Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

§ 23. Типи професій. Тестування як засіб виявлення передумов для опанування певним типом професії

Мал. 165. Стилізована діаграма типу професій за Є. О. Клімовим

Для того, щоб обрати професію, ви повинні мати достатній обсяг інформації про світ професій і вміння співвіднести цю інформацію зі своїми особливостями й рисами характеру.

Існує досить багато підходів до розподілу професій за типами. Деякі з них є підставою для визначення вашого психологічного типу. Наприклад, це підходи відомих учених Дж. Голланда, який виділив професійні типи особистості, та Є. О. Клімова, який запропонував типи професій, що відповідають певним типам особистості.

Ось п'ять типів професій, які обґрунтував Є. О. Клімов (мал. 165).

Тим, на що (у даному разі — на кого) спрямована діяльність у професіях першого типу, є інші люди. Тому їх називають професіями типу «людина-людина». Професії цього типу висувають високі вимоги до таких якостей працівника, як уміння встановлювати й підтримувати ділові контакти, розуміти стан людей, впливати на інших, проявляти витримку, спокій і доброзичливість, вміння дохідливо доносити власну думку. До професій типу «людина-людина» належать такі професії: викладач, психолог, лікар, медсестра, фельдшер, референт, гувернер, менеджер, продавець, офіціант, агент з реклами, експедитор, юрист, слідчий, інспектор дорожньо-постової служби та ін.

Другий тип — «людина-техніка» включає професії, пов'язані зі створенням, монтажем, складанням і налагодженням технічних пристроїв, експлуатацією технічних засобів, ремонтом техніки. Тут працівники мають справу з неживими — технічними об'єктами праці. Цей тип професій вимагає від працівника високого рівня розвитку наочно-образного мислення, просторових уявлень, технічної обізнаності та кмітливості, хороших рухових навичок, спритності. Тип «людина-техніка» включає, зокрема, такі професії: слюсар, монтажник, газоелектрозварник, токар, інженер, конструктор, водій, механік, машиніст, технолог та ін.

Третій тип «людина-знакова система» об'єднує професії, пов'язані з текстами, цифрами, формулами й таблицями, кресленнями, картами, схемами, звуковими сигналами. Професії цього типу вимагають від людини здатності до абстрактного мислення, оперування числами, тривалого й стійкого зосередження уваги, посидючості. До нього належать професії бухгалтера, економіста, фахівця з маркетингу, перекладача, кресляра, геодезиста, телефоніста, податкового інспектора, програміста тощо.

Четвертий тип — «людина — художній образ». До нього належать професії, пов'язані зі створенням, проектуванням, моделюванням художніх творів, відтворенням, виготовленням різних виробів за ескізом, зразком. Від людини в професіях такого типу потрібні розвинений художній смак, висока естетична чутливість, багата та яскрава уява. До цього типу можна віднести професії художника, модельєра, закрійника, ювеліра, дизайнера, архітектора, перукаря, гримера, декоратора-оформлювача, актора, журналіста тощо.

І, нарешті, п'ятий тип професій у цьому переліку — «людина-природа». Він об'єднує професії, пов'язані з вивченням живої та неживої природи, з доглядом за рослинами й тваринами, профілактикою і лікуванням захворювань рослин і тварин. Цей тип професій передбачає наявність у людини хорошої спостережливості, здатності орієнтуватися в умовах непередбачуваності й відстрочених результатів, зміни цілей в залежності від умов, витривалості та терплячості стосовно браку комфорту. До цього типу Є. О. Клімов відніс професії овочівника, орнітолога, зоотехніка, ветеринара, мікробіолога, геолога, еколога, меліоратора, лісівника, агрохіміка тощо.

Виконуючи практичну роботу 7, ви зможете самостійно, за допомогою тесту, розробленого вченим Л. А. Йовайші, виявити власні нахили й уподобання. Є. О. Клімов виділив 5 типів професій, а Л. А. Йовайші пропонує 6 нахилів до певних напрямів діяльності. І якщо ви їх ретельно порівняєте, то побачите, що вибір нахилу в тесті за методом Л. А. Йовайші дасть вам можливість оперувати ним, коли обиратимете тип професії за Є. О. Клімовим, і водночас допоможе відшукати професії на межі кількох типів. А це дає можливість маневру в міркуваннях і підборі майбутньої професії, що буде дійсно близька вам.

Чи добре засвоїли?

  • 1. Скільки типів професій запропонував Є. О. Клімов? Укажіть їхні назви.
  • 2. Назвіть приклади професій за типами, визначеними Є. О. Клімовим.

Поясніть

  • 1. Що дає вам тестування для вибору професії?
  • 2. Чому, на вашу думку, в тесті Л. А. Йовайші використано не однозначні відповіді «ні» чи «так» з балами «0» і «1», а чотирибальну систему «0», «1», «2» і «3»?

Підбиваємо підсумки

Остаточний вибір типу професійної діяльності має враховувати особисті риси характеру й аналіз особливостей різних типів спрямованості професійної діяльності: «людина-людина»; «людина-техніка»; «людина-знакова система»; «людина - художній образ»; «людина-природа».

Поглибте свої знання

Американський психолог Дж. Голланд запропонував класифікацію типів особистості на підставі того, у яких сферах професійної діяльності людина найшвидше досягне успіху завдяки особистісним особливостям. Він виділив шість таких типів.

Реалістичний (практичний) тип

Люди реалістичного типу орієнтовані на сьогодення. Їм притаманні висока емоційна стабільність, добре розвинуті моторні навички, спритність. Люди цього типу наділені просторовою уявою. Вони віддають перевагу заняттям з конкретними об'єктами, обирають професії з чіткими завданнями й результатами (наприклад, водій, будівельник, кравець, кухар). Можуть успішно знайти себе в спорті, фізиці хімії, економіці.

Соціальний тип

Люди соціального типу орієнтовані на спілкування й взаємодію з людьми. Вони мають яскраво виражені комунікативні здібності, відчувають і розуміють інших людей, прагнуть вирішувати проблеми, враховуючи емоції й почуття, здатні на самопожертву й співчуття. Нерідко люди цього типу полюбляють повчати й виховувати оточуючих. Віддають перевагу таким сферам діяльності, як медицина (мал. 165), педагогіка, психологія.

Артистичний тип

Людей артистичного типу вирізняє складний погляд на життя, їм притаманне глибоке емоційне сприйняття дійсності. У відносинах з оточуючими вони орієнтуються на власні відчуття, емоції, уяву й інтуїцію. Такі люди прагнуть виділитися із загального оточення. Усі ці особливості дають їм змогу обирати творчі професії, пов'язані з малюванням, музикою, фотографією, філологією, історією.

Мал. 166. Національний симфонічний оркестр України

Конвенційний (стандартний) тип

Люди конвенційного типу віддають перевагу заздалегідь спланованій, структурованій діяльності, добре виконують рутинну роботу, чітко дотримуються існуючих інструкцій і приписів. Вони добрі виконавці, проте слабкі керівники. Необхідність прийняття кардинальних рішень і робота над творчими нестандартними завданнями викликають у цього типу людей суттєві проблеми. Найбільшої ефективності їм вдається досягти в професіях, які потребують чіткості, уважності й стійкості до монотонної діяльності (фінансист, бухгалтер, товарознавець, економіст, діловод).

Підприємливий тип

Люди підприємливого типу прагнуть лідерства, потребують визнання, віддають перевагу керівним ролям. Їхня енергія, ентузіазм та імпульсивність допомагають вирішувати складні завдання, пов'язані з керівництвом і просуванням ідей. Вони мають добре розвинуті комунікативні здібності, проте їм не підходить скрупульозна робота, яка потребує концентрації уваги. Люди цього типу обирають професії, які дають змогу максимально реалізувати себе, задовольнити потребу у визнанні (підприємець, менеджер, артист, журналіст, дипломат, брокер).

Інтелектуальний (дослідницький) тип

Людям інтелектуального типу притаманні висока активність, аналітичні здібності, теоретичне мислення, творчий підхід. Вони віддають перевагу роботі, спрямованій на розв'язання складних інтелектуальних завдань, найчастіше обирають професії, пов'язані з точними й природничими науками: математика, фізика, астрономія тощо.