Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 18. Місцеве самоврядування

1. Із курсу історії пригадайте, що таке магдебурзьке право.

2. Як ви вважаєте, що спільного й відмінного в самоврядуванні міст за магдебурзьким правом і сучасній системі місцевого самоврядування?

Державна влада, хоча і володіє ознакою повноти її здійснення, не може не враховувати специфічні регіональні умови організації суспільного життя, що склалися історично. Тому державна влада доповнюється системою місцевого самоврядування, основним завданням якої є забезпечення участі населення у вирішенні місцевих справ. Місцеве самоврядування сприяє наближенню влади до територіальної громади (жителів села, селища, міста). Слід підкреслити, що система місцевого самоврядування — це не держава в державі: вона інтегрована в загальну систему управління справами суспільства та держави, однак посідає в ній особливе місце, маючи самостійність.

ВАЖЛИВО!

Місцеве самоврядування є правом і спроможністю органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення (стаття 3 Європейської хартії місцевого самоврядування).

Для здійснення місцевого самоврядування територіальна громада створює спеціальні органи, які можуть мати одноособовий (сільський, селищний, міський голова — мер, бургомістр) або колегіальний характер (сільські, селищні, міські ради — комуни, муніципалітети). Для реалізації поставлених завдань створюються виконавчі органи міського самоврядування (департаменти, бюро).

ЦІКАВО!

Без місцевого самоврядування нікуди

Французький вчений і політичний діяч А. де Токвіль (1805—1859), характеризуючи значення місцевого самоврядування, писав: «Центральна влада, якою б освіченою та досвідченою вона не була, не в змозі сама охопити всі подробиці життя великого народу. Вона не здатна цього зробити тому, що таке завдання перевищує всі межі людських можливостей. Коли така влада намагається лише своїми силами створити та привести в дію незліченну багатоманітність різних суспільних механізмів, вона має або задовольнятися неповними результатами, або її зусилля будуть даремними. У разі ж об'єднання індивідуальних сил із громадськими, як це відбувається в межах місцевого самоврядування, часом вдається домогтися того, чого найконцентрованіша й найактивніша влада була б не в змозі зробити».

ОЗНАКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Територія

Міста, села, селища

Форми

Місцеві вибори, місцеві референдуми, виявлення громадської думки, народні обговорення, громадські слухання, народні ініціативи, збори, мітинги, походи, демонстрації, звернення

Компетенція

Соціально-економічний розвиток території; управління місцевою освітою та охороною здоров'я, охороною громадського порядку, власністю територіальної громади, гарантування пожежної безпеки, утримання міських комунікацій, доріг і транспорту; організація торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, соціальна підтримка населення, міських засобів масової інформації

Майнова та економічна база

Рухоме та нерухоме майно територіальних громад, місцевий бюджет, місцеві податки, інвестиції, субвенції та дотації від державної влади

ЗАВДАННЯ. Подискутуйте! Чи можна вважати віче, яке є традиційним проявом українського народовладдя, прообразом сучасного місцевого самоврядування?

Органи місцевого самоврядування не входять у систему органів державної влади, але активно взаємодіють та впливають один на одного.

Органам місцевого самоврядування можуть бути делеговані повноваження органів державної влади. Останні при цьому здійснюють контроль за їх виконанням. Натомість органи місцевого самоврядування мають право наглядати за діяльністю органів місцевої виконавчої влади та за результатами такого нагляду можуть вимагати від уряду або президента висловлення недовіри голові місцевої адміністрації.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. У чому полягають завдання місцевого самоврядування? 2. Назвіть ознаки місцевого самоврядування. 3. Які вам відомі моделі місцевого самоврядування?