Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 107. Органи юстиції: завдання та повноваження

Органи юстиції України — це система органів виконавчої влади, яку очолює Міністерство юстиції України, призначенням якої є формування та забезпечення реалізації державної правової політики та виконання інших завдань, встановлених законодавством.

Міністерство юстиції України (Мін’юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Органи юстиції України під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

У своїй діяльності органи юстиції керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України, а територіальні органи юстиції — наказами Мін’юсту, а також наказами вищих головних управлінь юстиції.

Характерною рисою правової регламентації організації та діяльності органів юстиції України є відсутність закону із цих питань, що визначає підзаконний рівень їх нормативного регулювання. Так, правове підґрунтя діяльності Міністерства юстиції України становить Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 395/2011, яке визначає завдання й повноваження Мін’юсту. Статус його територіальних органів визначається відповідними нормативними актами, прийнятими Мін’юстом: Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим Наказом Мін’юсту України від 23 червня 2011 р. № 1707/5, та Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженим Наказом Мін’юсту України від 23 червня 2011 р. № 1707/5. Названі документи встановлюють правові засади функціонування управлінь юстиції у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, визначаючи їхні завдання й повноваження.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке органи юстиції? 2. Що входить до системи органів юстиції? 3. Назвіть центральні органи виконавчої влади, які підпорядковані Міністерству юстиції України. 4. У який спосіб регламентується діяльність органів юстиції?