Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 88. Законодавчий процес та його стадії

Право законодавчої ініціативи

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Кабінет Міністрів України має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України.

Проект закону про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України вносить Президент України або Кабінет Міністрів України.

Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати.

Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради:

1) проектів законів, постанов;

2) проектів інших актів Верховної Ради;

3) пропозицій до законопроектів;

4) поправок до законопроектів.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте! У який спосіб громадянин може долучитися до законодавчої ініціативи? Який механізм існує в Україні?

Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, у редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту.

Пропозиція щодо структурних частин законопроекту має містити послідовно викладені назви розділів, глав, а в разі необхідності — статей, частин чи пунктів законопроекту.

Поправка може бути внесена письмово до законопроекту, який готується до другого й третього читань, а також усно під час розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

Оформлення законопроектів, проектів інших актів

Законопроект, проект іншого акта мас бути оформлений відповідно до вимог закону, Регламенту Верховної Ради та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Законопроект, проект іншого акта подасться до Верховної Ради за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган, наділений таким правом.

Законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Законопроект може передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про внесення змін до цього законодавчого акта. Кожен законопроект має містити положення щодо порядку набрання ним чинності.

Якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.

До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини 6 статті 89 Регламенту, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться.

Розгляд законопроектів Верховною Радою

Законопроекти розглядаються Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох читань. Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає:

• перше читання — обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу;

• друге читання — постатейне обговорення й прийняття законопроекту в другому читанні;

• третє читання — прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження в цілому.

Рішення про проведення повторних перших, других читань законопроектів Верховна Рада може приймати не більше двох разів.

Під час другого й третього читань розглядаються порівняльні таблиці законопроектів, а щодо законопроектів про внесення змін до законів порівняльні таблиці розглядаються і в першому читанні.

Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України

Внесення змін до Конституції України має дещо іншу процедуру порівняно зі звичайною законодавчою процедурою.

Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту таким вимогам:

1. Зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини й громадянина та вони не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

2. Законопроект подано не в умовах воєнного або надзвичайного стану.

3. Законопроект про внесення змін до Конституції України вже розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, а з моменту прийняття рішення щодо цього законопроекту минуло не менше одного року.

4. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не змінювала ті самі положення Конституції України, зміни до яких запропоновані в законопроекті.

Подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів із Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції України.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Назвіть суб'єктів права законодавчої ініціативи. 2. У чому полягають правила оформлення законопроектів та проектів інших актів? 3. Назвіть стадії законодавчого процесу. 4. Як відбувається розгляд законопроектів Верховною Радою? 5. У чому полягають особливості розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України?