Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави

Опанування матеріалу дозволить:

• називати основні ознаки держави, види функцій держави

• описувати форми реалізації та методи здійснення функцій держави

• визначати соціальну сутність держави

• характеризувати правову державу

• оцінювати шляхи формування правової держави в Україні

Основні поняття: держава, суверенітет, функції держави, правова держава, громадянське суспільство.

§ 5. Поняття та ознаки держави

1. Які ознаки свідчать про існування держави?

2. Чим держава відрізняється від інших утворень та об'єднань людей?

Державу можна визначити як історично сформовану особливу політико-територіальну організацію, що володіє суверенітетом, має апарат управління й примусу та надає своїм вимогам обов’язкову для населення всієї країни силу.

Поняття держави, її характеристики конкретизуються під час розкриття ознак, які відрізняють її від недержавних організацій суспільства. Тобто аналіз ознак держави поглиблює знання про неї, підкреслює її унікальність як незамінної форми організації суспільства й найважливішого суспільно-політичного інституту. Виділяють такі ознаки держави.

1. Наявність публічної влади, що являє собою сукупність апаратів захисту суспільства від посягань зовні (збройні сили, спеціальні служби), примусу й охорони громадського порядку (правоохоронні органи), а також управління (уряд, місцеві адміністрації).

2. Територіальна організація населення та здійснення публічної влади в межах певної території. У додержавному суспільстві належність індивіда до того чи іншого роду зумовлювалася кровною або вдаваною спорідненістю. Причому рід часто не мав визначеної території, переміщувався з одного місця на інше. Держава має локалізовану територію, на яку поширюється її суверенна влада, а населення, яке на ній проживає, перетворюється на підданих або громадян держави.

ВАЖЛИВО!

Територія України — суходіл, води, надра й повітряний простір, що перебувають у межах державного кордону України. Загальна площа території України становить 603 628 км2, тобто 5,7 % території Європи та 0,44 % території світу. За цим показником вона є найбільшою країною, яка повністю розташована в Європі.

3. Державний суверенітет, тобто незалежність державної влади від будь-якої іншої влади всередині країни й поза нею, виражений у виключному праві самостійно вирішувати питання внутрішньої і зовнішньої політики.

4. Монополія на прийняття загальнообов’язкових норм. Лише держава може встановлювати норми, обов’язкові для всіх громадян. За їхньою допомогою держава може ефективно керувати суспільством і забезпечувати реалізацію своєї політики. Дотримання таких норм забезпечується державною владою. Влада — здатність за допомогою авторитету, заохочення та примусу впливати на поведінку особи.

5. Монополія на встановлення та збір податків із населення, що спрямовують на утримання органів державного управління, розвиток національної і регіональної економіки, підтримку соціальної сфери (охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення тощо).

6. Наявність державних символів — герба, прапора, гімну. Символи держави покликані позначати носіїв державної влади, належність чого-небудь до держави. Герби держави встановлюють на будівлях, де розташовані органи держави, на прикордонних стовпах, на спеціальному одязі державних службовців. Прапори вивішують на тих самих будівлях, а також у місцях, де проводять міжнародні конференції.

ЦІКАВО!

Держави без території

У сучасному світі існують державні утворення, що мають усі або майже всі ознаки державності (герб, прапор, гімн, закони, населення, грошову одиницю), але не мають території, або їхня територія надзвичайно мала. Наприклад, таким утворенням є Сіландія — держава, заснована колишнім військовим Падді Роєм Бейтсом на покинутій морській платформі поблизу територіальних вод Великої Британії в 1967 р. Велика Британія після судових розглядів визнала її незалежність. Засновник держави живе в Європі, займається роздачею титулів і продажем паспортів.

ВАЖЛИВО!

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України (стаття 20 Конституції України).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Спробуйте встановити, від чого саме ми можемо відрізнити державу, визначивши її ознаки. 2. Визначте, яка з ознак держави безпосередньо стосується здобуття вами освіти в комунальному освітньому закладі на безоплатній основі. 3. Чому в державному суспільстві не можна обійтися без обов'язкового стягнення податків із громадян, які мають доходи? 4. Чому в первісному суспільстві був відсутній апарат публічної влади? 5. Яка ознака держави значною мірою притаманна первісному (додержавному) суспільству? У чому полягає відмінність? 6. Чому в первісному суспільстві не могло існувати такого поняття, як суверенітет роду (племені), і такої ознаки, як територія? У чому полягала відмінність між ознаками, за якими об'єднувалося населення в додержавному суспільстві й державі?