Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Повторення й узагальнення за розділом III «Конституційне право України»

І рівень складності (кожен тест оцінюється у 0,5 бала)

1. Серед зазначених прав людини оберіть те з них, яке є економічним правом, може реалізовуватися тільки індивідуально та належить до основних прав людини.

А право на освіту

Б право на працю

В право на страйк

Г право на участь у вуличних походах, мітингах та демонстраціях

2. Виберіть правильне твердження.

А набуття громадянства, на відміну від припинення громадянства, можливе внаслідок події

Б втрата громадянства є юридичним актом, а вихід із громадянства — юридичним вчинком

В коло осіб, що не можуть бути прийняті до громадянства, дещо ширше, ніж коло осіб, що не можуть бути поновлені у громадянстві України

Г коло перешкод, які існують для набуття громадянства за народженням, значно ширше, ніж коло перешкод, які існують для набуття громадянства через прийняття до громадянства

3. Нормами Конституції України

А передбачається можливість прийняття нової Конституції України виключно шляхом всенародного голосування

Б передбачається можливість внесення змін до I, III та XIII розділів Конституції України двома третинами голосів народних депутатів України з подальшим затвердженням їхнього рішення голосуванням громадян України на всеукраїнському референдумі

В передбачається можливість прийняття нової Конституції України трьома четвертими голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України

Г передбачається можливість прийняття нової Конституції України виключно за народною ініціативою

4. До недоліків мажоритарної виборчої системи, за якою проводять вибори до парламенту, можна віднести

А у разі дострокового припинення повноважень депутата парламенту необхідно проводити проміжні вибори, що важким тягарем лягає на бюджет

Б ця виборча система знецінює особистість кандидатів

В порядок підрахунку голосів виборців є дуже складним

Г депутати, по суті, є відповідальними перед своєю політичною партією, а не перед конкретними виборцями

5. НЕ є формами здійснення контрольної функції Верховної Ради України

А контроль за виконанням державного бюджету України

Б контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України

В заслуховування щорічних доповідей Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Г ратифікація міжнародних договорів України

6. Згідно з нормами Конвенції про права дитини кожна дитина з моменту народження має право на реалізацію прав, які відповідно до загальноприйнятої класифікації можна віднести до

А особистих та політичних

Б особистих та культурних

В політичних та культурних

Г культурних та соціальних

II рівень складності (логічна послідовність та логічна пара оцінюються в 1 бал)

7. Розташуйте у правильній послідовності етапи конституційного провадження за конституційною скаргою.

А ухвалення Сенатом рішення стосовно конституційної скарги

Б відкриття провадження у справі за конституційною скаргою Сенатом Конституційного Суду

В офіційне оприлюднення та опублікування рішення, прийнятого за результатом розгляду конституційної скарги

Г розгляд конституційної скарги на пленарному засіданні Сенату

8. Установіть відповідність між державними органами та їхніми повноваженнями.

1 Рахункова палата

2 Рада національної безпеки і оборони

3 Міністерство

4 Державний комітет

А координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони

Б забезпечує впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності

В сприяє уряду в реалізації урядової політики шляхом виконання функцій державного управління, як правило, міжгалузевого характеру

Г здійснює від імені Верховної Ради України контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням

Д здійснює управління державними підприємствами

9. Установіть відповідність між основними принципами конституційно-правового інституту прав і свобод людини та їхнім змістом.

1 принцип невідчужуваності й непорушності основних природних прав і свобод людини та їх належність людині від народження

2 принцип рівноправності прав і свобод осіб

3 принцип єдності прав і обов’язків людини й громадянина

4 принцип гарантування прав і свобод людини й громадянина

А права і свободи не можуть бути скасовані після прийняття нових законів або внесення змін до них, не допускається звуження обсягу існуючих прав і свобод

Б у процесі реалізації обов’язків здійснюються права, які їм відповідають, а здійснення прав породжує певні обов’язки

В здійснення прав і свобод людини й громадянина не має порушувати права й свободи інших осіб

Г принцип балансу прав та обов’язків Д усі люди вільні і володіють правами та свободами від народження

III рівень складності (порівняння оцінюється у 3 бали)

10. Визначте спільні й відмінні ознаки Великої палати та Сенату Конституційного Суду.

IV рівень складності (завдання оцінюється в 3 бали, по 1 балу за кожну ситуацію)

11. Визначте, у чому полягає порушення законодавства в кожній із наведених ситуацій.

1) Під час паводку в одному із сіл Волинської області вода підтопила будинок сімейства Мироненків. Уся сім’я знайшла тимчасовий порятунок на горищі. Пізно ввечері Мироненко зателефонував дільничному офіцеру поліції з проханням про допомогу. Офіцер відповів, що він у відпустці та має право на відпочинок, гарантоване Конституцією України. Він порадив звернутися до місцевого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Номер телефону було надіслано смс-повідомленням.

2) Маслова звернулася до нотаріуса з проханням посвідчити договір дарування будинку своєму братові. Дарувальниця хотіла залишити за собою право довічного безоплатного проживання в цьому будинку. Нотаріус порадив Масловій додати цю умову до договору. Оскільки брат Маслової виступив проти включення такої умови, заявивши, що це ображає його почуття любові до сестри, договір посвідчено не було. Про цю незвичну ситуацію нотаріус розповів двом своїм колегам.

3) Громадянина Волоха було викликано на засідання адміністративної комісії з приводу притягнення його до адміністративної відповідальності у зв’язку із вчиненням ним адміністративного проступку. Волох уклав договір з адвокатом Павлом про надання правової допомоги. Павла на засідання адміністративної комісії не допустили.