Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

§ 28. Вибір об’єктів праці з застосуванням методів проектної діяльності та розробки конструкції комплексного виробу

Завдання 1

Роздивіться малюнок 220 і спробуйте пояснити, яке призначення мають зображені на ньому вироби.

Виглядають вони оригінально, але питання їхньої функціональності викликає великі сумніви.

З чого почати роботу, якщо перед вами постало завдання обрати комплексний виріб?

Перш за все потрібно дати відповідь на запитання: яку користь матиме той чи інший виріб? Про те, що зробити, аби вашу ідею втілити в життя, і піде мова в цьому та наступних параграфах.

Процес створення прототипу, прообразу майбутнього виробу з потрібними властивостями та розробку способів його виготовлення називають проектуванням.

Від мінливого бажання, примарного мріяння і безпідставних фантазій проектний задум відрізняється тим, що містить у собі раціональне обґрунтування і конкретний спосіб (технологію) його практичної реалізації.

Робота над проектом передбачає реалізацію певних етапів: обґрунтування проекту, пошуковий етап, технологічний етап, заключний етап. Існують певні правила й вимоги до оформлення інформації щодо кожного з етапів проекту.

Зміст таких понять, як «проект», «проектна діяльність», «етапи проектування», «методи проектування», вам відомі з підручників із трудового навчання для 5, 6, 7 і 8 класів.

Мал. 220. У світі багато безглуздих речей; а — велосипед, який не боїться нерівностей дороги; б — стіл, декорований плямою: всі інші плями також сприйматимуться як оформлення

Обираючи комплексний виріб, орієнтуватися треба на об'єкти, які будуть корисними не тільки вам, а й, наприклад, іншим учням школи, членам вашої родини.

Тож, роботу слід розпочинати з формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його важливості, визначення теми проекту.

Мета проекту — бажаний кінцевий практичний результат, який має бути досягнутий унаслідок реалізації проекту.

Можна скористатися простою схемою складання мети проекту:

1. Виберіть одне зі слів на зразок: виготовити, розробити, створити, вдосконалити, виконати, навчитися виконувати, зшити, намалювати, вишити та ін.

2. Додайте назву виробу.

3. Додайте одну або декілька фраз, які дадуть відповідь на запитання:

 • у якій техніці буде виконано виріб, із чого (наприклад, «виготовлення в техніці випалювання», «з деревини»)?
 • яке призначення виробу (наприклад, «для прикрашання інтер'єру»)?
 • для кого буде призначено виріб (наприклад, «для ігрової кімнати у початковій школі»)?
 • з яких матеріалів буде виготовлено виріб (наприклад, «із пластмаси»)?
 • яка корисність виробу (наприклад, «для збереження м'яких іграшок»)?
 • чому або кому присвячено виріб (наприклад, «Дню Незалежності України»)?

Приклад

Розробити й виготовити підставку для олівців, ручок та паперу з відходів виробництва.

Від формулювання мети проекту переходьте до визначення конкретних завдань, які слід вирішувати відповідно до неї.

Завдання проекту — це всі послідовні етапи організації та виготовлення виробу від початку до кінця.

Для того, щоб визначити завдання проекту, потрібно послідовно відповісти на запитання: «Що потрібно зробити задля того, аби досягти мети проекту?»

Зазвичай завдання вказують (розробити., удосконалити., ознайомитися..., навчитися., освоїти., визначити., вибрати., підібрати., провести., вивчити., розвинути., проаналізувати і т. п.).

Мал. 221. Ваза-трансформер

Пояснення необхідності й корисності виконання того чи іншого проекту називають обґрунтуванням актуальності проекту.

Прикладом може бути обґрунтування актуальності проекту комплексного виробу «Ваза-трансформер» (мал. 221).

Вазу-трансформер можна використовувати як вазу під фрукти, а також як звичайну кухонну дошку або підставку під гаряче. Крім того, виріб може виконувати функцію елемента декору.

Фруктовниця (частина вази-трансформера) дуже компактна, у разі необхідності її завжди можна легко скласти. У складеному вигляді вона займає мало місця і в будь-який момент може бути знову використана за основним призначенням.

Такий виріб буде корисним як у школі, так і вдома.

Основними критеріями, на які треба спиратися, проектуючи виріб, є:

 • естетичність;
 • практичність у використанні;
 • технологічність;
 • невисока трудомісткість;
 • оригінальність форми;
 • доступність матеріалу.

Завдання 2

За наведеним зразком обґрунтуйте актуальність одного з виробів з деревини або металу, які ви вже виготовляли в шкільній майстерні. Чи можна було виготовити згаданий виріб або його деталі з пластмаси або композиційних матеріалів? Обґрунтуйте свою відповідь.

Під час визначення мети та завдань проекту намагайтеся максимально використати знання та вміння, які ви здобули на уроках з трудового навчання. Особливу увагу зверніть на можливість використання різноманітних технологічних операцій, які ви опановували раніше.

Велике значення під час проектування виробів слід приділяти вимогам технологій, що їх використовують у процесі реалізації проекту. Зокрема, це технологічність, економічність, ергономічність, безпечність, екологічність. З такими вимогами, які необхідно враховувати при створенні виробів, ви знайомились у 5 класі на уроках трудового навчання.

Обирайте об'єкт праці, над яким вам буде цікаво працювати.

Слід також чітко знати, які матеріали та інструменти знадобляться вам для виготовлення обраного виробу, вияснити, чи є вони в майстерні.

Вибираючи комплексний виріб, слід врахувати й питання затрат часу на його виготовлення. З цього приводу порадьтеся з учителем — варто провести детальний аналіз щодо того, скільки ви маєте часу на уроках і скільки часу потрібно на кожну операцію з виготовлення даного виробу.

Після того, як ви визначили мету й завдання проекту, сформулювали обґрунтування вибору, потрібно скласти з допомогою вчителя план, за яким буде реалізовано проект.

Такий план називають конструкторським етапом.

Необхідно:

 • 1. Зібрати й обробити необхідну для реалізації проекту інформацію з літературних та інших джерел.
 • 2. Вивчити технологію виготовлення визначеного об'єкта, провести розрахунки потрібної кількості матеріалу, заміри, вирішити інші завдання, поставлені в процесі конструювання комплексного виробу.
 • 3. Розробити відповідну конструкторсько-технологічну документацію, дібрати необхідні якісні матеріали, обладнання та інструменти, підготувати робоче місце.
 • 4. Визначити способи представлення результатів проекту, тобто окреслити, у якій формі буде проведено його демонстрацію (текстовий опис результатів, діаграми, презентація, фотографії виробу або об'єкта, аудіо- або відеозапис спостережень чи етапів виготовлення виробу).
 • 5. Установити критерії оцінювання кінцевого результату і процесу роботи (як оцінюватимете якість виробу).
 • 6. Розподілити завдання та обов'язки між членами команди (якщо це груповий або колективний проект).

На стадії визначення форми виробу і його конструкції можна застосовувати метод аналогій (метод подібності), метод комбінування, з яким ви знайомились у 6 класі на уроках трудового навчання.

Удосконалити властивості технічного виробу, а також спроектувати новий виріб із цікавими, ширшими можливостями, інколи й за рахунок конструктивних змін, допоможе метод фокальних об'єктів, який ви вивчали у 7 класі.

Для впорядкування інформації, зібраної для реалізації проекту, доцільно створити банк ідей і пропозицій. Зі структурою банку ідей та алгоритмом його використання ви знайомились у 8 класі.

Надзвичайно корисним у забезпеченні творчого підходу до процесу утворення форми виробів буде комбінаторний метод, з яким ви знайомились у 8 класі.

Чи добре засвоїли?

 • 1. Що називають метою проекту?
 • 2. Що називають завданням проекту?
 • 3. Що має містити обґрунтування актуальності проекту?

Поясніть

 • 1. Чи можна виготовити комплексний виріб без конструкторсько-технологічної документації?
 • 2. Які джерела інформації для реалізації проекту є найкориснішими?

Підбиваємо підсумки

Робота над проектом передбачає реалізацію певних етапів: обґрунтування проекту, пошуковий етап, технологічний етап, заключний етап. Існують певні правила й вимоги до оформлення інформації щодо кожного з етапів проекту. Роботу над проектом слід розпочинати з формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його важливості, визначення його теми.

Поглибте свої знання

Проект представляють у вигляді роботи, яку друкують на аркушах формату А4 з одного боку. Робота має такі параметри:

 • поля: ліве поле — 20 мм., праве — 10 мм, верхнє і нижнє — 15 мм;
 • текст набирають шрифтом Times New Roman;
 • розмір шрифту 14 пт;
 • інтервал — 1,5 мм;
 • у верхньому полі титульного аркуша проекту вказують повну назву навчального закладу (розмір шрифту — 16 пт);
 • у середньому полі (посередині листа) пишеться слово «Проект» (розмір шрифту — 24 пт);
 • у наступному рядку — великими літерами вказують назву творчої роботи без слова «тема», без лапок і без крапки в кінці речення (розмір шрифту — 28 пт);
 • текст на сторінці вирівнюють по ширині.

Заголовки у творчій роботі друкують напівжирним шрифтом з великої літери, заголовки не підкреслюють, крапку в кінці не ставлять. Перенесення слів у заголовках розділів неприпустиме. Між заголовком і текстом роблять відступ 2 інтервали.

Кожний розділ творчого проекту починають з нової сторінки. Нумерують розділи арабськими цифрами. Параграфи нумерують цифрами через крапку, де перша цифра — номер розділу, друга — номер параграфа (наприклад, 1.1., 1.2., 1.3. і т. д.). Якщо параграфи також мають пункти, то їх нумерують відповідно трьома цифрами через крапку (наприклад, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. і т. д.).

Нумерація сторінок проекту

Після завершення набору творчої роботи слід пронумерувати сторінки.

Номери сторінок ставлять, починаючи з цифри 2 з другої сторінки. На першій номер не ставлять. Розташування нумерації — внизу сторінки по центру.

Участь у виставках, “ярмарках ідей” та інших заходах (мал. 222), що проводяться у межах району, міста, нашої країни і навіть за її кордонами, може стати прикінцевим етапом вашої проектної діяльності.

Мал. 222. Учнівський проект, втілений у матеріалі та представлений на Всеукраїнській конференції винахідників та раціоналізаторів