Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 50. Поняття, підстави та принципи юридичної відповідальності

1. Назвіть види соціальної відповідальності.

2. У чому полягає різниця між моральною та юридичною відповідальністю?

Юридична відповідальність — обов'язок правопорушника зазнати негативних наслідків майнового або особистого характеру за вчинення правопорушення.

Розглянемо ознаки юридичної відповідальності:

• Суспільний та державний осуд. Суд виносить рішення іменем України і цим рішенням він указує правопорушнику, що його поведінка є хибною і держава та суспільство оцінюють її негативно.

• Державний примус. Юридична відповідальність забезпечена державним примусом. Тобто якщо правопорушник відмовляється виконати рішення суду або іншого органу, уповноваженого приймати рішення про притягнення до юридичної відповідальності (Національна поліція тощо), то спеціальні державні органи (наприклад Державна виконавча служба) виконають таке рішення у примусовому порядку. Так, якщо порушник правил дорожнього руху не сплатив штраф, то штраф буде утримано з його заробітної плати без згоди правопорушника.

• Негативні наслідки майнового (сплата штрафу, відшкодування шкоди) або особистого (обмеження свободи, позбавлення певного права) характеру.

• Юридична відповідальність — це новий обов’язок, якого до вчинення правопорушення не існувало.

Виокремлюють такі підстави юридичної відповідальності: фактична, формальна і процесуальна.

Фактичною підставою юридичною відповідальності є вчинення правопорушення. На особу може бути покладена юридична відповідальність лише за вчинення суспільно небезпечного (або шкідливого) діяння. Юридична відповідальність за думки не передбачається. Немає правопорушення — немає відповідальності. Формальною підставою є норма права, яка визначає певне діяння як правопорушення і передбачає відповідальність за вчинення такого діяння. Процесуальною підставою юридичної відповідальності є правозастовний акт, яким уповноважений орган визначив міру відповідальності правопорушника. Такими актами є: вирок або рішення суду, постанова про застосування адміністративного стягнення (прийнята органами Національної поліції), наказ керівника про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Принципи юридичної відповідальності — керівні ідеї, що характеризують її зміст, суть і призначення у правовому регулюванні суспільних відносин.

Принцип законності визначає, що юридична відповідальність настає лише за ті діяння, які заборонено нормами права. При цьому до правопорушника можна застосовувати лише ті стягнення (або покарання) і лише в тих межах, що визначені санкціями правових норм. Притягнення до юридичної відповідальності відбувається в порядку, який визначено у процесуальних нормах.

Принцип невідворотності юридичної відповідальності означає, що жодне правопорушення не має залишатися безкарним. Тобто будь-яка особа, незважаючи на її статус у суспільстві, буде притягнена до юридичної відповідальності за вчинене правопорушення.

Принцип справедливості реалізується кількома способами.

• За одне правопорушення особу можна притягнути до одного виду юридичної відповідальності лише один раз.

• Закон, що встановлює відповідальність за правопорушення, не може мати зворотної сили. Якщо особа вчинила діяння до набрання чинності законом, яким було передбачено юридичну відповідальність, то така особа не підлягає притягненню до відповідальності.

• Відповідність між злочином та покаранням (іноді цей принцип виокремлюють у самостійний та називають принципом доцільності). Ідея полягає в тому, що ступінь відповідальності має відповідати тяжкості вчиненого правопорушення, а також ураховувати особистість правопорушника. Принцип гуманізму полягає в тому, що до правопорушника не можна застосовувати жорстокі покарання, покарання, що мають характер катування, а також такі, що принижують людську гідність.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке юридична відповідальність? 2. Назвіть ознаки юридичної відповідальності. 3. Яких негативних наслідків може зазнати особа, яку притягнуто до юридичної відповідальності? 4. Які вам відомі підстави юридичної відповідальності? 5. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності.