Хімія. 9 клас. Лашевська

§ 44. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені — творці й творчині хімічної науки. Роль хімії в житті суспільства

Після опрацювання параграфа ви зможете:

  • назвати імена видатних вітчизняних і зарубіжних представників і представниць наукової хімічної спільноти та найважливіші хімічні виробництва в Україні;
  • оцінити значення хімічних знань у суспільному виробництві та роль хімії в житті суспільства.

Розвиток хімічної науки в Україні багато в чому пов’язаний з розвитком фармації.

Цікаво і пізнавально

На українських землях жінки завжди відігравали важливу роль у царині фармацевтичних наук. Науковий трактат «Мазі» («Аlimmа», 30-ті роки XII ст.) уважають першою науковою працею, яку написала жінка. У його основу покладено власні спостереження княжни Євпраксії (1108-1172), онучки Володимира Мономаха, і дані тогочасних наукових рукописів грецької та східної медицини, зокрема Галена й Авіценни.

Справжня наука неможлива без спостережень, висування гіпотез, перевіряння їх експериментально, формулювання висновків, виведення теоретичних закономірностей тощо. Це потребувало не лише постійної копіткої праці, а й обговорення проблем з іншими дослідниками. Тому дискусія на шпальтах наукових журналів і в наукових центрах - університетах - була рушієм розвитку наукової думки. Значну роль у розвитку хімічних наук в Україні відігравали природознавчі наукові товариства, які існували в Харкові, Києві та Одесі. Математично-природописно-лікарська секція НТШ у Львові з 1897 р. видавала збірки, у яких були статті з хімії та української хімічної термінології.

Зауважимо, що Вищу державну наукову організацію України - Національну академію наук, яка об’єднує наукових співробітників різних галузей, упродовж багатьох років очолювали найвидатніші вчені-хіміки.

Цікаво і пізнавально

Вища освіта в університетах Європи не завжди була доступною для жінок. Право навчатися на фармацевтичному відділенні й на рівні із чоловіками здійснювати фармацевтичну діяльність надано розпорядженням Міністерства освіти Австро-Угорської імперії в 1900 р. Уже в 1905 р. науковий ступінь магістра фармації у Львівському університеті здобула перша жінка на теренах Австро-Угорської імперії Софія Рейх.

27 листопада 1918 р. відбулися установчі Загальні збори Української академії наук, на яких першим її президентом обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям В. І. Вернадського. Протягом 1946-1962 рр. президентом Академії був видатний біохімік О. В. Палладін (рис. 44.1).

Рис. 44.1. 1. Палладін Олександр Володимирович (1885-1972). Учений-біохімік, засновник української школи біохіміків, президент АН УРСР (1946-1962), академік AH СРСР (1942), академік АМН СРСР (1944), академік АН УРСР (1942), академік АН БРСР (1933). Заслужений діяч науки України (1935), Герой Соціалістичної Праці (1955), лауреат премії ім. В. І. Леніна (1929). Напрями наукових досліджень: біохімія нервової системи і м’язової діяльності, біохімія вітамінів і живлення. 2. Меморіальна дошка на будинку 9 по вулиці М. Леонтовича, де жив і працював О. В. Палладін

В Академії сформувалося чимало наукових шкіл. Поміж їхніх засновників - хіміки Л. В. Писаржевський, О. І. Бродський, А. В. Думанський, О. В. Кірсанов та ін.

Найважливіші хімічні виробництва в Україні, наведені на схемі (рис. 44.2), ви вже вивчали цього року на уроках географії.

Рис. 44.2. Хімічні виробництва в Україні

Тож мали нагоду пересвідчитися: у нашій країні є потужний комплекс хімічних виробництв. Він - одна з найважливіших виробничих галузей, оскільки забезпечує глибоку комплексну переробку природних ресурсів, задовольняє потреби інших галузей суспільного господарства у традиційних і новітніх хімічних матеріалах. Докладніше про деякі хімічні підприємства в Україні та їхню продукцію ви зможете дізнатися з додаткових джерел інформації (зробіть це).

Роль хімії в житті суспільства можна вичерпно схарактеризувати одним реченням: на засіданні Виконкому ЮНЕСКО, що відбулося у квітні 2008 р., одноголосно прийнято резолюцію про підтримання пропозиції IUPAC щодо проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії.

Того самого року минуло століття від присудження Нобелівської премії з хімії Марії Склодовській-Кюрі (рис. 44.3).

Рис. 44.3. Склодовська-Кюрі Марія (1867-1934). Французький фізик і хімік, одна з творців учення про радіоактивність. За походженням - полька, з 1891 р. мешкала у Франції. Виявила радіоактивність Торію (1898). Разом із чоловіком - П. Кюрі - відкрила (1898) Полоній і Радій. Увела термін «радіоактивність». Нобелівська премія з фізики за дослідження радіоактивності (1903, разом з П. Кюрі й А. А. Беккерелем). Добула (1910, разом з А. Деберном) радій, досліджувала його властивості (Нобелівська премія з хімії, 1911). Розробила методи радіоактивних вимірів, уперше застосувала радіоактивне випромінювання в медицині

Це дало змогу особливо відзначити внесок жінок у розвиток хімічної науки.

За всю історію існування Нобелівської премії лише 49 разів її присуджували жінкам, її лауреатами стали 48 жінок. Одну жінку - Марію Склодовську-Кюрі - двічі удостоєно цієї престижної нагороди: 1903 р. в галузі фізики та 1911 р. у галузі хімії. Марія Склодовська-Кюрі стала також першою жінкою, якій присуджено Нобелівську премію. Крім неї, Нобелівську премію з хімії присуджено ще трьом жінкам (рис. 44.4).

Рис. 44.4. Жінки - лауреатки Нобелівської премії в галузі хімії. 1. Ірен Жоліо-Кюрі (1897-1956). Французька вчена, лауреатка Нобелівської премії з хімії 1935 р. за виконаний синтез нових радіоактивних елементів (спільно з Фредеріком Жоліо). 2. Дороті Кроуфут Ходжкін (1910-1994). Британська біохімік. У 1964 р. отримала Нобелівську премію з хімії за визначення за допомогою рентгенівських променів структур біологічно активних речовин. 3. Айді Йонат (нар. 1939). Ізраїльська вчена-кристалограф, лауреатка Нобелівської премії з хімії за 2009 р. спільно з Венкатраману Рамакрішнаном і Томасом Стейцем за дослідження структури та функцій рибосоми

Організація Об’єднаних Націй, яка проголосила 2005-2014 рр. десятиріччям просвіти задля сталого розвитку, упродовж Міжнародного року хімії переконливо продемонструвала важливість хімічних знань для всіх галузей сучасного життя, привернула увагу громадянського суспільства до глобальних проблем зміни клімату, спонукала замислитися над відповідальністю науки за проблеми економічного зростання.

Формування позитивних образів хімічної промисловості й науковця-хіміка - одне з-поміж завдань, розв’язанню якого сприяло проголошення 2011 р. Міжнародним роком хімії. То чим «завинили» перед суспільством хімічна промисловість і хімія, якщо в XXI ст. виникла потреба в їхній «реабілітації»? Ви самі можете відповісти на це запитання, пригадавши екологічні проблеми (наведіть приклади), пов’язані з розвитком промисловості й сільського господарства в цілому та хімічної промисловості зокрема.

Куди наразі торують нам шлях сучасна хімічна наука й хімічна технологія? У благополучне стале майбутнє чи навпростець до екологічної катастрофи всесвітнього масштабу? Матеріальна природа нашого світу базується на хімії. У сучасному техногенному суспільстві неможливо обійтися без продукції хімічної промисловості, як неможливо собі уявити без неї ані сьогодення, ані майбуття. Усе залежить від того, як саме ми використовуватимемо здобутки хімічної науки й технологій, чи зможемо мінімізувати їхній вплив на довкілля.

Суспільству в цілому й кожному з нас особисто потрібно усвідомити, наскільки важливим є подальший розвиток хімії для зростання добробуту людей, для боротьби з бідністю й хворобами, для підтримки екологічного балансу на планеті Земля.

Не менш важливим є те, що такі зміни у свідомості сприятимуть залученню до опанування хімічних й суміжних спеціальностей нового покоління талановитої молоді.

Хто з видатних хіміків минулого й сьогодення є взірцем для науковців-початківців? Можна навести чимало прикладів зарубіжних і вітчизняних учених, чиє віддане служіння науці й людству вражає й викликає щире захоплення. До цієї плеяди належать М. В. Ломоносов, Д. І. Менделєєв, М. Склодовська-Кюрі, О. М. Бутлеров та ін. Під час роботи з підручником вам траплялося чимало інших прізвищ славетних лицарів хімії, її вірних синів і доньок. Не можна оминути увагою видатних українських хіміків минулого - М. А. Бунге, В. І. Вернадського, І. Я. Горбачевського, Л. В. Писаржевського, А. І. Кипріанова, О. В. Кірсанова, А. М. Голуба та багатьох інших. Їхню справу гідно продовжують сучасні вчені у провідних університетах і науково-дослідних інститутах НАН України.

Проте підручника, а тим паче одного його параграфа, замало, щоб назвати всіх науковців, які зробили безцінний внесок у скарбницю хімічних знань. Зауважимо лишень, що багатьом з них були властиві не тільки природна допитливість і потяг до знань. Вони стали справжніми модернізаторами у своїй професійній сфері. На думку сучасних соціологів, такому типу людей притаманні громадська активність, підприємницький хист, працелюбність, життєва енергія, відчуття поточного моменту та економічної кон’юнктури. Масштабність мислення, прагнення освіти, сприйняття культури, мистецтва, професіоналізм, розмаїтість інтересів і захоплень - ці особисті риси варто розвивати в собі людині будь-якої професії. Замисліться над цим, щоб під час сходження на новий освітній щабель (ним стане для вас старша школа) правильно обрати життєвий шлях.

Хай щастить вам, юнаки та юнки!

ПРО ГОЛОВНЕ

• Українські хіміки та хімікині зробили великий внесок у розвиток вітчизняної і світової науки.

• В Україні є потужний комплекс хімічних виробництв.

• Подальший розвиток хімії є дуже важливим для підвищення якості життя людей та підтримання екологічного балансу на планеті Земля.

Перевірте себе

1. Яких видатних вітчизняних і зарубіжних представників і представниць наукової хімічної спільноти ви знаєте? Який їхній внесок у розвиток хімії?

2. Назвіть кілька виробничих галузей хімічної промисловості України та продукцію, яку вони виробляють, підготуйте стисле інформаційне повідомлення про одне з хімічних виробництв України. За потреби скористайтеся підручником географії та іншими джерелами інформації.

3. Наведіть приклади найважливіших хімічних виробництв у вашому місті чи регіоні.

Застосуйте свої знання та вміння

4. Оцініть роль хімічних знань у суспільному виробництві.

5. Висловіть припущення, чому у XXI ст. почали стрімко розвиватися біо- і нанотехнології.

6. Ореста та Мирослав розповіли однокласникам і однокласницям, що чули про існування так званої зеленої хімії. Ті не йняли їм віри й кепкували: «А білої хімії часом немає?» Хто з них має рацію? Використайте різноманітні джерела інформації, щоб аргументувати свою думку.

7. Наталя та Андрій посперечалися. Наталя вирішила обрати професію хіміка. Андрій стверджував, що хімія - царина діяльності для справжніх чоловіків і жінкам там не місце. А як вважаєте ви? Уявіть себе на їхніх місцях і наведіть аргументи, щоб обстояти їхні позиції.

Творча майстерня

8. Підготуйте презентацію «Хімія: користь і шкода».

9. Уявіть, що берете участь у телевізійному проекті «Хімік і хімікиня століття». Вам доручено представляти одного з номінантів і номінанток. Оберіть з-поміж вітчизняних і зарубіжних представників і представниць хімічної наукової спільноти особу, яка, на вашу думку, заслуговує на це звання. Підготуйте презентацію її наукового доробку та характеристику як особистості, щоб переконати однокласників і однокласниць у правильності вашого вибору. Сформулюйте три найвагоміші аргументи на підтвердження своєї позиції.

Дізнайтеся більше

  • http://inter.ua/uk/video/episode/faces_utro/2015/03/23/sklodowska-curie
  • https://www.youtube.com/watch?v=y55GSSPItI0
  • https://www.youtube.com/watch?v=v3oCZ5OOvjE
  • https://www.youtube.com/watch?v=46RO44x4FGA
  • https://www.youtube.com/watch?v=TokpiN4EFbQ
  • https://www.youtube.com/watch?v=nbnjxyZDkpM
  • http://www.videoclip.bg/watch/335584_Doroti-Hodjkin-e-britanski-himik-Dorothy-Hodgkin