Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 60. Конституційно-правові відносини та їх види

Які види суспільних відносин ви знаєте?

Конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв’язок між його суб’єктами у формі взаємних прав і обов’язків, передбачених відповідною нормою конституційного права.

Розглянемо особливості конституційно-правових відносин.

• Мають політичний характер.

• Конституційно-правовим відносинам властивий особливий суб’єктний склад: народ, держава, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, політичні партії тощо.

• Об’єктами конституційних відносин є влада, суверенітет і свобода особистості.

• Є базою для всіх інших відносин у державі. Залежно від індивідуалізації суб’єктів конституційно-правові відносини поділяються на загальні й конкретні.

Загальні конституційно-правові відносини ґрунтуються на таких положеннях Конституції України, які стосуються всіх суб’єктів конституційного права України. Жодного суб’єкта цих відносин персонально не визначено. Кожен суб’єкт загальних конституційно-правових відносин перебуває у правовому зв’язку з усіма іншими суб’єктами цих відносин.

У частині 1 статті 8 Конституції України зазначено, що в Україні визнається й діє принцип верховенства права. Суб’єктів, на яких поширює свою чинність принцип верховенства права, не визначено (визначена лише територія, де він чинний, — територія України). Отже, усі суб’єкти на території України мають діяти на підставі цього принципу.

Конкретні конституційно-правові відносини ґрунтуються на таких положеннях Конституції України, які чітко визначають хоча б одного суб’єкта цих відносин. Наведемо приклад: Стаття 75 Конституції України: Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Конституційно-правові відносини класифікують за такими критеріями: за цільовим призначенням, за змістом, за часом дії.

За цільовим призначенням:

• Установчі відносини — це, як правило, загальні відносини, які виникають на підставі конституційних принципів, статутних, дефінітивних та інших норм.

Наприклад, відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

• Право встановлюючі відносини — це відносини, у яких їх суб’єкти здійснюють свої права та виконують свої обов’язки, встановлені правовою нормою.

Наприклад, відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики.

• Правоохоронні відносини — це відносини, метою яких є охорона приписів правової норми.

Наприклад, відповідно до частини 2 статті 90 Конституції України, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

За змістом:

• Матеріальні правовідносини — це відносини, які складаються в процесі реалізації матеріальних норм конституційного права. Наприклад, Президент України має право нагороджувати державними нагородами (пункт 25 частина 1 статті 106 Конституції України). Видання указу про нагородження певної особи державною нагородою й буде реалізацією норми матеріального права.

• Процесуальні правовідносини виникають під час реалізації процесуальних норм. Прикладами таких відносин є: відносини щодо формування державних органів, відносини щодо підготовки, розгляду, прийняття та набрання чинності законом.

Особливим видом конституційно-правових відносин є правові стани. На відміну від традиційних правовідносин, де чітко визначені суб’єкти, їхні права й обов’язки, специфіка правових станів знаходить свій прояв у тому, що суб’єкти цих відносин чітко визначені, а їхні права й обов’язки — ні. Наприклад, таким правовим станом є громадянство. Конституція України визначає лише основні обов’язки громадян України, проте повний перелік прав і обов’язків громадянина України встановлюється широким колом нормативно-правових актів.

За часом дії:

• Строкові правовідносини — це правовідносини, які обмежені в часі. Сторони цих відносин мають права й обов’язки протягом часу, який визначений Конституцією України. Наприклад, відповідно до частини 5 статті 76 Конституції України, строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.

• Безстрокові правовідносини — це правовідносини, період чинності яких не встановлено. Вони обмежені не часом, а настанням певних умов, які визначені нормами права. Наприклад, відносини громадянства не обмежені часом, проте особа в будь-який момент може вийти з громадянства України. Суб’єкти конституційно-правових відносин — це учасники правовідносин, які не тільки наділені правами й обов’язками, але й реалізують свої права та виконують обов’язки в конституційно-правових відносинах.

Суб’єктів конституційно-правових відносин можна поділити на два види — індивідуальні та колективні.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке конституційно-правові відносини? 2. Які вам відомі особливості конституційно-правових відносин? 3. Назвіть види суб'єктів конституційно-правових відносин.