Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

§ 31. Оцінювання споживчих якостей комплексного виробу та його відповідність завданням підсумкового проекту

Завдання 1

Уявіть, що ви прийшли до магазину і вам потрібно вибрати, наприклад, комп'ютерну мишку. На полицях сучасних крамниць можна побачити десятки різноманітних варіантів такого товару. За якими критеріями ви її вибиратимете?

Напевно ваша увага, як споживача, буде зосереджена на певному наборі параметрів: зручності, розмірі, ціні тощо (мал. 230).

Мал. 230. Сучасна промисловість пропонує найрізноманітніші варіанти пристроїв уведення

Мал. 231. Спектр вимог споживача до характеристик товару досить широкий

Як можна назвати всі ці характеристики виробу в цілому? Адже практично за цими самими критеріями ми обираємо будь-які вироби, що необхідні для нашої життєдіяльності.

Зазначені властивості товарів становлять основу їх споживчих якостей.

Споживчі якості комплексного виробу — це властивості, які проявляються в процесі використання товару споживачем для задоволення відповідних потреб.

Як правило, споживчі якості формуються з ряду властивостей (зручність використання, надійність, безпека виробу). Споживчі якості визначають споживчу вартість виробу (цінність, корисність для людини).

Споживчі якості — це основні критерії, які відіграють вирішальну роль при виборі потрібного виробу з кількох альтернативних варіантів зі схожими або близькими функціями.

Список споживчих якостей виробу зазвичай включає:

 • функціональні,
 • економічні,
 • антропологічні характеристики.

Функціональними характеристиками називають комплекс споживчих властивостей, що обумовлюють ефективність використання виробу за його призначенням. Наприклад, одиничні показники — вантажопідйомність, місткість і водонепроникність, комплексні — калорійність, продуктивність тощо. Вони є найважливішими при оцінюванні якості виробів.

Економічні якості характеризують витрати на виготовлення виробу та економічність його використання, наприклад: витрати палива автомобілем у літрах на 100 км шляху, кількість енергії, яку споживає електропобутовий прилад (кВт/год), витрати газу (м3/год) водогрійним котлом, витрати фарби на 1 м2 площі.

Антропологічні характеристики враховують людський фактор і відповідність виробу параметрам людини (зріст, розміри руки, фізичні можливості тощо). Це характеристики, які відповідають за пристосовуваність виробу до людини, зниження дискомфорту, підвищення позитивних емоцій від того, що користуєшся цим продуктом, зменшення шкідливих впливів.

Виділяють такі критерії антропологічних характеристик:

 • ергономічність;
 • привабливість;
 • безпека;
 • екологічність.

Завдання 2

Озирніться навколо, оберіть предмет, який, на вашу думку, є з точки зору споживчих якостей найдосконалішим. Обґрунтуйте свій вибір.

Для того щоб оцінка споживчих якостей вашого комплексного виробу була об'єктивною, проведіть самоаналіз, давши відповіді, наприклад, на такі запитання:

 • Чому виріб має таку форму?
 • Чому обрано саме ці матеріали?
 • Які методи виготовлення були використані? Чому?
 • Чому обрано такий розмір виробу?
 • Наскільки добре даний виріб задовольняє потреби людей?
 • Чи легко його використовувати? Чи легко його ремонтувати? Обслуговувати?
 • Наскільки добре виріб виконує свої функції?
 • Який вплив на навколишнє середовище мають процеси виготовлення виробу, його використання, утилізації?
 • Наскільки безпечним є виріб?
 • Яка вартість виробу? Чи відповідає якість ціні?
 • Яка якість його виготовлення?

Чи є різниця в оцінюванні, коли ви характеризуєте свій виріб як конструктор і як споживач?

Для конструктора важливу роль відіграє технологічна сторона проектування. Він повинен продумати все, що пов'язане з трудоємністю виготовлення, стандартизацією і уніфікацією, використанням матеріалів, розподілом виробу на елементи тощо.

Усі вироби проектують для того, щоб зробити життя людей кращим. Тому на етапі оцінювання споживчих якостей комплексного виробу буде корисно проаналізувати вироби, аналогічні вашому, з подібними або близькими функціями, тобто вироби, які мають відповідати тим самим споживчим якостям.

Отримати більше інформації у порівнянні зі звичайним аналізом споживача дасть змогу атрибутивний аналіз, результати якого можна навести у вигляді таблиці з орієнтовним переліком інформації.

Оцінювання можна провести за довільною шкалою.

Зображення виробу: форма, розміри деталі

Оцінка зовнішнього вигляду виробу

Способи виготовлення деталей та способи їх з'єднання

Матеріали та їх особливості

Призначення та функції виробу

Зручність і безпечність роботи

Ціна. Чи відповідає вона якості виробу?

Чи хотіли б ви мати такий виріб? Чому?

На основі проведеного аналізу потрібно зробити висновок щодо загальної оцінки споживчих якостей комплексного виробу.

У висновку до реалізованого проекту послідовно викладають отримані результати у відповідності до поставленої мети, дають оцінку повноти вирішення завдань, описують підтвердження висунутих гіпотез.

Висновок може містити рекомендації щодо конкретного використання результатів роботи, її економічну або соціальну значущість.

У деяких випадках виникає необхідність вказати шляхи продовження роботи над проектом, а також конкретні завдання, які слід при цьому вирішувати.

Висновки повинні бути написані чітким, лаконічним і ясним стилем.

Важливо вказати, що ви зробили і яких висновків дійшли в результаті проведеної роботи.

Важливо, щоб висновки проекту відповідали завданням, поставленим на початку роботи над ним.

Чи добре засвоїли?

 • 1. Що називають споживчими якостями комплексного виробу?
 • 2. Що належить до функціональних властивостей виробу?
 • 3. Що відносять до економічних характеристик виробу?
 • 4. Що називають антропологічними характеристиками виробу?

Поясніть

 • 1. Які з відомих вам споживчих якостей виробу є найважливішими?
 • 2. Чому висновки щодо проекту повинні характеризувати рівень вирішення завдань проекту?

Підбиваємо підсумки

Споживчими якостями комплексного виробу називають властивості, які проявляються в процесі використання товару споживачем для задоволення відповідних потреб.

Атрибутивний аналіз дає змогу отримати більше інформації щодо споживчих якостей виробу в порівнянні зі звичайним аналізом споживача.

На основі проведеного аналізу потрібно зробити висновок, де послідовно викласти отримані результати у відповідності до поставленої мети, дати оцінку повноти вирішення завдань.

Поглибте свої знання

Система показників зі встановленими на них кількісними даними (розмірами і допусками), дістала назву технічних умов і норм точності на приймання готового виробу (оцінювання відхилень від заданих розмірів).

У технічних умовах ставлять завдання, які слід вирішити як у процесі конструювання виробу, так і під час його виготовлення.

Основні технічні характеристики і якісні показники деяких виробів і складових їх частин, що випускаються у великих кількостях, стандартизовані.

Стандартизація встановлює оптимальні показники якості, розмірні ряди виробу, прийоми контролю та випробувань, режими технічного обслуговування, методи ремонту, норми витрат запасних частин тощо.

Існує також поняття «рівень якості». Цей показник є відносною характеристикою і заснований на порівнянні показників якості даного виробу з базовими значеннями відповідних показників аналогічних виробів.