перед державою й суспільством

21—68

Розділ III. Вибори. Референдум

Порядок здійснення і впровадження таких основних форм народного волевиявлення, як вибори та референдум

69—74

Розділ IV. Верховна Рада України

Порядок утворення і діяльності єдиного органу законодавчої влади — Верховної Ради, її склад, компетенції, а також статус народного депутата України

75—101

Розділ V. Президент України

Норми, що регулюють правове становище Президента України, порядок його обрання, компетенцію, умови припинення його повноважень, а також норми, що визначають порядок формування та функції Ради національної безпеки і оборони України

102—112

Розділ VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади

Порядок утворення, діяльності та компетенції Уряду України, місцевих державних адміністрацій, а також порядок припинення повноважень цих органів

113—120

Розділ VIII. Правосуддя

Норми, що регулюють порядок утворення й функціонування органів правосуддя та визначають статус суддів

124—1312

Розділ IX. Територіальний устрій України

Принципи та система адміністративно-територіального устрою України

132, 133

Розділ X. Автономна Республіка Крим

Норми, що визначають становище цієї республіки, її компетенцію, основи відносин між Україною та Автономною Республікою Крим, повноваження органів цієї республіки

134—139

Розділ XI. Місцеве самоврядування

Норми, що визначають систему органів місцевого самоврядування, їхній склад, статус депутатів, а також повноваження цих органів

140—146

Розділ XII. Конституційний Суд України

Склад і повноваження Конституційного Суду, гарантії незалежності та недоторканності суддів

147—153

Розділ XIII. Внесення змін до Конституції України

Порядок подання до Верховної Ради України законопроектів про внесення змін і доповнень до Конституції та порядок їх розгляду

154—159

Розділ XIV. Прикінцеві положення

Конституція України набирає чинності з дня прийняття. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України

160, 161

Розділ XV. Перехідні положення

Положення щодо юридичної сили чинного законодавства в частині, що не суперечить Конституції України, і порядок вирішення інших питань, що виникли у зв'язку з прийняттям нової Конституції України

ВАЖЛИВО!

Конституція України як Основний Закон нашої держави визначає і встановлює гарантії конституційного ладу України. Саме в Конституції України були закріплені основні положення, на яких будується сучасна Україна:

людина — найвища соціальна цінність; держава Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова, унітарна держава; народ України — носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Із якою метою було укладено Конституційний договір між Президентом України та Верховною Радою України в червні 1995 р.? 2. Якими ознаками характеризується Конституція України? 3. Якою є структура Конституції України?